La invitația PSS Virgil Bercea s-a desfășurat pe 6 septembrie a.c., la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” din Oradea, Întrunirea Consiliului Pastoral al Eparhiei de Oradea. Întâlnirea a avut ca scop cunoașterea realităților și propunerilor pastorale de pe întreg cuprinsul Eparhiei de Oradea, cât și a organizării anului pastoral 2019-2020. La întâlnirea au luat parte toți vicarii, protopopii, preoții responsabili cu pastorația din protopopiate, directorii instituțiilor de învățământ, președinții de asociații sau grupuri eparhiale și responsabilii ordinelor călugărești prezente în Eparhia de Oradea.  Nu în ultimul rând, a fost prezent episcopul eparhial, care a coordonat lucrările acestei întâlniri de lucru.

Prin cuvântul de deschidere, Preasfinţitul Virgil Bercea a subliniat importanţa, din toate punctele de vedere, a beatificării Episcopilor Martiri. Legat de modul de desfăşurare a întâlnirii destinate configurării planului pastoral 2019 – 2020, Preasfinţia Sa a propus celor participanţi să aducă în prim plan propunerile concrete legate de viitorul an pastoral.

Părintele vicar general Mihai Vătămănelu a încurajat participanţii să privească pozitiv spre viitor şi „să acţioneze ca o mare familie” și a subliniat care sunt cei trei pilaștri pe care se desfășoară activitatea pastorală în Eparhie: Sfânta Liturghie, cateheza biblică și adorația euharistică (spre exemplu «O oră cu Isus»). Pr. Paul Popa, responsabil al Biroul Pastoral EGCO a prezentat activitățile deja fixate pentru 2019-2020, care vor fi puse la dispoziție din partea Biroului Pastoral tuturor preoților și responsabililor printr-un calendar general, pentru ca aceștia la rândul lor să comunice în perioada imediat următoare Biroului Pastoral și Vicariatului General datele propunerilor pastorale de activități din teritoriu.

O temă recurentă și actuală la Întâlnirea de organizare a anului pastoral 2019-2020 a fost cea dedicată Episcopilor Martiri, cărora se dorește a li se acorda atenția cuvenită. După aducerea relicvelor Episcopilor Martiri la Oradea, pe 8 septembrie a.c., se consideră oportun un pelerinaj al acestora prin protopopiatele și parohiile Eparhiei, devoțiuni speciale dedicate Fericiților Episcopi, materiale informative. În acest fel, se va vorbi tot anul pastoral despre roadelor beatificării Episcopilor Martiri, sub oblăduirea cărora este pusă activitatea pastorală  din teritoriu pentru anul 2019-2020.

În încheiere, Preasfinţitul Virgil Bercea a susţinut că apreciază activitatea fiecărui protopopiat și a fiecărei entități ecleziale sau asociații, invitând la o bună programare a activităților, pentru ca datele de desfășurare a acestora să nu coincidă. În acest sens,  Biroul Pastoral EGCO se va implica doar în legătură cu activităţile desfăşurate în comun.

Legat de pastoraţia rromilor, o temă tot mai prezentă în actualitatea Protopopiatelor din Eparhia de Oradea, aceasta trebuie făcută diferenţiat și are mare însemnătate, fiindcă „doar prin cultură se poate evolua, cu atât mai mult cu cât Preasfinţitul Suciu s-a ocupat mult de această categorie socială”, a spus PSS Virgil. De asemenea, propunerea de pelerinaje este bine-venită și se vor organiza.

Preasfinția Sa Virgil a subliniat de asemenea cât de important este pentru orele de religie din școli carisma dascălului și colaborarea cu directorul instituției de învățământ, asigurând totodată îmbunătățirea suportului educativ dedicat acestei materii.

La final, păstorul Eparhiei de Oradea a subliniat că rugăciunea este cel mai important instrument, căci „nimic nu se poate realiza fără ea (…) datoria noastră  este aceea de a oferi enoriaşilor latura morală și catehetică, fiind fundamental modul în care i-L propunem celuilalt pe Domnul”.

Laura Ologu – M. Caba