A șaptea și ultima zi a Campusului ecumenic de la Loreto 2019 s-a încheiat pe 4 augusta a.c. cu o frumoasă celebrare Euharistică condusă de Excelența Sa mons. Piero Coccia, mitropolit de Pesaro. Gazdele au fost foarte ospitaliere cu noi, oferind fiecărei delegații prilejul de a contribui vizibil la Cultul Divin, rostind fiecare în parte câte o rugăciune.

Delegația noastră, a fost reprezentată prin tânăra Domuta Monica-Maria, care a rostit următoarea rugăciune: ,,Doamne, împăratul cerului și al pământului, Tatăl nostru iubitor și atotputernic, îți mulțumim pentru această oportunitate de-a veni în această tabără ecumenică, în care am legat prietenii, am schimbat experiențe și am învățat lecții importante, pe care le vom folosi cu siguranță pe drumul vieții. Ajută-ne să ne reîntâlnim la anul cu aceeași credință și unitate în Isus Hristos, pentru a ne bucura împreună și a crea alte amintiri frumoase. Amin”! Mitropolitul Bisericii locale a mulțumit tinerilor pentru implicarea lor în viața bisericească, spunând: ,,Biserica de azi are nevoie de voi, mai mult ca niciodată! Tot ce ați muncit și trăit în aceste zile, trebuie să puneți în practică, să o luați în serios, precum o poruncă din partea Dumnezeirii! Noi, cei care v-am ghidat în aceste zile, suntem alături de voi, mergem împreună spre același scop comun, al Unității în Hristos Domnul. Biserica este și a fost dintotdeauna într-un pelerinaj, prin care omul primește Vestea cea Bună, adică Mântuirea noastră. Voi, ați venit din diferite părți ale lumii creștine, într-un pelerinaj sfânt, pentru a putea experimenta această diversitate cu noi. Vă mulțumim pentru prezența voatră, nu uitați: Poarta casei noastre este deschisă, vă așteptăm cu drag, precum și Sfântul Apostol Pavel era așteptat în mijlocul comunităților creștine!”.

La sfârșitul celebrării, Gotia Dan-Andrei a oferit Preasfintei sale, din partea tinerilor români prezenți, un tricou dedicat întâlnirii ecumenice, ca semn vizibil a unității între Bisericile participante. Acest Campus s-a încheiat cu un moment de părtășie a tinerilor din Oradea și organizatorii acestui mare eveniment. Pr. Francesco, unul dintre organizatorii evenimentului, a mulțumit lui Dumnezeu pentru prezența noastră, transmițând multă sănătate PPS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea și pr. Paul Popa, responsabil cu Biroul Pastoral al EGCO.

Bogdănel Timoș