Surorile din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare se află reunite în cel de-al XI-lea Capitlu General la Roma, care se desfășoară în perioada 8-19 iulie 2019. Tema Capitlului este „Vin nou în burdufuri noi” (Marcu 2,22) care are menirea de a conduce surorile să vadă dacă sunt deschise să accepte „vinul nou” care le cheamă la acțiunea concretă, de a ajuta întregul Ordin Bazilian să fie o prezență conducătoare și dătătoare de viață în lume.

Misiunea Surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare este de a continua misiunea Domnului nostru Isus Cristos pentru poporul său, fiind chemate de El să fie prezența Sa rugătoare, prezența Sa tămăduitoare și prezența Sa dătătoare de viață, făcând cunoscută Împărăția lui Dumnezeu pe pământ (conf. Drumul Kenotic – Directoratul General). La Capitlul General sunt prezente 43 de surori delegate din 13 Provincii, Vice-Provincii și Delegaturi ale Ordinului. În decursul acestor zile s-au discutat diferite teme privind provocările cu care se confruntă Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în țări și culturi diferite.

Ieri, 17 iulie 2019, surorile capitulare și-au ales o nouă Superioară Generală a Ordinului, pentru următorii șase ani, în persoana Maicii Marcela – Emilia Runcan, din Provincia „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” din România. Noua Superioară Generală a participat la capitlul general în calitate de superioară provincială, are 49 de ani și deține o bogată activitate apostolică, în cadrul provinciei și a bisericii noastre. La alegeri a fost prezent Episcopul Gregorgio Dimitri Gallaro, Eparh al Eparhiei italo-albaneze din Sicilia, care a și celebrat Sfânta Liturghie pentru surorile capitulare în dimineața acestei zile. Maica Marcela, după ce a fost aleasă superioară generală, a mulțumit lui Dumnezeu pentru îndrumarea Lui și prezența tangibilă a Spiritului Sfânt, după care a condus lucrările capitlului.

Bunul și Milostivul Dumnezeu să o binecuvânteze pe Maica Marcela cu haruri îmbelșugate pentru noua misiune la conducerea Ordinului Surorilor Sfântului Vasile cel Mare, iar Preacurata Fecioară Maria să îi fie mereu ocrotitoare și îndrumătoare, pentru ca împreună să putem aduce laudă și mulțumire Celui care ne-a chemat să îl slujim.

Surorile Baziliene

Sursa: http://www.eparhiaclujgherla.ro