Liceul „Don Orione”, înfiinţat în anul 1995, este o instituţie de învăţământ relativ nou apărută în peisajul educaţional al municipiului Oradea, fiind primul liceu particular din judeţul Bihor şi printre primele trei din ţară.
El s-a constituit ca o alternativă la învăţământul de stat, creând un cadru concurenţial care are ca rezultat creşterea calităţii actului educaţional. Apariţia şcolii se datorează Congregaţiei “Don Orione” din Italia, o organizaţie de caritate înfiinţată în prima parte a secolului trecut de către preotul romano-catolic Luigi Orione. Deşi patronat de o Congregaţie catolică, liceul nu este unul confesional, fiind dedicat tuturor elevilor, indiferent de religie, naţionalitate sau situaţie materială. Școala şi-a deschis porţile în septembrie 1995, pornind cu un efectiv de 32 de elevi repartizaţi în două clase de liceu, iar în anul școlar 2018-2019 au început cursurile 700 de elevi repartizați pe toate cele patru cicluri de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial și liceal). Anul școlar 2019-2020 va debuta la Liceul „Don Orione” din Oradea cu trei grupe de grădiniță, câte două clase pe nivel de ciclu primar și gimnazial, întâmpinând elevii de clasa a IX-a cu două profiluri: Științele naturii (Biologie-Chimie) și Tehnic (Tehnician mecatronist), fiecare specializare având disponibile 28 de locuri.

Cel mai important pentru corpul didactic și nedidactic de la Liceului „Don Orione” este de a fi model pentru școala românească, fapt care îi motivează să ofere: un act educațional de calitate; să contureze un proces de a formare a elevilor în calitatea de OM, dar și de a asigura spațiul și dotarea necesare procesului de învățare eficientă. Un alt principiu urmărit în procesul educativ în liceul nostru este „Tinerii de astăzi sunt soarele sau furtuna societăţii noastre de mâine”. În funcţie de cum investim astăzi în tineri, ei pot să fie în viitor forţa care ridică sau distruge societatea românească, motiv pentru care s-a investit foarte mult în calitatea şi seriozitatea procesului de învăţământ.

 

Baza materială a Liceului este folosită şi în multe activităţi extraşcolare, care sunt frecventate şi de mulţi copii din oraş, care majoritar nu sunt elevi ai liceului. Asemenea activităţi sunt: oratoriu, scout (cercetaşii), copiii speciali (ajutorarea copiilor cu situaţie materială dificilă), formarea voluntarilor, etc. Activitatea oratoriului și a scout-ului este întregită de activitățile Consiliului elevilor și de implicarea directă a Asociației părinților în acțiunile școlii. Comunitatea bihoreană cunoaște și numește adesea această instituție nu neapărat pe nume, cât… Familia „Don Orione”. Încă dinaintea intrării pe poarta liceului, starea de bine începe să te cuprindă. Mesajele agățate în copaci de elevi pentru elevi, animăluțele prietenoase, culorile calde și primitoare, zâmbetele și creativitatea copiilor ajută să gestioneze eficient obstacolele, conflictele și dificultățile care inerent apar. Dorința de a-i face pe elevi să iubească școala se vede la orice pas și tindem să credem că Liceul „Don Orione” din Oradea merită atenția și susținerea oricărui binefăcător.

Link-uri utile:

Site-ul școlii: http://www.ldo.ro/

Facebook, pagina școlii: https://www.facebook.com/LDO0radea/

Pagina, pagina Consiliului elevilor „Don Orione”: https://www.facebook.com/consiliulelevilordonorioneoradea/

Facebook, profil Cabinetul de consiliere și orientare al Liceul Don Orione: https://www.facebook.com/Consiliere-Liceul-Don-Orione-2101218356874021/

Sau pe Str Cazaban nr 49/E, Oradea

Tel: 0359/409.729

Sursa: http://www.bihon.ro