A avut loc joi, 20 iunie a.c., la Mănăstirea franciscană „Maica Domnului” din Oradea, adunarea generală a Asociației Generale a Românilor Uniți, Greco-Catolici Oradea, în cadrul căreia a fost numit noul președinte AGRU Eparhial Oradea. Pe ordinea de zi a întâlnirii generale AGRU au fost: raport de activitate pe perioada mandatului 2016-2019, discuții, alegerea noului președinte AGRU eparhial și alegerea noului consiliu director.

La prezentarea raportului de activitate pe perioada mandatului 2016-2019 de către fostul președinte, domnul Ioan F. Pop, au luat cuvântul Oana Tuduce, Petru Tig, Otilia Groza, Daniela Păcală, Valeriu Domuța și pr. vicar general Mihai Vătămănelu (OFMConv). Discuțiile purtate au scos în evidență provocările cu care se confruntă asociația în prezent. A fost ales președinte AGRU Eparhial Oradea, în persoana domnului Valeriu Domuța, cu următorul consiliu director: Dorin Sabău, Traian Ostahie, Daniela Păcală, Otilia Groza, Mihaela Caba, cărora li se alătură președinții AGRU din protopopiatele eparhiei.

Valeriu Domuța, președinte AGRU Oradea pentru 2019-2022, este soț și tată a trei copii. A absolvit Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Teologie Greco-Catolică, lucrează în domeniul economic, dar a fost prezent în toate activitățile laicatului greco-catolic încă din adolescență: în Asociația Tinerilor Români Uniți (ASTRU) și în asociațiile cercetășești în mod în special, iar mai târziu în asociația Caritas Eparhial Oradea. Continuă să activeze și în prezent în cadrul asociației Cercetașii Creștini Români. Având în vedere experiența acumulată în anii de activitate în ASTRU și în celelalte forme asociative ale laicilor, s-a considerat că poate să aducă un nou suflu Asociației Generale a Românilor Uniți, asociația-fanion a laicatului greco-catolic.

Într-un interviu pentru Biroul de Presă EGCO, noul președinte AGRU mărturisețte că a primit această numire fiind conștient că este o mare responsabilitate, mulțumind tuturor membrilor și conducerii Episcopiei Greco-Catolice de Oradea pentru încrederea acordată. „Misiunea pe care o are AGRU se încadrează în misiunea generală a apostolatului laicilor, așa cum a fost definit în Consiliul Vatican al II-lea, care a formulat un decret special dedicat apostolatului laicilor”, Apostolicam actuositatem.

În mandatul primit, cu o durată de 3 ani, noul președinte AGRU Oradea își propune să transmită celorlalți faptul că „laicii au datoria de a se implica în realizarea misiunii Bisericii, căci ei sunt integrați prin Botez în Biserică și au fost întăriți prin Sfântul Mir pentru a fi apostoli. Ei au această misiune ca membri ai Bisericii. Nu este o opțiune, este o datorie pe care laicii o au și pot să o îndeplinească în mod individual, în familie, la locul lor de muncă, în ambianța în care își desfășoară activitatea de zi cu zi, dar o pot face și într-o formă asociativă. Biserica chiar recomandă acest apostolat organizat. Apostolicam actuositatem menționează în mod expres Acțiunea Catolică ca formă organizată a apostolatului laicilor, AGRU fiind parte a Acțiunii Catolice”.

Potrivit Decretului despre Apostolatul laicilor din Conciliul Vatican al II-lea, «tuturor creștinilor le este impusă nobila sarcină de a lucra neîncetat pentru ca vestea divină a mântuirii să fie cunoscută și primită de toți oamenii pe întreg pământul». Scopul imediat al tuturor formelor de apostolat laic este «scopul apostolic al Bisericii, adică evanghelizarea și sfințirea oamenilor și formarea conștiințelor creștine, astfel încât ele să pătrundă de spiritul evangheliei diferitele comunități și diferitele medii». Este nevoie în acest sens de un «apostolat de evanghelizare și de sfințenie, reînnoirea domeniului temporal în spirit creștin, acțiunea caritativă ca pecete a apostolatului creștin» (Apostolicam actuositatem).

Potrivit statutului de înființare, Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Greco-Catolici (AGRU) este o „asociație de tip acţiune catolică (cf. AA nr. 20, Conciliul Vatican II) cu caracter religios, cultural, sportiv şi umanitar a credincioşilor laici greco-catolici din România. Este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare civile și canonice”.

AGRU a luat naștere în România pe23 noiembrie 1929, când se deschidea la Blaj congresul de constituire al Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU), pe parcursul pontificatului marelui Papă Pius XI, numit „Papa Acţiunii Catolice”, care îi îndemna cu deosebită insistenţă pe laici să se angajeze în opera de apostolat a Bisericii, „pentru a aduce omenirea iarăşi la Cristos… pentru a face să pătrundă spiritul creştin în toate fibrele şi manifestările vieţii omeneşti, publice şi particulare… pentru reîncreştinarea societăţii cu toate elementele şi cu toţi factorii ei”. Formându-se la nivelul întregii provincii mitropolitane a pornit concomitent în toate eparhiile greco-catolice.

Felicitând noul președinte AGRU Oradea și mulțumind tuturor pentru disponibilitatea de a se implica în viața bisericii locale, pr. Mihai Vătămănelu, a ținut un scurt cuvânt de învățătură despre „Isus, Pâinea vieții”, Euharistia fiind elementul central în viața creștinilor și fundamentul întregii misiunii a Bisericii!