În aceste zile, cu mare bucurie, am primit vestea despre publicarea traducerii tezei de doctorat a pr. Vasile-Alexandru Barbolovici în limba română.

În data de 19 iunie 2017 preotul a susţinut teza sa, la „Antonianum”, intitulată „Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439). Istoria şi ecleziologia unirilor”. Volumul, ce conţine şapte capitole, are prezentarea Preasfinţitului Virgil Bercea, episcop de Oradea, moderator fiind prof. Roberto Giraldo O.F.M. şi corelatori prof. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române cu prof. Riccardo Burigana, profesor la Institutul Ecumenic „San Bernardino” din Veneţia şi director al Centrului pentru Ecumenism din Italia.

Rezultat al anilor de cercetare şi studii, textul, îmbogăţit cu o însemnată bibliografie, este o contribuţie fundamentală în demersul unei mai bune cunoaşteri a „Unirilor” de la Brest (1595), de la Užhorod (1646) şi de la Alba-Iulia din 1700, apropiindu-ne de mentalitatea contractanţilor, dar şi de dorinţa de împăcare şi iubire.

Ultimul capitol, care aprofundează Conciliul Vatican al II-lea şi Orientul Catolic, este de asemenea semnificativ, cu istoria decretului Orientalium Ecclesiarum şi promulgarea decretului privind Bisericile Răsăritene.

Volumul care cuprinde 320 de pagini, cu documente şi o bogată bibliografie, a văzut lumina tiparului la Bologna, publicat la Editura Dehoniane (EDB).

Părintele Vasile Alexandru Barbolovici trăieşte în două contexte: cel italian, mai ales în partea de Nord-Est, unde îşi desfăşoară şi activităţile pastorale şi în contextul român.

Traducerea în limba română poartă titlul: Conciliul de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), Istoria şi eclesiologia unirilor, a fost publicată în aceste zile la Editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, 2019.

Prezentarea acestei prestigioase lucrări a fost făcută de Excelenţa Sa Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta, Liviu – Petru Zăpîrţan.

Salutăm aceste publicaţii care fac cinste autorului şi oferă cercetătorilor posibilitatea de a avea la îndemână o lucrare care reflectă o perioadă fundamentală pentru Unire şi pentru păstrarea tradiţiei orientale şi a ritului bizantin.

Traducere din italiană: pr. Ioan Mărginean-Cociş

Prof. Giuseppe Munarin