Într-o lume în care discordanțele au devenit adevărate dezbinări, Duhul Sfânt aduce armonie în inima omului și între oameni: a spus papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii prezidată duminică, 9 iunie 2019, pe esplanada bazilicii vaticane în solemnitatea liturgică a Coborârii Sfântului Duh. Credincioșii de rit bizantin celebrează Rusaliile o săptămână mai târziu, pe 16 iunie 2019.

La omilia Sfintei Liturghii din ziua de Rusalii, Papa a prezentat un amplu comentariu la lecturile biblice ale solemnității (Fap 2,1-11; Rm 8, 8-17 și In 14, 15-26) și a scos în evidență misiunea Duhului Sfânt ca făcător de armonie. „Astăzi, în lume”, a remarcat pontiful, „discordanțele au devenit adevărate dezbinări: unii au prea mult și alții nimic, unii caută să trăiască o sută de ani și alții nu pot să se nască. În era computerului oamenii stau la distanță: sunt mai «social», dar mai puțini sociabili. Avem nevoie de Duhul unității, care să ne facă să ne naștem din nou ca Biserică, drept Popor al lui Dumnezeu și ca umanitate frățească. Există întotdeauna ispita de a construi «cuiburi»: de a se strânge în jurul propriului grup, al propriilor preferințe, cei care se aseamănă între ei, alergi la orice contaminare. De la cuib la sectă pasul este scurt: de câte ori se definește propria identitate împotriva cuiva sau a ceva. Duhul Sfânt, în schimb, îi apropie pe cei distanți, îi unește pe cei îndepărtați, îi adună pe cei împrăștiați”.

Papa Francisc: «Duhul Sfânt aduce armonia nu doar în interior, ci și în afară, între oameni. Ne face Biserică, compune părți diferite într-un unic edificiu armonios. Explică bine acest lucru Sfântul Paul care, vorbind despre Biserică, repetă deseori un cuvânt, „diferite”: diferite daruri, diferite slujiri, diferite lucrări (1 Cor 12, 4-6). Suntem diferiți, în varietatea calităților și a darurilor. Duhul le împarte cu fantezie, fără să aplatizeze, fără să uniformizeze. Și, pornind de la aceste diversități, construiește unitatea. Așa face, încă de la crearea [lumii], pentru că este specialist în a transforma haosul în cosmos, în a pune armonie».

Solemnitatea Rusaliilor, una dintre puținele sărbători liturgice care, datorită importanței teologice, oferă posibilitatea unei Sf. Liturghii vigiliare, a început la Vatican cu o seară înainte. La ora 18.00, Papa Francisc a celebrat Sf. Liturghie a vigiliei în Piața San Pietro, unde au venit peste 50.000 de romani și pelerini. Îndreptându-și atenția mai mult spre realitatea diecezei de Roma, pontiful a vorbit pe larg despre „Cristos cel înviat care ne vorbește, ne comunică focul Duhului Sfânt, ne îndeamnă să coborâm în mijlocul poporului ca să ascultăm strigătul, ne îndeamnă să deschidem o trecătoare spre drumuri de libertate care duc la țări făgăduite de Dumnezeu”.

Papa Francisc: «Știm că și astăzi, ca în orice timp, există cel care caută să înalțe ”o cetate și un turn care să ajungă până la ceruri” (cf. Gen 11,4). Sunt planurile omenești, chiar și planurile noastre, făcute în slujirea unui eu din ce în ce mai mare, înspre un cer în care nu mai este loc pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne îngăduie să facem aceasta pentru o vreme, ca să ne facă să simțim până la ce punct de rău și tristețe suntem capabili să ajungem fără El. Dar Duhul lui Cristos, Stăpânul istoriei, abia așteaptă să dărâme totul ca să ne facă să începem din nou! Noi suntem mereu un pic înguști la vedere și la inimă; fiind lăsați în voia noastră ajungem să pierdem orizontul; ajungem să ne convingem că am înțeles toate, că am luat în considerare toate variabilele, că am prevăzut ce se va întâmpla și cum se va întâmpla… Toate acestea sunt construcții ale noastre care își închipuie că ating cerul. În schimb, Duhul Sfânt pătrunde în lume de Sus, din sânul lui Dumnezeu, de acolo unde Fiul a fost născut, și înnoiește totul».

Mesajul papei Francisc pentru Ziua mondială a misiunilor 2019
Potrivit tradiției, în ziua Rusaliilor este publicat și mesajul papei pentru Ziua mondială a misiunilor, pe care Biserica catolică o marchează anual în cea de-a treia duminică a lunii octombrie. Anul acesta, mesajul papei Francisc are ca temă „Botezați și trimiși: Biserica lui Cristos în misiune în lume” și pune accentul pe o inițiativă fără precedent: luna misionară extraordinară. «Pentru luna octombrie din 2019 – scrie papa în mesajul său – am cerut întregii Biserici să trăiască un timp extraordinar de misiune pentru a comemora centenarul promulgării Scrisorii apostolice Maximum illud a papei Benedict XV (30 noiembrie 1919). Clarviziunea profetică a propunerii lui apostolice – afirmă papa Francisc – m-a confirmat cu privire la cât de importantă este și astăzi reînnoirea angajamentului misionar al Bisericii, recalificarea în sensul Evangheliei a misiunii sale de a vesti și de a duce lumii mântuirea lui Isus Cristos, care a murit și a înviat. Tema prezentului mesaj – afirmă mai departe Sfântul Părinte – este aceeași pentru Octombrie misionar: „Botezați și trimiși: Biserica lui Cristos în misiune în lume”. A celebra această lună ne va ajuta în primul rând să regăsim sensul misionar al adeziunii noastre de credință la Isus Cristos, credință pe care am primit-o gratuit ca dar la Botez. Apartenența noastră filială la Dumnezeu nu este niciodată un gest individual, ci întotdeauna eclezial: din comuniunea cu Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, se naște o viață nouă împreună cu nenumărați frați și surori. Această viață dumnezeiască nu este un produs de vânzare, căci noi nu facem prozelitism, ci o bogăție de dăruit, de comunicat, de vestit: iată sensul misiunii. Gratuit am primit acest dar și gratuit îl împărțim cu ceilalți (cf. Mt 10,8), fără să excludem pe nimeni. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți ajungând la cunoașterea adevărului și la experiența milostivirii sale cu ajutorul Bisericii, sacrament universal de mântuire (cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, const. dogm. Lumen gentium, 48)».

Ultima rugăciune Regina Coeli a acestui an liturgic
Revenind la solemnitatea Rusaliilor, Papa Francisc a condus astăzi pentru ultima oară în acest an liturgic recitarea antifonului marian pascal Regina Coeli – „Bucură-te, regina cerului”. În alocuțiunea sa, pontiful a amintit că sâmbătă, 8 iunie a.c., a avut loc la Cracovia celebrarea de mulțumire pentru confirmarea cultului adus Fericitului Mihai Giedroyc, la care au luat parte episcopi din Polonia și Lituania. Acest eveniment, a remarcat papa Francisc, „îi încurajează pe polonezi și lituanieni să întărească legăturile în semnul credinței și al venerației față de Fericitul Mihai, care a trăit la Cracovia în secolul al XV-lea și a fost model de smerenie și de caritate evanghelică”. Atenția papei s-a îndreptat, de asemenea, spre situația din Sudan: „Trezesc durere și îngrijorare”, a afirmat, „știrile care vin în aceste zile din Sudan. Să ne rugăm pentru acest popor, ca să înceteze violențele și să se caute binele comun în dialog”. Adresându-se, în fine, pelerinilor prezenți la Sf. Liturghie a Rusaliilor, papa i-a încurajat pe toți „să se deschidă cu docilitate la lucrarea Duhului Sfânt, oferind lumii, în varietatea darurilor, imaginea unei fraternități în comuniune. Să ne obțină acest har Fecioara Maria, în a cărei mijlocire de mamă ne punem încrederea noastră de fii”.

Primiți la încheiere Binecuvântarea apostolică a Papei Francisc, invocată la finalul Sf. Liturghii și a rugăciunii Regina Coeli, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

Vatican News – A. Dancă