Textul biblic
39Isus i-a zis: „Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi”. 40Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea şi i-au zis: „Nu cumva suntem şi noi orbi?”. 41Isus le-a zis: „Dacă aţi fi orbi, nu aţi avea păcat. Dar pentru că spuneţi: «Vedem», păcatul vostru rămâne. 1Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar; 2dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. 3Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară. 4Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc vocea. 5Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor”. 6Isus spusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea. 7Atunci, Isus a zis din nou: „Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor. 8Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 9Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. 

Meditaţie
Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca „să lumineze pe tot omul ce vine în lume”. El ne luminează pe toți și ne vindecă de orbirea noastră, ne ajută să venim la lumină și să ne descoperim în realitatea noastră de fii. Dar „venirea la lumină” presupune un drum de credință și la fel ca și orbul din Evanghelie ne recunoaștem și noi în acest parcurs baptezimal care ne duce de la întuneric la lumină. Pe drum vom întâmpina și greutăți, care reprezintă de fapt „durerile nașterii spirituale”, care ne scot din întuneric și ne duc la lumină, făcând din noi mărturisitori ai adevărului și astfel devenim cu adevărat fii. Adevăratul păcat constă în a ne crede drepți, și până ne credem drepți suntem în continuare orbi, iar păcatul nostru rămâne. Adevărata noastră „iluminare” înseamnă a ne recunoaște orbi, a ne recunoaște păcatul și astfel vom putea să primim lumina Domnului care va risipi tot întunericul din sufletul și din viața noastră.

Isus este Cel care ne poate da lumina, El ne ajută să venim la lumină. El ia de pe ochii noștri acei „solzi” care ne împiedică să vedem adevărata realitate, care ne împiedică să vedem lucrurile cu claritate și ne dăruiește lumina, adică ne dăruiește o altă idee despre noi, despre alții și despre Dumnezeu. El ne ajută să vedem adevăratul chip al omului și adevăratul chip al lui Dumnezeu. În lumina Sa descoperim o nouă imagine a omului, a omului care nu mai este rob al întunericului, ci fiu al luminii, un om liber care iubește adevărul și care afirmă prin propria sa viață că este mărturisitor al luminii.

Cristos este singurul care dăruiește celor orbi vederea, El este cel care îl ajută pe om să renască la o viață nouă, cel care îi redă omului propria sa identitate de fiu, îi redă o viață cu totul nouă. De aceea, ca și fiu, omul este chemat să părăsească vechile căi întunecate pe care umbla, și să umble în adevăr și în lumină. Și am putea spune că acest moment al „iluminării” noastre este momentul în care primim botezul, moment în care prin scufundarea în apă murim păcatului și renaștem la o viață nouă în Cristos, renaștem la o viață în care vom fi călăuziți de această lumină a lui Cristos și începem să trăim o viață cu totul nouă, în care Dumnezeu este Tatăl nostru, iar noi suntem fiii Săi.

Cristos a venit pe pământ pentru a aduce cu sine acel „proces” al iluminării omului, pentru ca să-l lumineze pe fiecare om, El ne cheamă pe toți la lumină. Cei care închid însă ochii devin orbi. Cei care își dau seama că sunt orbi aceia pot să vină la lumină, în schimb cei care spun despre ei că văd, vor rămâne în întunericul lor. La fel și noi, suntem chemați să medităm cu sinceritate la această întrebare: suntem oare și noi orbi?Iar dacă ne vom recunoaște orbirea vom deveni ca și orbul din Evanghelie care a fost orb, dar căruia Cristos i-a redat vederea.

după Silvano Fausti – Una comunità legge il vangelo di Giovanni
traducere şi adaptare pr. Răzvan Iacob VASILE