O revistă eparhială te ajută să simți împreună cu Biserica locală, să trăiești în apropiere de credincioșii din sate, orașe și din întreaga Eparhie, dar mai ales să citești evenimentele în lumina Evangheliei și a magisteriului Bisericii; aceste elemente sunt «busola» modului nostru specific de a face jurnalism, de a transmite știri sau de a prezenta opinii: să ne amintim și aceasta în a treia duminică din Postul Mare, respectiv 31 martie a.c., care în Eparhia de Oradea este declarată Duminica Presei, la dorința PSS Valeriu Traian Frențiu, episcop de Oradea Mare în perioada 1922-1948. Din dorinţa de a avea propria revistă pentru a publica tot ceea ce până atunci în Biserică era publicat prin circulare, pentru cultivarea sufletească a preoţilor şi a mirenilor, Preasfinția Sa instituia în 1925, în Eparhia de Oradea Oradea, revista Vestitorul, organ religios și revistă culturală religioasă.

În numărul 6 din volumul al XV-lea al revistei Vestitorul, din 4 martie 1939 [publicat în format digital de Biblioteca Central Universitară din Cluj], episcopul Frențiu scria:
În aceasta Duminecă a Presei [a III-a din Paresimi], în toate bisericile noastre se va predica despre importanța și foloasele presei bune și se vor face rugăciuni pentru ca presa religioasă și morală să ia și la noi avântul necesar și să fie sprijinită și răspândită. Aceste rugăciuni se vor face la sfârșitul Sf. Liturghii rostindu-se în genunchi de preot și credincioși, până când nu se va prescrie o rânduială deosebită, un Împărate Ceresc, un Tatăl Nostru și o Născătoare. În această Duminecă a Presei se vor prezenta și se vor aduna abonamente pentru puținele noastre publicațiuni, cari însă pentru a se putea dezvolta au trebuință de sprijinul moral și material al Clerului și credincioșilor”.

În prezent, la opt decenii de când aceste cuvinte vedeau lumina tiparului, publicația eparhială Vestitorul este revista lunară de cultură creştină, editată de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, care conține știri din viața Eparhiei de Oradea, a celorlalte eparhii/dieceze și a Bisericii Universale, anunțuri, articole cultural-spirituale. Chiar dacă numărul abonamentelor a scăzut drastic datorită provocărilor actuale aduse de tehnologie sau pur și simplu a unui interes diferit din partea cititorilor, revista Vestitorul ajunge în parohii lună de lună, împreună cu suplimentele: Seminarium varadiensis”, realizat de Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea și „Flori de Crin”, editat de Vicariatul Silvaniei. În Eparhia de Oradea există în prezent și revista de spiritualitate creştină „Calea Desăvârșirii”, a Societăţii „Episcop Dr. Ioan Suciu”, tot un episcop martir. Această revistă apare luna cu grija și dăruirea doamnei Otilia Bălaș. Într-o societate tot mai digitalizată, este de netrecut cu vederea site-ul web al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea [www.egco.ro], actualizat zilnic cu știri sau articole din viața Eparhiei. Acest instrument de comunicare stă la dispoziția tuturor preoților, credincioșilor sau colaboratorilor din parohiile greco-catolice pentru a împărtăși de fiecare dată propriile inițiative, evenimente, trăiri sau reflecții, ca membre vii ale Bisericii. Aceștia sunt îndemnați să ia legătura cu Biroul de Presă al Episcopiei, la sediul de pe str. Ep. M. Pavel nr. 6 sau prin email.

Să ne amintim împreună în Duminica Presei din acest an ceea ce în curând Fericit, episcopul Valeriu Traian Frențiu, scria pe 1 ianuarie 1925, la inaugurarea revistei eparhiale:

„Vestitorul va fi zala de legătură între centru şi periferii, farul de lumină pentru toţi, organul de unire şi concentrare al tuturora, cler şi mireni; va fi arena unde îşi va putea aduce fi e cine tributul la consolidarea, întărirea şipropăşirea noastră religioasă. El va deştepta râvnă în preot şi în mirean deopotrivă. În preot: ca să-şi aducă aminte de chemarea sa sfântă; în mirean: să-şi iubească legea sa; în preot: să-şi intensifi ce pastoraţia sa; în mirean: să-şi trăiască legea sa. Vestitorul va nizui nu numai să facă cunoscute  şi să întroducă metoadele de activitatea pastorală aplicate în aceea Biserică a Apusului, ci el va predica şi va apăra şi alipirea neclintită către religia Romei eterne, cu care trăim şi murim. Vestitorul va fi călăuză sinceră şi credincioasă pentru toţi cei care doresc să cunoască adevărul neprihănit. Va fi un organ de popularizare a ştiinţelor religioase. Va lumina minţile; va împrăştia nedumeririle şi prejudiţiile, va întări inimile…”. Cu aceste idei au pornit la drum redactorii revistei Vestitorul, pe 1 ianuarie 1925.

Importanța presei și a altor mijloace de comunicare eparhiale a fost evidențiată și de Succesorul lui Petru, Papa Francisc, care, pe 16 decembrie 2017, primindu-i în audiență în Vatican pe responsabilii ziarelor și revistelor catolice italiene, sublinia necesitatea actuală a Bisericii de a asigura existența și vitalitatea presei eparhiale, care poate fi un instrument util de evanghelizare:

„În vremea noastră, adesea dominată de anxietatea vitezei, de senzaționalism în detrimentul preciziei, de emoție supraîncălzită în loc de reflecție atentă, publicațiile eparhiale și parohiale sunt instrumente prețioase și eficiente, atât în format clasic, pe hârtie, cât și digitală, acestea având caracteristici specifice cum ar fi seninătatea, precizia și caracterul complet al informațiilor, un limbaj calm și clar, astfel încât opinia publică să poată înțelege și să discearnă realitatea, să nu se simtă bulversată sau dezorientată. Pentru aceasta, continuă Pontiful, „avem nevoie de un angajament reînnoit pentru a garanta continuitatea presei catolice, fiind de dorit ca implicarea fiecăruia în a asigura existența și vitalitatea acestor reviste eparhiale să nu se piardă”.