Forumul Ecumenic al Femeilor Bihor a organizat în pe 01 martie a.c., prima vineri din luna Martie, o seară de Rugăciune pentru femeile creștine din Slovenia, care au propus pasajul biblic  al Evangheliei după Luca (14, 17). Ziua Mondială de Rugăciune pentru femeile creștine a avut loc la Biserica Romano-Catolica „Barátok” din Oradea şi a început cu cântecele: Laudate Omnes gentes şi Frați Creștini. Cuvântul de salut a fost adresat participanţilor de pastorul Vincze Judit,  preşedinta Forumului Naţional Ecumenic al Femeilor din  România,  care a rostit și Rugăciunea de început.

După intonarea cântecelor specifice dedicate lui Isus, Mântuitorul Nostru, Cel care ne-a dăruit viaţa veşnică prin sacrificiul suprem al morţii Sale pe cruce, au urmat rugăciunile credincioaselor, aparţinând diferitelor comunităţi religioase prezente în Eparhia de Oradea.

Prin Ziua Mondială de Rugăciune am dorit ca Bunul Dumneazeu să aşeze în inimile noastre  dragostea, să pătrundă în noi curăţenia sufletească şi să trimită lumina care să ne călăuzească în a înţelege faptul că aparţinem diferitelor culte, diferitelor etnii, diferitelor zone geografice şi  totuşi trebuie să conştientizăm esenţa rugăciunilor, care este una singură, adică: a-L căuta şi a-L găsi pe Bunul Dumnezeu într-o rugăciune comună puternică pentru că numai prin El primim si trăim viaţa pe pământ, prin El primim mântuirea pentru viaţa veşnică.

Femeile din Slovenia și-au exprimat suferinţele lor, pentru care solicită rugăciunea creştinilor din întreaga lume. De fapt acestea seamană cu a tuturor femeiilor, din toate ţările, pentru care ne-am rugat până în prezent.

Rugăciunile au fost înălţate spre Cerul Dumnezeiesc de credincioasele Szabó Gréta, din partea Episcopiei Romano Catolice, Dénes Éva, reprezentanta Episcopiei Reformate de pe lânga Piatra Craiului, Budai Evódia din partea Biserice Baptiste Maghiare, Mioriţa Săteanu, greco- catolică, reprezentanta Uniunii Femeilor din județul Bihor, Kiss Törék Ildikó din partea Bisericii Unitariene, Balogh Máriar din partea Episcopiei Romano-Catolice, Huszár Ildikó din partea Episcopiei Reformate de pe lânga Piatra Craiului, Fleisz Judit reprezentanta Asociației Romano- Catolice, Georgeta Cioara din partea Episcopiei Ortodoxe, Bara Tünde din partea Episcopiei Romano-Catolice şi doamna Laura Ologu din partea Episcopiei Greco-Catolice.

A urmat cel mai important moment al serii de rugăciune, respectiv, prezentarea Textului  Biblic, din Evanghelia după Luca  14, 15 – 24 de Zalder Éva, președinta Asociaţiei Femeilor Romano-Catolice şi de Viorica Chertes, președinta Asociției Femeilor Ortodoxe din Oradea.

Texul biblic şi în mod special tema propusă de femeile din Slovenia au fost predicate de Szabó Ervin, paroh al Bisericii Romano Catolice „Baratok”, pastorul Kardos József din partea Bisericii Unitariene, pastorul Dénes István Lukács reprezentantull Episcopiei Reformate de pe lânga Piatra Craiului, pr. Radu Rus, consilier episcopal al Episcopiei Ortodoxe Române, pr. Vasile Răzvan Iacob, reprezentant al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, și de doamna Elena Prescure, din partea Comunităţii Evreilor Mesianici.

Prin cântecele și rugăciunile comune ale celor prezenţi, reprezentanţi ai  diferitelor culte, s-a dorit a  se arăta înţelegerea  si ataşamentul întregii lumi credincioase pentru femeile din Slovenia, care se confrunta cu multiple probleme ce le îngrădesc drepturile legale. Femeile din Slovenia doresc: respectarea drepturilor, șanse egale la educație, sănătate și cultură, indiferent de grupul etnic și religios de care aprţin, combaterea violenţei împotriva femeilor și copiilor, printr-o legislație concisă, care să fie și respectată. Ele solicită dreptul la muncă în funcţie de pregătire și  reducerea somajului în rândul femeilor. Prin această inițiativă se dorește totodată: încurajarea natalităţii și acordarea normelor de sănătate pentru îngrijirea copiilor bolnavi, tratamentul gratuit pentru bolile incurabile, în mod special pentru cancerul de sân foarte răspândit în rândul femeilor din întreaga lume.

Cuprinşi de  gravitatea solicitărilor femeilor din Slovenia,  toți participanții s-au rugat cu evlavie, credinţă și speranţă, pentru ca Atotputernicul nostru Mântuitor să asculte și să susţină rugăciunile noastre comune, să înţeleagă dorinţele noastre și ale credincioşilor din întreaga lume. Bunul Dumnezeu să ne  dea, împreună cu femeile din Slovenia, pacea, liniștea și îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor femeilor creștine de pe pământ!

Rugăciunea  Tatăl Nostru a fost rostită de toți cei prezenţi, după care individual, preoţii si pastorii au binecuvântat toți participanţii. În scopul susţinerii cheltuielilor de organizare și a documentelor întocmite de femeile din Slovenia s-a iniţiat o colectă, din care va fi ajutat și Forumul Naţional Ecumenic al Femeilor România, care va beneficia de o mică parte din suma realizată.

Miorița Săteanu