Suntem aici ca să recuperăm ceva, să redăm creștinătății frumusețea aceea dintâi, să redăm omului contemporan frumusețea creștinismului, a lui Cristos: s-a evidențiat și în a noua seară de rugăciune ecumenică din cadrul Săptămânii pentru unitatea creștinilor din acest an, desfășurată sâmbătă, 26 ianuarie a.c., în Biserica Ortodoxă cu Lună din Oradea (Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”). Credincioși de diferite confesiuni creștine din oraș, împreună cu reprezentanții mai multor culte au luat parte la Slujba Vecerniei, oficiată de preotul Ioan Demian Codorean, exprimând apoi fiecare un gând de unitate.

„Binecuvântați ai cultelor creștine ale Cetății Oradiei, ne bucurăm că iată, încă într-o seară ne aflăm din nou împreună, sigur, prin reprezentanți, pentru a aduce o mărturie comună”, a început pr. Codorean cuvântul său de învățătură, construit în jurul fragmentului biblic propus de evanghelistul Matei «Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă/ Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri» (Mt 5, 14-16). În prelegerea sa, părintele a subliniat chemarea comună a tuturor creștinilor, aceea de a fi «lumină lumii» de astăzi:

„Dragii noștri, mulți exegeți care s-au aplecat asupra acestui text induc ideea că acest pasaj se referă la sluitorii altarului, la cei pe care Domnul i-a hărăzit să lumineze popoarele, să lumineze prin cuvântul lui Hristos întreaga lume… dar privind mai în adânc, descoperim că se referă la fiecare dintre noi. Fiecare creștin are vocația de a fi lumină. Fiecare dintre cei ce se numesc cu numele lui Hristos ₋ căci cuvântul creștin, provine din latinescul Christus ₋ are vocația de a deveni el însuși Hristos după har. După cum spunea foarte frumos Sf. Atanasie cel Mare: «Dumnezeu s-a făcut om prin Hristos, ca pe om să îl facă Dumnezeu, după Har».

Nu în accepțiunea aceasta a omului modern, care se vrea el însuși Dumnezeu, dar fără de Dumnezeu. Ci aceea în care omul, prin credința în acela care este Calea, Adevărul și Viață să devină el însuși christofor, adică purtător de Hristos. Ce înseamnă aceasta? Sf. Apostol Pavel are o definiție fantastică pentru omul care caută să trăiască viața cu și în Hristos, spunând: «De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este acela care trăiește în mine». Suntem chemați să iubim așa cum a iubit Hristos, suntem chemați să iertăm așa cum a iertat el, suntem chemați să ne întrebăm «Ce ar face Hristos în locul meu?» în anumite situații, suntem chemați să fim purtători de înțelepciune cristică, să avem mintea lui Hristos. Dar cât de departe suntem noi de aceasta? Vom zice: cine poate să iubească precum a iubit El, cine poate spune «Doamne, iartă-le lor, Părinte»? Nimeni dintre cei muritori, dar acesta este idealul ₋ a subliniat pr. Codoreanu. Suntem chemați să fim torțe, într-o lume copleșită de întuneric, de stricăciune, de moarte, de păcat. Aceasta este vocația creștinului: să devină el însuși Lumină!”.

Vorbind apoi de tipurile prezente și provocările Bisericii actuale, preotul ortodox a remarcat faptul că în limba română, etimologia „cuvântului lume (din latinescul lumen), înseamnă lumină. Dumnezeu a zidit această lume ca lumină. Căderea a făcut ca lumea să piardă această dimensiune, a Luminii. Spune Evanghelistul Ioan: «Cristos a venit ca Lumină, în lumea cuprinsă de întuneric»”. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe orădene a încheiat cugetarea sa din penultima seară de rugăciune pentru unitate, citând „o perlă a literaturii creștine post-apostolice, Epistola către Diocnet, scrisă în sec II d. C., a cărui autor se pare a fi Policarp al Smirnei. El scrie această scrisoare în anul 155 d.C. unui păgân, Diocnet, care dorește să afle tainele creștinătății. Iată cum descrie el epoca primară a creștinătății și viața creștinilor ca viață de Lumină:

«Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașe ale lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni, care cercetează cu nesocotință; nici nu o arată, ca unii, ca pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia; urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemaivăzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii; iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini; orice țară străină le e patrie, și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar, prin felul lor de viață, biruiesc legile (Epistola către Diognet, V.1-10)»”.

Așadar, a încheiat pr. Codoreanu, „(…) Ce trebuie să facem într-o lume decăzută pe care întunericul o stăpânește tot mai mult? Să fim lumină. Aceasta trebuie să facem. Spune Isus:  «Eu sunt lumina lumii, cel ce vine după Mine nu va umbla întru întuneric»”.

„Ajută-mă, Doamne, să fiu de folos bisericii și neamului meu”, sunt cuvintele ilustrului Petre Țuțea aduse în a noua seară de rugăciune pentru unitate la Oradea de reprezentantul Bisericii Greco-Catolice, pr. Ovidiu Duma, care va găzdui duminică, 27 ianuarie a.c., de la ora 18.00, ultima seară a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, în Catedrala Greco-Catolică ,,Sfântul Nicolae” [strada Iuliu Maniu, nr.1].

 La Oradea, Decada pentru unitate se încheie cu un moment de rugăciune comunitară ținut de cele nouă comunități creștine din oraș participante la inițiativă, în cadrul căruia va fi transmis mesajul celui care, pe tot parcursul acestor zece zile a fost amintit deseori de reprezentanții comunităților creștine orădene ca promotor al acestei Săptămâni de rugăciune pentru unitate, PSS Virgil Bercea ₋ episcop greco-catolic de Oradea ₋ pentru a cărui sănătate se roagă împreună creștinii din Oradea, și nu numai.