«Să urmărim aceleaşi lucruri!» este propunerea făcută comunităților participante în a opta zi de rugăciune pentru unitatea creștinilor desfășurată vineri, 25 ianuarie a.c., în Biserica Unitariană din Oradea. La inițiativa din acest an au luat parte nouă comunități creștine din oraș: Comunitatea Evreilor Mesianici, Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Betania, Biserica Evanghelică Lutherană, Biserica Penticostală Tabor, Biserica Unitariană, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică. Pentru al treilea an consecutiv, cultele participante la Săptămâna de rugăciune pentru unitate din Oradea propun împreună o colectă, ca gest caritabil concret și comunitar, coordonată în acest an de Comunitatea Evreilor Mesianici și ale căror fonduri sunt destinate copiilor Centrului de Plasament, nr 2, din Oradea (str. Feldioarei, nr 13)ˮ. Din partea comunității greco-catolice orădene a participat la seara de rugăciune din Biserica Unitariană, pr. Sorin Crăciun.

Pornind de la tema Octavei mondiale pentru unitate din acest an ₋ „Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă” (Dt 16, 20) ₋ în a opta zi de rugăciune, pastorul Laurențiu Pășcuți a subliniat, la momentul cuvântului de învățătură, importanța dreptății, a păcii și a dragostei, ca obiective comune la care sunt invitate toate comunitățile creștine:

„S-a vorbit la aceste întâlniri de rugăciune despre dreptate, ce înseamnă aceasta şi cum putem fi socotiţi drepţi înaintea lui Dumnezeu. Aş vrea să pun un accent diferit în această seara. Vreau să pornim de la verbul folosit, verbul a urmări ₋ a spus reprezetantul comunității penticostale ₋ îndemnând toate confesiunile creștine prezente să se întrebe ₋ Care sunt lucrurile pe care trebuie să le urmărim în viaţa aceasta, şi de ce nu, care sunt lucrurile pe care trebuie să le urmărim împreună? Verbul folosit în acest verset ₋ a subliniat pastorul ₋ din traducerea în limba greacă, este acelaşi verb folosit şi în alte două instanţe în Noul Testament (dioko, diokete la imperativ prezent). Acesta mai înseamnă şi a prigoni fiind folosit în mod special cu acest sens în Noul Testament. Prin urmare există o intensitate specială în acest verb. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le urmărim de parcă de ele ar depinde viaţa noastră?

Este „evident că primul lucru pe care trebuie să îl urmărim este dreptatea. S-a vorbit în această săptămână despre acest aspect. Dreptatea poate fi înţeleasă ca adevăr, corectitudine, o judecată dreaptă, dar ea mai poate fi înţeleasă şi drept acea stare de dreptate pe care o conferă Dumnezeu credinciosului prin credinţa în jertfa mântuitoare a Domnului Isus. Dreptatea implică existenţa unui standard, a unor absolute la care ne raportăm. Pentru creştini acest standard este Legea lui Dumnezeu, voia Lui, caracterul Lui, Cuvântul Său. Pavel descrie Biblia în termenii dreptarului (tiparul, standardul) învăţăturilor sănătoase (2 Tim. 1:13)”, a spus pastorul Pășcuți.

Al doilea element esențial este pacea, despre care se vorbește folosind același verb a urmări pentru a defini pacea cu Dumnezeu și pacea între oameni:

„În contextul acestei săptămâni de rugăciune ecumenică, este important să reamintim îndemnul Scripturii de a căuta pacea.  Când Scriptura vorbeşte despre pace, ea atinge două aspecte: pacea cu Dumnezeu, care se referă la nivelul individual şi pacea dintre credincioşi şi de ce nu, dintre oameni. (…) Dacă omul are nevoie de ceva în această viaţă caracterizată de tot mai multă frământare şi zbucium este această pace lăuntrică pe care o poate da doar Dumnezeu. Cristos afirmă că a venit să dea pace, însă nu cum o dă lumea. E o pace lăuntrică, acea liniştire ce vine din cunoaşterea faptului că vina noastră a fost îndepărtată. (…) Chiar dacă Domnul Isus afirmă că nu a venit să aducă această pace, căci cei ce-L vor urma pe El vor fi prigoniţi, că familiile se vor dezbina datorită credinţei în El, Biblia ne îndeamnă să urmărim pacea. Cât ţine de noi, noi trebuie să fim oameni ai păcii. Nu este o opţiune, ci o poruncă! Putem avea această pace unii cu alţii atunci când vom urmări binele celorlalţi şi nu doar binele nostru: «Urmăriţi întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor» (1 Tes, 1, 15)”.

„Al treilea imperativ pe care îl găsim în Noul Tesament se află în epistola lui Pavel către Corinteni, exact după capitolul 13, considerat cea mai clară descriere a dragostei din Scriptură, un poem despre dragoste. (…) Modul în care trebuie folosite și atitudinea cu care trebuie folosite darurile şi de fapt atitudinea cu care trebuie făcute toate lucrările bisericii este dragostea! Cum putem face lucrul acesta? Trăind în dragoste”, a subliniat pastorul Laurențiu Pășcuți, îndemnându-ne pe toți să ne întrebăm:

„Care sunt lucrurile pe care le urmărim în această viaţă? Urmărim fericirea, bogăţia, respectul oamenilor, un statut social? Domnul Isus spunea că toate aceste lucruri le caută şi lumea. Noi suntem îndemnaţi să urmărim dreptatea, pacea şi dragostea, cum ne îndemna însuși Domnului Isus în Predica de pe munte: «Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra»”.

 Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an continuă la Oradea sâmbătă, de la ora 17.00, în Biserica Ortodoxă cu Lună și se încheie duminică, de la ora 18.00, în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”.