Fără fraternitatea pe care Isus Cristos ne-a dat-o, eforturile noastre pentru o lume mai dreaptă au respirația scurtă, ba chiar și cele mai bune proiecte riscă să devină structuri fără suflet. De aceea, urarea mea de Crăciun fericit este o urare de fraternitate”. Cu aceste cuvinte, papa Francisc a introdus tradiționalul său mesaj „Urbi et Orbi”, adresat „Cetății și Lumii” la solemnitatea Nașterii Domnului din acest an. Ceremonia, transmisă în mondoviziune, a început pe 25 decembrie a.c., ora 12.00, de la balconul central al bazilicii Sfântul Petru din Vatican, cu participarea a peste cinci zeci de mii de persoane, încurajate de soarele timid dar nestingherit de pe cerul Romei.

În lumina Pruncului de la Betleem, papa a reparcurs cu inima geografia suferinței din diferitele regiuni ale planetei afectate de diverse forme de violență și a denunțat cu vigoare „colonizările ideologice, culturale și economice” care aduc atingere libertății și identității popoarelor. Pentru minoritățile creștine din contexte ostile, pontiful a cerut, în fine, posibilitatea de a trăi în pace și libertate religioasă. După alocuțiunea sa, pontiful a recitat rugăciunea „Angelus” și a invocat Binecuvântarea apostolică, însoțită de darul indulgenței plenare. Vă oferim mai jos traducerea mesajului „Urbi et Orbi” al papei Francisc de la sărbătoarea Crăciunului din acest an.

«Dragi frați și surori, Crăciun fericit!

Vouă tuturor, credincioși din Roma, pelerini și cei care sunteți în legătură cu noi din toate părțile lumii, vă aduc din nou vestea plină de bucurie a Betleem-ului: „Mărire lui Dumnezeu în înaltul cerurilor / și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește” (Lc 2,14).

Asemenea păstorilor, care au fost primii ce au alergat la peșteră, rămânem uimiți înaintea semnului pe care ni l-a dat Dumnezeu: „Un prunc înfășat și culcat în iesle” (Lc 2,12). În tăcere, îngenunchem și adorăm. Și ce ne spune acel Prunc născut pentru noi din Fecioara Maria? Care este mesajul universal al Crăciunului? Ne spune că Dumnezeu este Tată bun și noi toți suntem frați. Acest adevăr stă la baza viziunii creștine despre om. Fără fraternitatea pe care Isus Cristos ne-a dat-o, eforturile noastre pentru o lume mai dreaptă au respirația scurtă, dar chiar și proiectele cele mai bune riscă să devină structuri fără suflet.

De aceea, urarea mea de Crăciun fericit este o urare de fraternitate. Fraternitatea între persoane indiferent de națiune și cultură. Fraternitatea între persoane cu idei diferite, dar capabile să se respecte și să-l asculte pe celălalt. Fraternitatea între persoane de religii diferite. Isus a venit să descopere chipul lui Dumnezeu tuturor celor care îl caută.

Și chipul lui Dumnezeu s-a arătat într-un chip uman concret. Nu a apărut într-un înger, ci într-un om, născut într-un timp și într-un loc. Și astfel, odată cu întruparea sa, Fiul lui Dumnezeu ne arată că mântuirea trece prin iubirea, acceptarea și respectul față de această umanitate a noastră săracă din care toți facem parte într-o mare varietate de etnii, de limbi, de culturi, dar fiind cu toți frați în umanitate!

Astfel, diferențele noastre nu sunt ceva dăunător sau periculos, sunt o bogăție. Ca în cazul unui artist care vrea să facă un mozaic: este mai bine să ai la îndemână pietricele de multe culori, decât de puține culori! Experiența familiei ne învață acest lucru: ca frați și surori suntem diferiți unul față de celălalt și nu întotdeauna suntem de acord, dar există o legătură indisolubilă ce ne leagă, iar iubirea părinților ne ajută să ținem unul la altul. Același lucru este valabil pentru familia umană, însă aici Dumnezeu este „părintele”, fundamentul și puterea fraternității noastre.

Acest Crăciun să ne facă să redescoperim legăturile de fraternitate care ne unesc ca ființe umane și leagă toate popoarele între ele. Să permită israelienilor și palestinienilor reluarea dialogului și parcurgerea unui drum de pace care să pună capăt unui conflict care de mai bine de șaptezeci de ani sfâșie Pământul ales de Domnul pentru a arăta chipul său de iubire.

Pruncul Isus să permită iubitei și martirizatei Siria regăsirea fraternității după acești lungi ani de război. Comunitatea internațională să se străduiască în mod decis pentru o soluție politică care să îndepărteze diviziunile și interesele particulare, astfel încât poporul sirian, în special cei ce au trebuit să-și părăsească propriile teritorii și să caute refugiu în altă parte, să poată să se întoarcă și să trăiască în pace în patria proprie.

Mă gândesc la Yemen, cu speranța că armistițiul mediat de Comunitatea internațională va putea în cele din urmă să aducă alinare atâtor copii și populațiilor extenuate din cauza războiului și a foametei.

Mă gândesc apoi la Africa, unde milioane de persoane sunt refugiate și dispersate și necesită asistență umanitară și siguranță alimentară. Pruncul divin, Regele păcii, să facă să tacă armele și să răsară zorile unei noi fraternități pe tot continentul, binecuvântând eforturile acelora care doresc să favorizeze drumuri de reconciliere la nivel politic și social.

Crăciunul să întărească legăturile fraterne ce unesc Peninsula coreeană și să permită continuarea drumului de apropiere făcut până acum și să se ajungă la soluții împărtășite care să le asigure tuturor dezvoltarea și bunăstarea.

Acest timp de binecuvântare să permită Venezuelei să regăsească înțelegerea și tuturor factorilor sociali să lucreze fratern pentru dezvoltarea Țării și să ofere asistență păturilor mai slabe ale populației.

Domnul care se naște să aducă mângâiere iubitei Ucraina, nerăbdătoare să redobândească o pace durabilă care întârzie să vină. Doar printr-o pace care respectă drepturile oricărei națiuni, Țara va putea să se refacă după suferințele îndurate și să restabilească condiții de viață demne pentru proprii cetățeni. Sunt aproape de comunitățile creștine din acea Regiune și mă rog să se poată închega raporturi de fraternitate și de prietenie.

În fața Pruncului Isus să se redescopere frați locuitorii din iubita Nicaragua, ca să nu învingă diviziunile și neînțelegerile, ci toți să se străduiască să favorizeze reconcilierea și să construiască împreună viitorul Țării.

Doresc să amintesc popoarele care îndură colonizări ideologice, culturale și economice, văzându-și sfâșiată libertatea lor și identitatea lor, și care suferă din cauza foamei și a lipsei serviciilor de educație și sănătate.

Un gând special se îndreaptă spre frații și surorile noastre care sărbătoresc Nașterea Domnului în împrejurări dificile, ca să nu spunem ostile, mai ales acolo unde comunitatea creștină este în minoritate, uneori vulnerabilă sau neluată în seamă. Domnul să le dăruiască acestora și tuturor minorităților să trăiască în pace și să-și vadă recunoscute drepturile proprii, mai ales libertatea religioasă.

Pruncul mic și suferind de frig pe care îl contemplăm astăzi în iesle să-i ocrotească pe toți copiii de pe pământ și pe fiecare persoană fragilă, lipsită de apărare și dată deoparte. Toți să poată primi pace și întărire de la nașterea Mântuitorului și, simțindu-se iubiți de unicul Tată ceresc, să ne regăsim și să trăim ca frați!»

Primiți acum și Binecuvântarea apostolică a Sfântului Părinte, invocată la încheierea Mesajului „Urbi et Orbi” de la solemnitatea Nașterii Domnului, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

A. Dancă  ̶  Vatican News