„Informatii pentru admiterea la Seminarul Teologic Major si Facultatea de Teologie Greco-Catolica Oradea, anul 2018

Cei care doresc o aprofundare intelectuala a teologiei, pentru a gasi raspunsuri la întrebari launtrice, pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie, pot sa o faca devenind studenti la FACULTATEA DE TEOLOGIE.

Specializarea

TEOLOGIE GRECO-CATOLICA PASTORALA
(4 ani, zi)

Numarul de locuri scoase la concurs:

buget 15
taxa 35
Criterii de Admiterea în Facultatea de Teologie:
a. Media de la bacalaureat – notat cu pondere 100% în media finala;
b. Interviu tematic – notat cu admin/respins;

Sesiunea I: Iulie 2017

1 martie –10 iulie 2018 – preînscriere si înscriere candidati cu Diploma de Bacalaureat;
11 – 18 iulie 2018: – înscrierea candidatilor;
19 iulie 2018: – interviu tematic;
20 iulie 2018: – afisarea rezultatelor – prima lista;
24 iulie 2018: – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
25 iulie 2018: – afisarea rezultatelor lista finala.
Sesiunea a II-a: Septembrie 2018

(în cazul nerealizarii cifrei de scolarizare)

10 – 14 septembrie 2018 – înscrierea candidatilor la nivel licenta;
17 septembrie 2018 – interviu tematic; afisarea rezultatelor – prima lista;
18 septembrie 2018 – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
19 septembrie 2018 – afisarea rezultatelor lista finala.

Aceia care, simtind în inima chemarea de a deveni preoti, pentru a-i darui lui Dumnezeu totul si a-si dedica viata Bisericii si credinciosilor, vor locui în perioada studiilor propuse de catre Facultatea de Teologie, în SEMINARUL TEOLOGIC. Aici, încredintati fiind grijii unor preoti si formatori, candidatii la preotie sunt chemati, cu sinceritate si autenticitate, sa parcurga o cale a discernamântului propriei vocatii, si a pregatirii pentru marele dar al preotiei.

«LUCRURI» NECESARE PENTRU UN SEMINARIST:

Sederea în Seminar, participând la viata comunitara;
Dispozitia de a colabora pentru propria formare: deschiderea, comunicarea, acceptarea corectiunilor. A scoate ceea ce fiecare are pozitiv în interior;
Deschiderea si dorinta de adevar;
Rabdarea cu sine si cu ceilalti: formarea personala si a altora este un proces care necesita timp…
Acceptarea unui program personal si comunitar, care uneori comporta renuntari, dar si satisfactia daruirii pentru Împaratia lui Dumnezeu;
Acceptarea unui nou statut de viata: odata devenit seminarist, lumea are anumite asteptari (de mentalitate, de comportament, de vestimentatie, de fel de a fi…).
Carti indispensabile pentru rugaciunea în Seminar:

Orologhion
Antologhioane, vol I, II, III, IV, V
Carti indispensabile pentru formarea intelectuala:

Biblia sau Sfânta Scriptura (Vechiul si Noul Testament)
Conciliul ecumenic Vatican II
Catehismul Bisericii Catolice
În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

Examenul de evaluare: 19 Iulie

Colocviu cu PS Virgil Bercea
Colocviu cu formatorii din Seminar
Evaluarea aptitudinilor muzicale
Examen psihologic
Examen oral: cunostinte catehetice
Examen scris: cunostinte biblice
Bibliografie pentru examen:
– Biblia sau Sfânta Scriptura (Noul Testament)
– ABC-darul credintei, ed. Viata Crestina, 2013

Pentru mai multe informatii, luati legatura cu pr. rector Anton CIOBA: 0765 617 002, seminaroradea@yahoo.com

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR
(la confirmarea locului)

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta ori adeverinta (în original) din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare),
Foaia matricola anexa la Diploma de bacalaureat (sau adeverinta, pentru absolventii anului în curs, care sa ateste media de absolvire a liceului);
Certificatul de nastere (în copie legalizata);
Adeverinta medicala tip (în original);
4 fotografii tip buletin/carte de identitate;
Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (în copie legalizata), pentru licentiatii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
Chitantele care atesta plata taxei de procesare (30 RON) si a taxei de admitere (50 RON), în contul Universitatii. (Copiii cadrelor didactice sunt scutiti de taxa de admitere);
Pentru persoanele casatorite (care prin casatorie si-au schimbat numele) Certificatul de casatorie (copie legalizata);
Pentru candidatii admisi în regim cu taxa, este necesara achitarea sumei de 500 RON (reprezentând prima ratei de scolarizare).
Taxele se achita la Posta în contul RO35TREZ21620F330500XXXX

B.N. Trezoreria Cluj. destinatar: UBB Facultatea de Teologie Greco – Catolica Oradea.

Cod fiscal al UBB – 4305849

Chitanta este valabila numai daca sunt precizate întocmai (complet) urmatoarele date:

UBB Fac. de Teologie Greco-Catolica Oradea, taxa (scolarizare/examen restant/pierdere carnet student….sau altele), ex: taxa scolarizare, numele studentului (scris corect). Se va preciza suma în lei.