„În zilele de 16 si 17 aprilie a avut loc la Blaj întrunirea Comisiei Sinodale pentru Redactarea Dreptului Particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica (CSDP).

Au fost prezenti Preasfintia Sa Alexandru, presedintele Comisiei, Preasfintia Sa Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore si membrii Comisiei sinodale: Pr. Alexandru Plostinaru, secretarul Comisiei, Pr. Mihai Todea, Pr. William A. Bleiziffer, Pr. Ioan Balea, Pr. Istvan Kozsan, Mon. Augustin Butica si Pr. Ioan A. Pop.

Temele dezbatute au fost: Stabilirea calitatii pâinii si vinului ca si materie euharistica pentru celebrarea Sfintei Liturghii, înfiintarea de tribunale eccleziastice matrimoniale în fiecare eparhie. În aceste zile au fost finalizate toate canonele din CCEO care fac trimitere la dreptul particular, ramânând ca în urmatorele sesiuni sa se stabileasca o uniformitate a limbajului juridic din propunurile de drept particular si o reverificare a întregii munci de peste 8 ani a acestei comisii. Propunerile elaborate de CSDP, vor fi propuse Sinodului Episcopilor BRU spre aprobare, iar apoi vor fi publicate, urmând a intra în vigoare pentru buna functionare a vietii ecleziastice.

Secretatul CSDP