Bucuresti, 56/05.04.2017

Conferinta Episcopilor Catolici din România a luat act cu îngrijorare despre situatia Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mures a carui functionare este obstructionata si pusa în primejdie în urma unui denunt neîntemeiat si neverificat conform principiilor statului de drept. Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mures a fost înfiintat de catre Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia, având menirea, ca în limitele legale recunoscute si respectate, sa asigure posibilitatea de formare intelectuala si umana a elevilor, care împreuna cu parintii lor opteaza de buna voie pentru o astfel de institutie educationala.
Cunoscând cele derulate pe parcursul a mai multor luni în cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mures, episcopii catolici din România considera ca prin demersurile întreprinse împotriva conducerii institutiei, a corpului profesoral, a elevilor si a parintilor acestora, sunt lezate prevederile Protocolului încheiat între Conferinta Episcopilor Catolici din România si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice cu privire la înfiintarea unitatilor de învatamânt de catre culte. Totodata, Conferinta Episcopilor Catolici din România considera inacceptabile orice demersuri care urmaresc intimidarea familiilor ce opteaza pentru acest tip de învatamânt, organizat dupa prevederile legale actuale în România.
Conferinta Episcopilor din România solicita autoritatile competente, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Inspectoratul Judetean Mures, Primaria Municipiului Târgu Mures, si Consiliul Local Târgu Mures sa întreprinda masuri urgente si eficiente pentru solutionarea situatiei, astfel încât institutia de învatamânt amintita sa-si poata continua nestingherit activitatea educationala. De asemenea, episcopii catolici din România fac apel la toti cei implicati sa se angajeze în respectarea principiilor statului de drept, inclusiv cele referitoare la drepturile minoritatilor religioase si etnice din România.

Persoana de contact de la Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia:
Pr. R. D. SZOCS Csabatel: 0747 891 963
e-mail: szocs.csaba@verbumkiado.ro

Secretar General