„În ziua de 31 martie 2016, la centrul Gaudium et Spes din localitatea Traian, judetul Neamt, s-a desfasurat prima întâlnire nationala a responsabililor cu pastoratia vocationala din România.
Au participat opt reprezentanti ai diecezelor romano-catolice si greco-catolice din România, în frunte cu episcopul Petru Gherghel, responsabil al pastoratiei vocationale în cadrul Conferintei Episcopilor din România. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a raspunde unui Chestionar trimis de catre Congregatia pentru Cler, de la Roma, referitor la o analiza a realitatilor vocationale nationale din ultimii 10 ani.
Întâlnirea a început la ora 9.00, cu prezentarea fiecarui participant, si a fost prezidata si moderata de episcopul Petru Gherghel, care a prezentat în ordinea de zi si scopul acestei întâlniri. Dupa acest moment de introducere au fost sustinute doua referate cu teme vocationale. Prima prezentare a fost facuta de catre pr. Eduard Soare, responsabil al Oficiului pentru Cler, din Dieceza de Iasi si a avut ca tema: Vocatia – fascinatia unui dialog tainic. Linii de pastoratie vocationala, iar a doua s-a intitulat: Promovarea vocatiilor la sfânta Preotie si viata consacrata, si a fost sustinuta de catre pr. Andrei Cocianga. În urma acestor teme, fiecare reprezentant a oferit o radiografie a situatiei pastoratiei vocationale prezenta în propria dieceza.
Dupa acest moment, s-a trecut la analiza succinta a întrebarilor primite din partea Congregatiei pentru Cler, astfel încât toti cei prezenti au avut ocazia sa împartaseasca din bogata si variata experienta a activitatilor din câmpul vocational prezent în fiecare dieceza.
Întâlnirea s-a desfasurat într-o atmosfera cordiala si antrenata, iar la sfârsitul ei, toti participantii au convenit asupra raspunsurilor la întrebarile din Chestionar si au sustinut nevoia înfiintarii unui Centru National Vocational care sa emita un Plan National Vocational. De asemenea, în urma discutiilor, a rezultat ca este necesar implicarea întregului popor al Dumnezeu, si în mod special a tuturor lucratorilor pastorali, în promovarea, sustinerea si identificarea de noi forme de pastoratie vocationala. În toata aceasta munca pastorala trebuie amintit mereu ca vocatia este o întâlnire dintre libertatea perfecta, cea a lui Dumnezeu, si una imperfecta, cea a omului, în care lucratorii vocationali sunt doar niste mediatori.
Sursa:http://www.ercis.ro