„În zilele de 21-22 martie a avut loc la Blaj întrunirea Comisiei Sinodale pentru Redactarea Dreptului Particular a Bisericii Române Unite (CSDP).
Au fost prezenti Preasfintia Sa Alexandru, presedintele Comisiei, Preasfintia Sa Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore si membrii Comisiei sinodale: Pr. Alexandru Plostinaru, secretarul Comisiei, Monseniorul Mihai Todea, Parintele William A. Bleiziffer, Parintele Ioan Balea, Parintele Cristian Crisan si Parintele Ioan Alexandru Pop.
Temele dezbatute au fost: reglementarea metodologiei de publicare a actelor oficiale care privesc întreaga Biserica Româna Unita si a normelor de drept particular, cât si dezbaterea Titlurilor XVII, XIX, XXII, XXIII din CCEO. Propunerile elaborate de CSDP vor fi propuse Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite spre aprobare, iar apoi vor fi publicate, urmând a intra în vigoare pentru buna functionare a vietii ecleziastice.

Secretatul CSDP