Rugaciunile începatoare:
În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Spirit. Amin.
Marire Tie, Dumnezeul nostru, marire Tie!
Împarate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevarului, Care pretutindenea esti si toate le împlinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te aseaza întru noi, si ne curateste pe noi de toata întinarea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, îndura-te spre noi! (de trei ori).
Marire Tatalui si Fiului si Sfântului Spirit si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Preasfânta Treime, îndura-te spre noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne îndura-te spre noi (de trei ori).
Marire Tatalui si Fiului si Sfântului Spirit si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti în ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vina împaratia Ta, fie voia Ta, precum în cer asa si pe pamânt. Pâinea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua pacatele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuieste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
Condacele si Icoasele
Condacul 1:
Cel ce versi mir de mult pret la toata lumea si mie celui nevrednic si mult mai pacatos decât toti, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cântare, Parinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndraznire catre Dumnezeu, scapa-ma din toate necazurile ca sa cânt tie: bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Icosul 1:
Aratatu-te-ai în vis împaratului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea acelor voievozi l-ai îngrozit pe el si degraba ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i elibereze pe dânsii. Pentru aceea ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dânsii graiesc tie, Sfinte Nicolae:
Bucura-te, capul cel sfintit.
Bucura-te, cel ce ai sfarâmat capul diavolilor cu rugaciunile tale.
Bucura-te, slujitorule al Împaratului tuturor.
Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi.
Bucura-te, întarirea dreptei credinte.
Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege.
Bucura-te, cel ce esti insuflat cu suflarea Spiritului Sfânt.
Bucura-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor.
Bucura-te, cel ce esti împreuna vorbitor cu îngerii.
Bucura-te, izgonitorul demonilor.
Bucura-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte.
Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 2:
Pe pamânt, al doilea Înaintemergator te-ai aratat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea faradelegilor; caci acela l-a mustrat pe Irod, savârsitorul faradelegii, iar tu ai rusinat pe Arie cel orbit cu ereziile; si toata lumea ai voit sa o curatesti de învataturile lui cele nedrepte, si turma ta sa o luminezi, ca un parinte si învatator. Pentru aceea cântam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2:
Vrând dimineata, Avlavie, dupa porunca împaratului, sa scoata pe cei legati din închisoare la taiere, tu, cu minunile tale, mai înainte prin vis l-ai îngrozit si i-ai zis: nimic sa nu faci barbatilor acestora, ca nevinovati sunt spre taiere; pentru aceea si noi împreuna cu ei graim tie, Sfinte Nicolae marite:
Bucura-te, mare facatorule de minuni.
Bucura-te, grabnic ajutatorule.
Bucura-te, cald folositorule.
Bucura-te, cercetatorul celor necajiti.
Bucura-te, limanul cel lin al celor înviforati.
Bucura-te, mângâierea celor ce plâng.
Bucura-te, hranitorul celor flamânzi.
Bucura-te, povatuitorul celor orbi.
Bucura-te, bogatia saracilor.
Bucura-te, toiagul cel tare al batrânetilor.
Bucura-te, cununa Bisericii.
Bucura-te, parintele saracilor si bun daruitorule.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 3:
Am auzit, Sfinte Nicolae, de minunile tale si m-am înspaimântat, ca de bucurie si de frica fiind cuprins, nu stiu ce sa raspund. Ci tu, cu rugaciunile tale cele treze, lumineaza-mi mintea ca sa cânt lui Dumnezeu împreuna cu tine: Aliluia!
Icosul 3:
Arhanghelii cu îngerii se minuneaza, parinte, de credinta ta cea tare catre Dumnezeu; apostolii cu profetii se lauda cu tine; oamenii cei dreptcredinciosi în tine au nadejdea. Pentru aceasta si eu, desi sunt nevrednic, graiesc tie, Sfinte Nicolae:
Bucura-te, cel ce împreuna-locuitor esti cu îngerii.
Bucura-te, cel ce aduci întristare diavolilor.
Bucura-te, cel ce esti slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preotie.
Bucura-te, cu Ioan Gura de Aur împreuna vorbitorule.
Bucura-te, prietenul marelui Vasile.
Bucura-te, ca împreuna cu ei înlaturi ereziile.
Bucura-te, cel ce porti aceeasi credinta cu dânsii.
Bucura-te, ca faci minuni spre împacare.
Bucura-te, ca tu cureti lumea de multimea zeilor.
Bucura-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu în Biserica.
Bucura-te, ca rusinând pe Arie înselatorul în Conciliu l-ai învins.
Bucura-te, ca pe fecioarele acelea le-ai oprit de la pacate cu ajutorul tau.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 4:
O, mare facatorule de minuni Sfinte Nicolae, desi pe fecioarele acelea tatal lor voia sa le dea, pentru saracie, la pacat, tu, parinte, mai înainte mergând, aur din destul tatalui lor i-ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se face aceasta, minunându-se, au cântat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icosul 4:
Ca sa arati a ta mare milostivire catre cei saraci, preafericite, batrânului noaptea întru ascuns trei legaturi de galbeni de aur i-ai dat, mântuindu-l pe el si pe fetele lui de la caderea în pacat. Pentru aceea auzi de la toti:
Bucura-te, vistieria milei lui Dumnezeu.
Bucura-te, primirea mai înainte a cunostintei Lui.
Bucura-te, datatorule al bunatatilor lui Dumnezeu.
Bucura-te, hrana si bucuria celor ce alearga catre tine.
Bucura-te, pâine de hrana neîmputinata celor lipsiti.
Bucura-te, bogatie de Dumnezeu daruita celor ce vietuiesc în lipsa pe pamânt.
Bucura-te, ridicarea grabnica a saracilor.
Bucura-te, limpede cugetare a celor necajiti.
Bucura-te, ca esti blând ascultator celor neputinciosi.
Bucura-te, dulceata a toata lumea.
Bucura-te, mirele celor trei fete.
Bucura-te, mântuitorul necazurilor mele cu rugaciunile tale.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 5:
Catre biserica ta mergând oarecând Vasile, grabindu-se sa-ti aduca dar, a fost rapit de agareni si l-au dat pe el ostasii lui Amira stapânului lor spre robie; iar parintii lui, desi erau întristati, însa n-au încetat a îndrepta catre tine rugaciuni si, trecând ziua praznicului tau, de catre seara, l-ai pus pe el înaintea lor si, vazând ei aceasta minune, cu tine cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau: Aliluia!
Icosul 5:
Mergând fiul lui Agricola sa-i dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frica; iar tu, parinte, rugat fiind de parintii lui l-ai scapat pe el din mâinile lui în acel ceas; pentru aceea cu ei graim tie, Sfinte Nicolae, ca unui bun pastor:
Bucura-te, ierarhul Domnului.
Bucura-te, luminata propovaduire a crestinatatii.
Bucura-te, cel ce porti nume de învingere.
Bucura-te, stârpirea patimilor celor neroditoare.
Bucura-te, aducerea de roada a darurilor celor spirituale.
Bucura-te, îndreptatorul dreptcredinciosilor.
Bucura-te, pradarea pagânatatii.
Bucura-te, doctorul cel fara de plata.
Bucura-te, ca în dar ai luat, în dar împarti vindecari.
Bucura-te, bunule pastor al celor neputinciosi.
Bucura-te, cel ce alungi dintre noi pe slujitorii diavolilor.
Bucura-te, desfatarea a toata lumea.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 6:
Minunata s-a aratat nasterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pamânt, din vremea nasterii tale; ca ai supt numai din sânul cel drept si de la sânul mamei tale te-ai cunoscut facator de minuni; pentru aceea si acum cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6:
De împresurarile diavolilor mântuieste pe oameni, parinte, cu rugaciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins multimea zeilor celor pagâni; pentru aceea si acum daruieste vindecari neputintelor noastre, ierarhe, ca sa te laudam pe tine zicând:
Bucura-te, Sfinte Nicolae.
Bucura-te, facatorule de minuni.
Bucura-te, Sfinte ierarhe.
Bucura-te, preacuvioase.
Bucura-te, preafericite.
Bucura-te, cel ce esti cu nume mare.
Bucura-te, preamarite.
Bucura-te, hranitorul postitorilor.
Bucura-te, învatator al înfrânarii.
Bucura-te, îndreptarea celor rataciti.
Bucura-te, ca altceva nu stim sa graim fara numai: bucura-te.
Bucura-te, ca prin tine ne îndestulam de lumina.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 7:
Având vicleana cunostinta Arie a început sa învete ereziile cele fara de Dumnezeu si a intrat în turma ta, ca un lup, vrând ca o fiara sa o apuce; dar tu, prealaudate, degraba alergând catre Stapânul, cu rugaciunile tale ai izgonit toata nebunia lui si ca pe o fiara cumplita l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Sfinte Nicolae, cântam lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie aceasta putere: Aliluia!
Icosul 7:
Mai înainte împotrivindu-te ereziilor lui Arie ai rusinat învatatura lui fara de Dumnezeu si ca pe al doilea Iuda surpându-l l-ai lasat. Pentru aceea si noi graim tie neîncetat:
Bucura-te, întâistatatorule pe scaunul Mirei.
Bucura-te, mare ierarh al Liciei.
Bucura-te, cale neratacita a celor ce înoata pe mare.
Bucura-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiasca glasuire.
Bucura-te, chimval bine rasunator.
Bucura-te, trâmbita Sfintei Treimi.
Bucura-te, ca ai stricat trâmbita ereziilor lui Arie.
Bucura-te, zicea tie Constantin.
Bucura-te, a grait tie Avlavie.
Bucura-te, ti-a spus tie tatal cu fetele.
Bucura-te, au grait Agricola cu Vasile.
Bucura-te, ca prin tine de mânia potopului mântuindu-ne, pace cu Dumnezeu aflam.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!

Condacul 8:
Minune dumnezeiasca te-ai aratat, fericite, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtatorule, de multe feluri de necazuri si navaliri mântuindu-i, parinte, pe cei ce dupa Dumnezeu, în tine cu credinta si-au pus nadejdea, cântând: Aliluia!
Icosul 8:
Ca cel ce ai îndraznire catre Hristos, Sfinte Nicolae, ca turma Lui pazesti de lupii cei vazuti si nevazuti si de catre cei ce scapa sub acoperamântul tau nu te întorci, si noua celor ce suntem învaluiti de gânduri si de lucruri viclene, da-ne mâna de ajutor, parinte, ca sa te laudam pe tine zicând:
Bucura-te, Sfinte Nicolae prealaudate.
Bucura-te, întarirea Mirei.
Bucura-te, podoaba Liciei.
Bucura-te, cârmuitorule cel bun.
Bucura-te, ca împreuna cu îngerii salti.
Bucura-te, caci cu arhanghelii te veselesti.
Bucura-te, ca fara materie cu heruvimii slujesti Facatorului.
Bucura-te, ca pe Arie l-ai surpat.
Bucura-te, cel ce daruiesti bun miros.
Bucura-te, cel ce respingi mirosul cel rau.
Bucura-te, cel care speli patimile.
Bucura-te, cel care acoperi pacatele.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 9:
Nu pricepem de unde vom începe a-ti aduce lauda, parinte. Care cântare îti vom cânta? Sau cu ce cununi te vom încununa? Ca, de ne vom aduce aminte de voievozi, ne minunam; de Vasile, ne miram; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce sa zicem; de toti numai ne minunam si împreuna cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie cele preamarite, lauda Îi trimitem, cântând cântarea: Aliluia!
Icosul 9:
Vazând Stapânul a toate neamul omenesc pierzându-se cu ereziile lui Arie, pe tine te-a dat mustrator lui. Dar tu, parinte, de la masa învataturii dumnezeiesti, l-ai lepadat; iar pe noi cu farâmiturile dreptei credinte ne miluiesti, ca sa cântam tie:
Bucura-te, Nicolae, Israelul cel nou.
Bucura-te, sabie ascutita, care tai nedumnezeirea.
Bucura-te, întarirea credinciosilor.
Bucura-te, omorârea celor fara de lege.
Bucura-te, cel ce ai luat Spiritul Sfânt ca un porumbel.
Bucura-te, cel ce îneci spiritele cele viclene în marea cea de foc.
Bucura-te, porumbelul Domnului.
Bucura-te, cursa prinzatoare asupra celui viclean.
Bucura-te, cel ce daruiesti celor legati eliberare;
Bucura-te, ca ai legat ereziile cele fara de Dumnezeu.
Bucura-te, ca deschizi gurile dreptcredinciosilor crestini.
Bucura-te, ca legi gurile celor vicleni.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 10:
Auzit-am pe acel Vasile graind si înaintea tuturor spunând minunile tale, pe care le-ai facut cu el, parinte; si minunându-ne, am preamarit puterea ta cea data tie de Dumnezeu; ca tu, ca un bun pastor, degraba alergi catre cei ce te roaga pe tine si pentru toti te rogi lui Dumnezeu si Stapânului cântând: Aliluia!

Icosul 10:
Mântuieste-ne, parinte, cu rugaciunile tale, ca si pe acel Vasile. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tau, precum ai auzit pe voievozii cei legati. Da-ne mâna de ajutor, Sfinte Nicolae, precum ai dat celor ce fusesera învaluiti în mare, ca sa graiesc tie acestea:
Bucura-te, al doilea Moise.
Bucura-te, tabla spirituala.
Bucura-te, haina preotiei.
Bucura-te, mai înainte aratatorul dreptatii.
Bucura-te, întunecatorul nedreptatii.
Bucura-te, de Dumnezeu încununate ierarhe.
Bucura-te, cel ce îngradesti gurile celor hulitori de Dumnezeu.
Bucura-te, lumina cea aprinsa cu dumnezeiasca vapaie.
Bucura-te, ca ai stins vapaia diavolilor.
Bucura-te, aur de Dumnezeu lamurit.
Bucura-te, ca ai afundat pe satana, ca plumbul în adânc.
Bucura-te, margaritar mult-luminos.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 11:
Tu esti pastorul cel bun, Sfinte Nicolae, ca pe turma ta o povatuiesti catre pasunea cea spirituala si din izvorul raiului o adapi pe ea. Pentru aceea împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11:
Pom al raiului fiind, fericite, care ai ramuri de rugaciuni neîncetate catre Dumnezeu, da-ne noua sub umbra acelora totdeauna sa ne umbrim ca sa graim tie:
Bucura-te, vietuitorule în locasul Celui Preaînalt.
Bucura-te, cel ce ai înecat pe fiii diavolului.
Bucura-te, pazitorul rânduielii tale.
Bucura-te, mitropolite.
Bucura-te, ca ai rusinat basmul ereziilor lui Arie.
Bucura-te, parintele multimii popoarelor pamântesti.
Bucura-te, rana multimii diavolilor.
Bucura-te, parinte si învatatorule.
Bucura-te, ca pe dascalul ereziilor l-ai rusinat.
Bucura-te, cel ce ai cinstit caruntetile, înfrumusetându-le cu întelepciune spirituala.
Bucura-te, cel ce ai rusinat caruntetile lui Arie.
Bucura-te, ca prin tine ne-am învatat a ne închina Ziditorului în Treime.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 12:
Întelepciunea ta cea întru tot cinstita pe Arie cel ratacit l-a rusinat, si mintea ta a stricat multimea zeilor; mântuieste si sufletele noastre cele ratacite si ne învata a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 12:
Cu inima ne-am înspaimântat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce sa graim, fara numai acestea:
Bucura-te, cel ce esti mai mare între preoti.
Bucura-te, cel ce esti întâistatator pe scaunul Mirei.
Bucura-te, împreuna-sezatorule pe scaun cu apostolii.
Bucura-te, cel ce esti lumina înalta.
Bucura-te, cel ce ai surpat înaltarile gândurilor lui Arie.
Bucura-te, radacina dumnezeiescului pom.
Bucura-te, ca ai taiat radacina ereziilor satanei.
Bucura-te, pomul cel sadit de îngeri.
Bucura-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc.
Bucura-te, liman lin al celor învaluiti.
Bucura-te, bun cârmuitor al corabiei celei spirituale.
Bucura-te, ca prin tine ne învrednicim de viata cea fara de sfârsit.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Condacul 13:
(acest condac se zice de trei ori)
O, preaminunate parinte Nicolae, plângem si alergam catre al tau sprijin, aducând tie acum aceasta putina rugaciune, ca sa ne mântuiesti de chinul cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, si ne învredniceste vesnicei împaratii, ca împreuna cu tine sa cântam cântarea lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi se zice iarasi Icosul întâi:
Aratatu-te-ai în vis împaratului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea acelor voievozi l-ai îngrozit pe el si degraba ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i elibereze pe dânsii. Pentru aceea ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dânsii graiesc tie, Sfinte Nicolae:
Bucura-te, capul cel sfintit.
Bucura-te, cel ce ai sfarâmat capul diavolilor cu rugaciunile tale.
Bucura-te, slujitorule al Împaratului tuturor.
Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi.
Bucura-te, întarirea dreptei credinte.
Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege.
Bucura-te, cel ce esti insuflat cu suflarea Spiritului Sfânt.
Bucura-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor.
Bucura-te, cel ce esti împreuna vorbitor cu îngerii.
Bucura-te, izgonitorul demonilor.
Bucura-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte.
Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor.
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
Si Condacul întâi:
Cel ce versi mir de mult pret la toata lumea si mie celui nevrednic si mult mai pacatos decât toti, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cântare, Parinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndraznire catre Dumnezeu, scapa-ma din toate necazurile ca sa cânt tie: bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni!
RUGACIUNE CATRE SFÂNTUL NICOLAE
O, preabunule parinte Nicolae, pastorul si învatatorul celor ce alearga cu credinta catre a ta folosire si cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, grabeste-te sa le ajuti; mântuieste turma lui Hristos de lupii cei care o rapesc, si toate partile crestine le ocroteste si le pazeste prin sfintele tale rugaciuni de gâlcevile lumesti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie si de razboiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boala si de moarte grabnica; si precum ai miluit pe cei trei barbati care sedeau în temnita si i-ai mântuit pe ei de mânia împaratului si de taierea sabiei, asa ne miluieste si pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul si cu lucrul suntem întru întunericul pacatelor si ne mântuieste de mânia lui Dumnezeu si de chinul cel vesnic ca, prin vointa ta, cu ajutorul, cu mila si cu harul lui Hristos, Dumnezeu sa ne dea viata linistita si fara de pacat, ca sa vietuim în veacul acesta si de cel ce va sa fie, împreuna cu toti sfintii, sa ne învredniceasca. Amin.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.