„Urmare a Deciziei Curtii Constitutionale a României (nr. 669/2014), participarea la ora de religie în scoala se face numai în baza unei cereri scrise a elevului major, a parintelui sau a tutorelui elevului minor. Conform informatiilor Ministerului Educatiei din România, cererile trebuie depuse la conducerea unitatii de învatamânt pâna la data de 6 martie, se aminteste într-un material publicat de Arhidieceza de Bucuresti.
Formularul poate fi solicitat de la unitatea de învatamânt, completat si depus la scoala frecventata de elevul/a pentru care se solicita înscrierea la ora de religie. La paragraful „Mentionez ca doresc participarea fiicei mele/fiului meu / mea la orele de religie ale cultului…”, se completeaza cu formula ”BISERICA ROMÂNA UNITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA” pentru orele de religie greco-catolica de catre cei care doresc ca elevul/a pentru care înainteaza cererea sa urmeze orele de religie greco-catolica (sau „BISERICA ROMANO-CATOLICA” pentru romano-catolici).
Biserica este întotdeauna preocupata de formarea persoanei umane în integritatea sa, si aminteste mereu importanta acestei formari, în particular în ce priveste dimensiunea religioasa si spirituala. Desi opera de educare este realizata de mai multe persoane – educatori, învatatori, profesori etc. -, responsabilitatea primara le revine parintilor, responsabilitate pe care acestia si-o exercita si prin dreptul si obligatia morala de a alege pentru copiii lor o educatie conforma cu propriile principii religioase si morale (cf. Congregatia Pontificala pentru Educatie Catolica, Scrisoare circulara nr. 520/2009).
De asemenea, trebuie avut în vedere ca predarea religiei în scoala este diferita si complementara catehezei din parohie, întrucât în cadrul orei de religie sunt transmise cunostinte despre identitatea si viata crestina; aceste ore devin, astfel, laboratoare de cultura si umanitate, îmbogatind atât Biserica si cât si societatea (cf. Congregatia Pontificala pentru Cler, Directoriul general pentru cateheza).