„Implicare activa pentru dezvoltare comunitara”
Asociatia Caritas Eparhial Oradea, în parteneriat cu SC Public Euroconsulting SRL a organizat astazi, 26 ianuarie 2015, Conferinta de lansare a proiectului „Implicare activa pentru dezvoltare comunitara”, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Conferinta a avut loc la Oradea, Seminarul Greco-catolic, Parcul Traian, nr. 20.
În cadrul conferintei au fost prezentate obiectivele proiectului, activitatile ce urmeaza a fi implementate, rezultatele si indicatorii proiectului. Obiectivul general al proiectului consta în facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 60 de persoane apartinând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma) din Regiunea Nord-Vest a României, judetul Bihor, pe toata perioada proiectului.
Proiectul se va implementa în perioada 5 ianuarie – 31 decembrie 2015 si beneficiaza de un buget de 2.193.040 lei. În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de calificare si cursuri de scurta durata pentru 60 de persoane de etnie roma. Dintre acestea, 16 persoane vor fi angajate în cadrul celor 3 economii sociale înfiintate (firma de constructii, depozit cu vânzare de îmbracaminte si mobilier second-hand si atelier de confectionare lumânari) si cel putin 5 persoane de etnie roma vor fi angajate pe piata muncii, ca urmare a oferirii serviciilor de mediere a muncii.
Conferinta s-a bucurat de participarea ONG-urilor locale, a potentialilor beneficiari, precum si a autoritatilor publice locale, care au avut ocazia sa previzioneze impactul proiectului asupra comunitatilor unde va fi implementat.
“Proiectul este adresat în principal persoanelor de etnie roma din Municipiul Oradea si comunele Sântandrei si Finis, care vor beneficia de calificare gratuita, în domenii în care urmeaza sa lucreze, o data cu înfiintarea celor 3 forme de economie sociala: firma de constructii, depozit cu vânzare de articole de îmbracaminte si mobilier second-hand si atelier de confectionare lumânari. Consideram ca activitatile proiectului vor aduce o schimbare benefica în rândul beneficiarilor, întrucât mare parte din acestia vor deveni persoane active, care vor contribui la bugetul de stat, si nu vor mai avea nevoie sa fie asistati pasiv din bugetul de stat” a declarat Monica Suciu, manager proiect.
Sursa:http://www.caritaseparhial.ro