CONFERINTA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA

Str. Diligentei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucuresti

Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bucuresti,

nr.42 /07.05.2014

Scrisoare deschisa catre Ministerul Educatiei Nationale
Domnului Ministru Remus PRICOPIE

Domnule ministru,

Pentru Biserica Catolica a constituit întotdeauna o prioritate educatia copiilor si a tinerilor, pentru care a înfiintat, dezvoltat si sustinut scoli în toate formele si nivelurile de învatamânt.
Noi, episcopii catolici din România, reuniti în sesiune plenara a Conferintei Episcopilor din România (CER), am luat în discutie situatia actuala a învatamântului preuniversitar vocational de stat si confesional/particular. Am constatat, cu îngrijorare, doua aspecte legislative care, dupa parerea noastra, aduc atingere grava functionarii în bune conditii a scolilor catolice.
Prima problema este legata de neaplicarea prevederilor art. 101 (2) si 102 (1) din Legea Educatiei Nationale 1/2011, privind finantarea de baza pentru toti elevii din învatamântul primar, gimnazial, profesional si liceal obligatoriu de stat si particular/confesional acreditat. În prezent, elevii beneficiaza de finantare doar în învatamântul de stat, nu si în învatamântul particular si confesional.
Solicitam, asadar, aplicarea fara întârziere a prevederilor articolelor Legii Educatiei Nationale si pentru învatamântul confesional si particular acreditat.
A doua problema este legata de modificarea art. 31 (4) (d) din OMEN nr. 5451/12.11.2013, Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014/2015, prin care se acorda avizul cultelor recunoscute oficial de stat doar pentru disciplinele teologice de specialitate si nu pentru toate disciplinele studiate în seminariile/liceele vocationale teologice de stat.
Consideram ca acest articol încalca principiul convenit cu privire la drepturile câstigate si solicitam revenirea la situatia anterioara, prin care avizul cultului trebuie acordat tuturor cadrelor didactice, indiferent de specialitate.
Va transmitem cele mai alese gânduri, haruri si binecuvântari de la Domnul!
În numele episcopilor catolici din România,

† ÎPS Ioan ROBU,

Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti,

Presedinte

† PS Aurel PERCA

Episcop auxiliar de Iasi,

Responsabil al Comisiei pentru învatamânt Catolic