„În ziua de 26 aprilie 2012, în sala Conventus din Palatul Patriarhiei, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh DANIEL, a avut loc sedinta anuala a Consiliului Consultativ al Cultelor din România, la care au participat cu drept de vot reprezentanti ai urmatoarelor culte recunoscute:
• Biserica Ortodoxa Româna,
• Episcopia Ortodoxa Sârba de Timisoara,
• Biserica Romano-Catolica,
• Biserica Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica, [reprezentata de P.S. Mihai Fratila,]
• Arhiepiscopia Bisericii Armene,
• Biserica Ortodoxa Rusa de Rit Vechi din România,
• Biserica Reformata din România,
• Biserica Evanghelica C.A. din România,
• Biserica Evanghelica Lutherana din România,
• Biserica Unitariana din Transilvania,
• Biserica Crestina dupa Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din România,
• Federatia Comunitatilor Evreiesti din România – Cultul mozaic,
• Cultul Musulman din România.
În cadrul acestei sedinte a fost aprobat prin consens Statutul Consiliului Consultativ al Cultelor din România care a fost semnat de catre toti membrii prezenti.
1. Tema centrala a acestei sedinte a Consiliului Consultativ al Cultelor din România a fost „Sanatatea – dar al lui Dumnezeu si responsabilitate umana”. În acest sens, participantii au subliniat faptul ca sanatatea, ca dar al lui Dumnezeu, este totodata si o responsabilitate a omului, care are datoria de a pastra si cultiva acest dar. Responsabilitatea aceasta revine atât fiecarui individ în parte, pentru propria sanatate, cât si comunitatii, care are datoria de a ajuta persoanele cu o sanatate precara printr-o sustinuta activitate de prevenire si de tratare a bolilor. De asemenea, a fost mentionata si responsabilitatea Statului pentru cetatenii sai, care platesc contributii la asigurarile de sanatate. În acest sens, înfiintarea si organizarea de catre cultele recunoscute a unor unitati medicale constituie o necesitate evidenta pentru fiecare cult în parte. Întrucât nu fiecare cult poate înfiinta astfel de unitati, cultele din România sunt interesate în promovarea unui sistem sanitar public mai performant si eficient, tinând seama mai ales de faptul ca o mare parte a populatiei României este saraca. Din aceasta perspectiva, sistemul de sanatate trebuie ca, pe lânga performanta si eficienta, sa se ghideze permanent dupa principiile eticii sociale.
În privinta noului proiect de lege privind reforma sistemului sanitar românesc, reprezentantii cultelor recunoscute au subliniat faptul ca aceasta trebuie sa prevada mecanisme de control astfel încât persoanele cele mai defavorizate sa nu fie neglijate sau tratate doar dupa puterea lor financiara. În aceasta privinta, cultele – prin fiecare cult în parte si toate împreuna – pot promova în rândul populatiei un curent de solidaritate comunitara si sociala, o cultura pentru sanatate, ceea ce implica educatia medicala pentru prevenirea bolilor (medicina profilactica) si pentru sustinerea bolnavilor cu posibilitati financiare reduse sau inexistente. Se recomanda parteneriate între Culte si unitati medicale publice si private.
2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România sprijina initiativele legislative care apara viata persoanei ca dar al lui Dumnezeu si dreptul la viata din momentul conceptiei, promoveaza valorile traditionale ale institutiei familiei si încurajeaza ocrotirea si cresterea copiilor în mediul familial, inclusiv prin adoptii.
3. Consiliul Consultativ al Cultelor din România îsi manifesta preocuparea pentru protejarea si folosirea responsabila a întregii creatii a lui Dumnezeu pentru a o transminte generatiilor viitoare în puritatea si frumusetea ei. În acest context s-a exprimat îngrijorarea fata de folosirea multor aditivi chimici si organisme modificate genetic în producerea alimentelor si se recomanda revenirea la hrana naturala.
4. De asemenea, Consiliul Consultativ al Cultelor din România si-a manifestat sprijinul fata de atitudinea Patriarhiei Române si fata de recursul Statului Român în cauza Sindicatul Pastorul cel Bun contra României exprimându-si îngrijorarea fata de modul în care Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) nesocoteste autonomia cultelor religioase si specificul vocatiei pastorale a clerului, acceptând sindicalizarea acestuia.
5. Referitor la proiectul de lege privind despagubirile în cazul imobilelor nationalizate de regimul comunist, Consiliul Consultativ al Cultelor din România cere respectarea prevederilor constitutionale conform carora proprietatea privata este garantata. Prin urmare, se solicita Statului Român ca initiativele legislative în domeniul restituirii proprietatilor sa prevada ca, în situatiile în care nu mai este posibila retrocedarea în natura, despagubirea acordata trebuie sa fie egala cu valoarea reala integrala a imobilului, indiferent de esalonarea în timp a sumelor respective.
6. Consiliul Consultativ al Cultelor din România îsi manifesta îngrijorarea fata de continuarea practicii de a se construi imobile de mari dimensiuni în apropierea lacasurilor de cult care pericliteaza stabilitatea si integritatea fizica a acestora, precum si viata credinciosilor prezenti în ele.
7. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicita autoritatilor Statului adoptarea de masuri legislative pentru ca TVA-ul platit de Cultele recunoscute sa fie evidentiat distinct în bugetul de Stat pe anul urmator si restituit Cultelor recunoscute pentru activitati social-filantropice, cultural-educationale si edilitar-administrative.
8. Consiliul Consultativ al Cultelor din România a hotarât înfiintarea a patru comisii de lucru si anume: 1. Comisia medicala si sociala, 2. Comisia educationala, 3. Comisia patrimoniu cultelor si patrimoniu national si 4. Comisia economico-juridica. Rolul acestor comisii, formate din specialisti ai Cultelor în fiecare domeniu, este acela de a formula puncte de vedere comune la probleme actuale, inclusiv de a propune amendamente la proiecte de acte normative de interes pentru Culte.