„În dupa amiaza zilei de 30 ianuarie 2012, la Institutul Pontifical de Muzica Sacra (Pontificio Istituto di Musica Sacra) de la Roma a avut loc un moment special pentru Biserica Româna Unita, cât si pentru Colegiul Pontifical „Pio Romeno”: domnul profesor Radu Ioan Muresan din Eparhia de Oradea Mare si-a sustinut teza de doctorat în muzicologie, cu titlul: „Cântarile Vecerniei de sâmbata pe cele opt glasuri ale Bisericii Bizantine Române-Greco-Catolica” („I canti del Vespro di Sabato sugli otto toni della Chiesa Bizantino-Romena-Greco-Cattolica”), conducator al lucrarii fiind Nicola Tangari, profesor de muzicologie la Institutul mai sus amintit.
Comisia care i-a conferit doctoratul domnului Radu Muresan a fost impresionata atât de profunzimea tematicii, putin cunoscuta lumii latine, cât mai ales de seriozitatea si profesionalismul cu care acesta a tratat problematica muzicii bisericesti din Biserica Româna Unita, în speta, de cântarea de strana de la Catedrala din Blaj, devenita un model pentru toate celelalte eparhii greco-catolice românesti. Pentru aceasta, teza sa a fost evaluata de catre comisia Institutului de Muzica Sacra cu calificativul magna cum laude.
Cercetarea facuta de catre Profesorul Radu Muresan reprezinta o încununare a muncii sale, atât în calitate de cântaret de muzica bisericeasca, dar mai ales de profesor de muzica si cânt bisericesc la Facultatea de Teologie Greco-Catolica din Oradea. La sustinerea tezei de doctorat au fost prezenti – pe lânga rudele apropiate ale domnului profesor – si Preasfintia Sa Virgil Bercea, episcop de Oradea Mare, alaturi de distinsii profesori Maria si Valentin Timaru, de la Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.
Prin teza sa de doctorat, maestrul Radu Muresan redeschide drumul cântarii bisericesti din Biserica Greco-Catolica, nu doar spre o cercetare la nivel teoretic, cât mai ales spre o interpretare cât mai adecvata a acesteia, spre cântarea vie, spre o cântare-rugaciune, care sa-l înalte pe om la Dumnezeu.