Biserica Catolica din România doreste sa participe la dezbaterile legislative

care privesc activitatile sale sociale si educative

Episcopii romano-catolici si greco-catolici din România considera discriminatorie actuala forma a Proiectului de Lege care stabileste parteneriatul între Stat si culte în domeniul asistentei sociale si sustin principiul egalitatii de sanse a furnizorilor de servicii în accesarea fondurilor publice si principiul competitiei deschise si transparente. Înaltii ierarhi au dezbatut aceasta problema în cadrul sesiunii ordinare a Conferintei Episcopale Române ce a avut loc în perioada 24-26 mai, la Manastirea calugarilor carmelitani desculti de la Ciofliceni (Snagov). În acest sens, episcopii au decis ca la dezbaterile ce vor avea loc în data de 31 mai la Senatul României, Biserica Catolica din România sa fie reprezentata de PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucuresti, Pr. Nicolae Anusca si dl. Eugen Stefanescu.
Episcopii au dezbatut si asupra textului Legii Educatiei Nationale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011), din perspectiva modului în care aceasta reglementeaza activitatea educativa în unitatile de învatamânt înfiintate la solicitarea cultului catolic. Ierarhii Bisericii Catolice au solicitat Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ca în activitatea de elaborare a metodologiilor si protocoalelor care reglementeaza învatamântul confesional sa participe si o delegatie din partea Bisericii Catolice.
De asemenea, în cadrul lucrarilor au fost dezbatute diferite probleme de ordine interioara si s-a stabilit programul Întâlnirii animatorilor implicati în pastoratia familiilor în diecezele si eparhiile catolice din România. Aceasta întâlnire are ca scop pregatirea pentru Întâlnirea Mondiala a Familiilor care va avea loc la Milano în perioada 30 mai-3 iunie 2012.
S-a stabilit ca urmatoarea sesiune ordinara a Conferintei Episcopilor Catolici din România sa se desfasoare la Chisinau (Republica Moldova), la invitatia PS Anton Cosa, episcopul Diecezei de Chisinau, în perioada 20-23 septembrie 2011. Conferinta Episcopala Româna îi reuneste pe toti episcopii romano-catolici si greco-catolici din România si exprima unitatea Bisericii locale si uniunea intima cu Urmasul lui Petru, Sfântul Parinte.