„În perioada 10-12 martie 2011, o delegatie din partea Bisericii Greco-Catolice românesti (pr. Lect. Univ. dr. Alexandru Buzalic, drd. Silviu Sana si drd. Sergiu Soica) a participat la Conferinta internationala ecumenica „Rolul de reconciliere al Bisericilor în Europa centrala si de sud-est. Europa centrala ca model al diversitatii confesionale”. Conferinta a reunit participanti ai Bisericilor reformata, evenghelica-luterana, romano-catolica, greco-catolica, ortodoxa, baptista si metodista din Austria, Serbia, Slovacia, Ungaria si România. Scopul întâlnirii a fost cunoasterea reciproca a istoriei bisericilor locale din Europa centrala si de sud-est, în contextul marilor evenimente ale secolului XX.
Lucrarile conferintei au fost organizate pe trei nivele, dorindu-se, pe de o parte, cunoasterea reciproca a istoriei propriei biserici, iar pe de alta parte, cunoasterea raporturilor dintre Stat si Biserica pe parcursul secolului XX. Primul nivel, care a debutat cu deschiderea lucrarilor conferintei, a avut doua teme pricipale de discutie: „Diversitatea istorica si culturala – sansa sau provocare pentru societate si Biserica în Europa centrala si de Sud-Est” si „Semnificatia valorilor religioase în privinta reconcilierii în Europa Centrala si de Sud-Est dupa schimbarile politice din 1989”. Dintre toate interventiile facute, tema reconcilierii si a împacarii a ocupat un loc central al discutiilor. În acelasi timp, din punct de vedere istoric, s-a amintit de multe ori de Tratatul de la Trianon, ca un eveniment major care a schimbat configuratia geo-politica a acestei parti a Europei. În aceasta privinta, remarcabile au fost cuvintele episcopului luteran dr. Christof Klein, presedinte al Fundatiei „Reconciliation in South East Europe”: „Europa este un continent al amintirilor dureroase. Însa, conferinta aceasta îsi propune rezolvarea conflictelor dintre confesiuni si etnii tocmai prin cunoasterea si acceptarea diversitatii. Însa, pentru ca diversitatea sa devina valoare, ea trebuie animata de reconciliere si împacare”. Între invitatii care au luat cuvântul a fost si sef-rabinul A. Schoner din Ungaria care, în emotionanta sa marturie, a amintit de cuvintele din Sfânta Scriptura: „Iubeste pe aproapele tau ca pe tine însuti”, ceea ce, într-o interpretare de exegeza biblica, semnifica „iubeste pe aproapele tau pentru ca e la fel ca tine”. La finalul primei zile a conferintei, moderatorul Rev. Dieter Brandes (Consiliul Mondial al Bisericilor – Geneva) a cerut participantilor sa raspunda la urmatoarea întrebare: „Ce pot sa fac si sa spun politicienilor, ca reprezentant al propriei Biserici, despre împacarea dintre confesiuni si religii?” Între raspunsurile referentilor amintim: „Daca nu pot rezolva conflictele sau / si împacarea, macar sa nu le cauzeze”; „Mai multa umilinta si mai putina mândrie”; „E nevoie de politicieni care sa se roage împreuna, sa fie credinciosi, sa nu minta”; „E nevoie de politicieni care sa se aproprie de Dumnezeu si, astfel, se vor apropia si de solutiile care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor.”
Al doilea nivel al conferintei, s-a desfasurat pe coordonatele istoriei Bisericilor, având ca tema „Importanta evenimentelor istorice ale secolului XX din punct de vedere al Bisericilor. Ca un preambul, au existat câteva comunicari care au tratat problema strict din punct de vedere istoric. Din partea delegatiei românesti îi amintim pe prof. univ. dr. Ioan Zainea (Univ. Oradea), prof. univ. dr. Gheorghe Gorun (Univ. Partium), Pr. lect. univ. dr. Alexandru Buzalic (Facultatea de Teologie greco-catolica Oradea, UBB), Pr. prof. univ. dr. Vasile Leb (Facultatea de Teologie Ortodoxa Cluj-Napoca, UBB) si prof. univ. dr. Herman Pitters (Biserica luterana-evanghelica, Sibiu).
Al treilea nivel al conferintei a fost marcat de prezentarea istoriei propriei biserici în raport cu celelalte confesiuni. Grupurile de lucru au fost alcatuite din experti (istorici, preoti si teologi) ai tarilor participante, care, la finalul lucrarilor au discutat asupra punctelor comune ale istoriei locale. În privinta regiunii istorice Bihor si Transilvania, amintim câteva sugestii pentru îmbunatatirea colaborarii dintre Bisericile locale: editarea unei enciclopedii a civilizatiei crestine pentru regiunea Bihar-Hajdu-Bihar, informarea politicienilor asupra greselilor facute de propria confesiune asupra celeilalte, crearea unor grupe de lucru mixte (istorici si teologi) care sa scrie o istorie comuna a confesiunilor.
La finalul conferintei, în urma propunerilor facute de participanti, s-a redactat o declaratie finala asupra rolului de reconciliere al Bisericilor în Europa Centrala si de Sud-Est, iar în numele organizatorilor, domnii Hans Kaiser (director Fundatia „Konrad Adenauer” – Budapesta) si Dr. Walter Gebharth (director Fundatia „Reconciliation” – Sibiu) au multumit invitatiilor pentru participare.
La final, putem spune ca bogatia acestei conferinte s-a dovedit benefica sub mai multe aspecte: cultural, prin cunoasterea istoriei celorlalte confesiuni si natiuni; spiritual, prin receptarea unor noi idei fata de tema „reconcilierii” si „împacarii”; si social, prin prieteniile legate, care, în spirit evanghelic, sunt adevarata punte de legatura dintre culturi, natiuni si Biserici.