„Episcopia Româna Unita cu Roma, Greco-Catolica, Oradea si Comisia Sinodala pentru Educatie Catolica din cadrul Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica au organizat în data de 11.03.2011 o întâlnire a responsabililor cu învatamântul din cadrul cultelor recunoscute din tara noastra. Aceasta sesiune de lucru a devenit traditionala si a avut ca obiectiv principal elaborarea unui punct de vedere comun privind protocoalele care trebuie încheiate, conform Legii Educatiei Nationale, între culte si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
La întâlnire au participat: P.S. Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea Mare; P.S. László Böcskei, Episcop Romano-Catolic de Oradea; Florin Jula, Secretarul Comisiei Sinodale pentru Educatie Catolica; Sîrbu Romica, Director de Educatie Uniunea de Conferinte A.Z.S.; Popescu Constantin, Director Liceul Teologic Adventist Craiova; Gál László, Director Liceul Teologic Rom. Cat. „GMGK” Alba Iulia; Tolnay István, Consilier Eparhial al Eparhiei Reformate de pe lânga Piatra Craiului; Kató Levente, Consilier Eparhia Reformata din Ardeal; Andrási Benedek, Consilier Biserica Unitariana din Transilvania; Negrutiu Florian, Presedintele Comunitatii Baptiste de Oradea; Buleandra Constantin, Director Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, Oradea; Cozma Onisim, Director Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Oradea; Zalder Éva Mária, Director Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László”, Oradea; Cristea Andrei, Director Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea; Pr. Petrica-Daniel Tintelecan, Director Liceul Teologic Român-Unit „Inocentiu Micu”, Cluj-Napoca; Traian Cîmpean, Secretar Liceul Teologic Român-Unit „Inocentiu Micu”, Cluj-Napoca; Pr. Sascau Ciprian, Colegiul Romano-Catolic Bucuresti; Grosu Monica, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onesti, Bacau.
Participantii au analizat Legea Educatiei Nationale si au discutat pe diferite teme ce privesc relatiile dintre culte si stat. Au fost analizate punctele tari si slabe ale învatamântului confesional, respectiv vocational teologic, în contextul noii Legi a Educatiei. În continuare, participantii au elaborat o serie de propuneri care vor fi aduse la cunostinta conducatorilor de culte în vederea analizarii si, daca se considera necesar, includerii acestora în protocoalele care vor fi încheiate.
De asemenea, au fost concepute o serie propuneri care se recomanda a fi incluse în protocoalele încheiate între culte si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Participantii considera ca dupa analizarea acestor propuneri de catre conducatorii cultelor, se impune o noua întâlnire pentru definitivarea unui punct de vedere comun în raport cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.