„Luni, 28 februarie 2011, la Bruxelles, s-a constituit grupul de reflectie al COMECE (Comisia Conferintelor Episcopale din Comunitatea Europeana) si CCEE (Consiliul Conferintelor Episcopale Europene) pe problema romilor. Acest grup catolic de reflectie se ocupa de problema romilor vazuta ca o problema europeana, cu abordari teoretice si practice, acordând o atentie deosebita situatiei romilor din Ungaria, Slovacia, România si Bulgaria, precum si migratiei romilor în alte state UE (în principal Franta si Italia).
În prima sedinta de lucru, au fost discutate patru subiecte:
a) drepturile copiilor romi, în special dreptul la educatie si lupta împotriva violentei si a traficului de persoane;
b) nediscriminarea;
c) integrarea sociala (ocuparea fortei de munca, sanatate, locuinte);
d) cetatenie (în principal, identificarea si îmbunatatirea vietii sociale si politice).
Experienta Bisericii cu persoane de etnie roma si învataturile Doctrinei Sociale a Bisericii ar putea contribui, fara îndoiala, la activitatea curenta a institutiilor UE, în vederea îmbunatatirii conditiilor de viata a romilor în tarile lor de origine si pentru a preveni migrarea lor în alte tari.
Grupul de reflectie este compus din câte un expert din fiecare dintre tarile mentionate: Ungaria, Slovacia, România, Bulgaria, Franta si Italia.
A fost apreciata de catre grupul de reflectie interventia P.S. Virgil Bercea prin videoconferinta, precum si materialul scris trimis, care au avut un rol foarte important în întelegerea problemei romilor de catre membrii grupului de lucru.