„În perioada 10-12 februarie, s-a desfasurat la Oradea o noua sesiune de lucru a Subcomisiei pentru Învatamânt Preuniversitar din cadrul Comisiei pentru Educatie Catolica. La aceasta sesiunea de lucru au participat: Preasfintia Sa Dr. Virgil Bercea – presedintele comisiei, Florin Jula – secretarul comisiei, pr. Daniel-Petrica Tintelecan, prof. Adriana Tusa, prof. Otilia David, prof. Nicoleta Martian, prof. Andrei Cristea, prof. Ana Dura, sora Ligia Man, sora Luminita Avram, prof. Angela Mosneag, sora Maria Fodoca, pr. Codrea Viorel.
Lucrarile au fost deschise de catre Preasfintitul Virgil, episcopul Oradiei si au avut pe ordinea de zi: analizarea si îmbunatatirea planurilor cadru de învatamânt pentru profilul teologic, analizarea si îmbunatatirea programelor scolare, analizarea si îmbunatatirea planificarilor anuale pentru religie si discipline teologice de specialitate în liceele teologice, în vederea postarii acestora pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, avizarea manualului de religie pentru clasa a VII-a, conceput si realizat de catre autorii Nicoleta si Sorin Martian si diverse alte probleme.
În cadrul activitatii s-au analizat planurile cadru de învatamânt pentru fiecare clasa din cadrul liceelor cu profil teologic greco-catolic, curriculum-ul diferentiat pe ciclul inferior si superior al liceului, filiera vocationala, profil teologic, cultul greco-catolic, specializarea teologie greco-catolica. În acest context pentru fiecare clasa s-au adus modificari la numarul de ore pentru diferite discipline.
În continuare, s-au luat în discutie programele scolare în vigoare pentru disciplina religie – cultul greco-catolic, pentru fiecare clasa din învatamântul primar, gimnazial si liceal pentru scoli, altele decât cele cu profil teologic. Urmare a analizei detaliate a competentelor si continuturilor învatarii, decizia membrilor subcomisiei a fost ca, pentru ciclul primar si gimnazial, sa se mentina actualele programe scolare, fara modificari. În schimb, pentru ciclul liceal, s-au facut propuneri de modificare a continuturilor si competentelor specifice, urmând ca acestea sa fie finalizate într-un interval de timp scurt. Pentru programele scolare la disciplinele de specialitate din cadrul învatamântului teologic liceal, s-au discutat si finalizat modificarile aspectelor metodologice de continut si competente pentru Studiu Biblic , Catehism si Spiritualitate.
De asemenea, pentru al treilea punct din ordinea de zi, care a vizat analizarea si îmbunatatirea planificarilor calendaristice orientative anuale pentru disciplinele teologice de specialitate în liceele teologice, în vederea postarii acestora pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, urmeaza sa fie definitivate forma si continutul acestora.
Pe parcursul celor trei zile de desfasurare a sesiunii de lucru s-au abordat si alte aspecte privind organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ specific: aspecte legate de cadrul legislativ (noile perspective conferite de adoptarea Legii Educatiei Nationale – cu referire la învatamântul teologic, predarea religiei, modalitatile de finantare, statutul juridic al institutiilor greco-catolice de învatamânt etc.), oportunitatile oferite de parteneriatele educationale între liceele teologice greco-catolice din Oradea, Bucuresti, Cluj Napoca, Blaj.