AcasăŞtiri201327 Ianuarie: Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor la Curtuişeni

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor la Curtuişeni

Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor la Curtuişeni

Ca şi în anii precedenţi, şi în acest an, în parohia greco-catolică din Curtuiuşeni s-a organizat Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
În anul curent, de propunerea textelor s-au ocupat creştinii din India care au ales pentru meditaţie şi rugăciune textul scripturistic de la proorocul Miheia: „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului şi mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Înfăţişa-mă-voi cu arderi de tot, cu viţei de un an? Dar, oare, Domnului Îi vor plăcea miile de berbeci, zecile de mii de râuri de untdelemn? Oare Îi voi da pe cel dintâi născut al meu ca preţ pentru fărădelegea mea şi rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu? Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!” (6,6-8).
Motivaţia alegerii acestui text a fost faptul că în mod analog evreilor şi indienii continuă să trăiască într-o continuă stare de nedreptate.
Textul redă dialogul dintre Dumnezeu şi popor, acesta din urmă judecat pentru păcate şi nerecunoştinţă. La acest punct, poporul se întreabă cu ce să se înfăţişeze înaintea Domnului pentru a-I câştiga bunăvoinţa. I se răspunde ce voieşte Domnul: să fie drept, să iubească milostivirea şi cu smerenie să umble înaintea Domnului Dumnezeu.
În acest an, la Curtuiuşeni, întâlnirea pentru unitatea creştinilor a început la biserica romano-catolică unde cuvântul de învăţătură a fost rostit către preotul reformat Iosif Sabo, care s-a inspirat din textul mai înainte amintit.
În ziua a doua, credincioşii s-au rugat în biserica reformată, unde omilia a fost ţinută de către părintele ortodox Iulian Lenghel.
În penultima zi, cea de a treia, ne-am adunat la biserica greco-catolică unde a luat cuvântul pastorul reformat în locul preotului romano-catolic, întrucât acesta, internat la spital, nu a putut să fie prezent.
În ziua patra ne-am adunat la biserica ortodoxă din comună unde a predicat subsemnatul.
Anul acesta, pe lângă numărul mare de creştini din toate cultele prezente în comună, a participat şi primarul comunei Nagy Ştefan împreună cu soţia acestuia şi toţi curatorii de la cele patru culte din comună, chiar şi cei din Văşad.
Pr. Alexandru Cervid

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Întâlnirea de 10 ani – Promoţia 2008 » Titlu: 26391.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Întâlnirea de 10 ani – Promoţia 2008
Titlu: 26391.jpg