AcasăŞtiri201227 Noiembrie: A 15-a întâlnire a episcopilor catolici de rit oriental

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

A 15-a întâlnire a episcopilor catolici de rit oriental

A 15-a întâlnire a episcopilor catolici de rit oriental

Împreună în Cristos, în Anul credinţei
A 15-a întâlnire a episcopilor catolici de rit oriental
Zagreb-Križevci, Croaţia, 22-25 noiembrie 2012
Întâlnirea anuală a episcopilor catolici orientali din Europa a reunit în acest an la Zagreb-Križevci, Croaţia, la invitaţia episcopului de Križevci, PS Nikola Kekić, circa 60 de participanţi, episcopi şi experţi, sub patronajul Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE). Ca subiect principal al lucrărilor, episcopii au aprofundat tema contribuţiei specifice a Bisericilor catolice de rit oriental la misiunea comună şi universală a Bisericii, în lumina Conciliului Vatican II, a Noii Evanghelizării şi a Anului Credinţei. În timpul lucrărilor episcopii au vrut să mulţumească Sfântului Părinte pentru continuul său sprijin acordat în vederea cunoaşterii şi aprecierii tradiţiei liturgice, teologice şi culturale a Bisericilor orientale catolice, ca bogăţiei spirituală a întregii Biserici.
Întâlinirea anuală a episcopilor catolici de rit oriental în capitala croată s-a deschis cu celebrarea Sfintei Liturghii în rit latin, avându-l ca celebrant principal pe cardinalul Josip Bozanić, arhiepiscop de Zagreb, cu participarea nunţiului apostolic în Croaţia, ES Alessandro D’Errico. “Prin aceasta vrem să demonstrăm Biserica Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică, capul ei fiind pe Papa de la Roma”, a reamintit PS Nicola Kekić, episcop de Križevci, gazda întâlnirii. Legătura care uneşte Croaţia cu celelalte tradiţii orientale ale Europei a fost accentuată prin folosirea, în partea centrală a liturghiei, a limbii antice croato-glagolitice, o formă de croată veche, înrudită cu cel mai vechi alfabet slav, creat de sfinţii fraţi misionari, Chiril şi Metodiu, care, de-a lungul secolului al IX-lea, au avut un rol important în opera de evanghelizare a popoarelor slave.
Biserica greco-catolică de Križevci
Întâlnirea s-a desfăşurat în Croaţia celebrând astfel 400 de ani de la unirea Bisericii greco-catolice croate cu sediul apostolic din Roma, consfinţită şi cunoscută ca uniunea de la Marča.
Eparhia de Križevci este arondată arhidiecezei de Zagreb. Sediul eparhiei este oraşul Križevci (circa 40 de km de Zagreb), unde se află catedrala “Sfânta Treime”. Teritoriul său este compus din 44 de parohii. Într-o vreme avea jurisdicţie asupra unor teritorii din Jugoslavia (Croaţia, Serbia, Macedonia şi Bosnia-Herţegovina). După formarea republicilor independente din cea care a fost Jugoslavia, în 2001 a fost fondat un exarhat apostolic separat pentru greco-catolicii din Macedonia; în 2002 a fost creat un alt exarhat cu jurisdicţie asupra Serbiei şi Muntenegrului. Astăzi, jurisdicţia episcopului de Križevci se extinde asupra greco-catolicilor din Croaţia, Bosnia-Herţegovina şi Slovenia. Este vorba despre trei naţiuni cu trei popoare (croaţi, ucraineni şi ruteni), corespunzător a trei tradiţii: cea croată, cea ucraineană şi cea de Muncaci. Eparhia este constituită din circa 22.000 de credincioşi.
La începutul lucrărilor, cardinalul Péter Erdő, preşedintele Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), organismul episcopal continental care patronează de ani de zile reuniunea, într-un mesaj adresat participanţilor a reamintit importanţa unor astfel de întâlniri “pentru ca acestea să continue să se desfăşoare ca loc de comuniune şi de mărturisire a credinţei” şi a subliniat efortul comun pentru ca tradiţiile Bisericilor catolice de rit oriental “să fie mai cunoscute şi iubite de către credincioşi şi de tot clerul din lumea întreagă”.
Contribuţia părinţilor conciliari orientali la Conciliului Vatican II
În anul în care Biserica aniversează 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, participanţii, ajutaţi de PS Dimitrios Salachas, exarh apostolic pentru catolici de rit bizantin din Grecia, şi-au pus întrebări asupra contribuţiei părinţilor conciliari orientali la Conciliu. Din 2200 de părinţi sinodali, mai mult de 200 erau episcopi catolici orientali. Contribuţia lor a fost vastă, atât în faza pregătitoare, cât şi la discutarea şi redactarea a numeroase documente conciliare, reperabilă însă mai ales în două decrete Orientalium Ecclesiarum, despre natura şi misiunea Bisericilor Orientale, şi Unitatis Redintegratio, documentul despre dialogul cu celelalte biserici creştine: ambele documente fiind inspirate din constituţia dogmatică Lumen Gentium (unul dintre cele 4 documente de bază al reînnoirii Bisericii Catolice din secolul al XX-lea, care este şi fundamentul Codului canoanelor Bisericilor orientale).
La Zagreb, episcopii catolici orientali au reflectat asupra aplicării indicaţiilor conciliare în respectivele Biserici şi asupra directivelor care reglementează raportul dintre Biserica de rit latin şi Bisericile catolice orientale.
Ce aplicaţie îşi găseşte astăzi în Biserica Catolică reflecţia despre originea apostolică a Bisericilor orientale şi a Bisericilor Patriarhale în particular (conf. Lumen Gentium)? Ce rol au Bisericile Orientale în dialogul ecumenic, în special cu Bisericile ortodoxe (conf. Unitatis Redintegratio) Şi cum se explicitează astăzi în Europa solicitudinea pastorală a episcopilor de rit latin care primesc în diecezele lor comunităţi din ce în ce mai mari de credincioşi de rit oriental? Care este rolul Bisericilor orientale în diasporă? Pe scurt, episcopii catolici prezenţi în capitala croată s-au întrebat care este rolul bisericilor orientale în catolicitatea (universalitatea) Bisericii, la 50 de ani de la Conciliu, şi cum poate fi mai bine evidenţiată această contribuţie, conştienţi fiind de faptul că există o anumită ignoranţă, în însăşi Biserica catolică, referitoare la tradiţiile liturgice, teologice şi culturale ale Bisericilor orientale.
Legislaţia Bisericilor orientale de după Conciliul Vatican II
Contribuţia IPS Cyril Vasil’, secretar al Congregaţiei pentru Bisericile orientale a fost apreciată în mod particular. El a reparcurs în linii mari procesul ce a dus la realizarea Codului canoanelor Bisericilor orientale, publicat în anul 1990, oprindu-şi atenţia şi asupra Bisericilor orientale în documentele succesive.
Codul constituie un unicat în istoria Bisericii. Pentru prima dată Bisericile orientale au un corp de norme bazat pe canoanele antice şi promulgat de Suveranul Pontif. Codul este fructul unei munci intense de adunare a izvoarelor, sau a legislaţiilor fiecăror Biserici orientale, şi de un lung proces de reflecţie ce dusese la o primă formă de cod, care nu a fost publicat, deoarece s-a preferat să se aştepte rezultatele aduse de iminentul Conciliu Vatican II. În 1972, idea unui cod specific pentru Bisericile orientale este reluată instituindu-se o comisie specială cu datoria de a elabora anumite directive pentru realizarea viitorului cod. Aceste linii, împreună cu Codul canoanelor Bisericilor orientale, au devenit şi puncte de referinţă pentru anumite documente post-conciliare, în special cele cu privire la dimensiunea ecumenică sau la pastorala emigranţilor.
Pe parcursul întâlnirii, adunarea a dorit să-şi arate mulţumirea IPS Vasil’ şi Congregaţiei pentru Bisericile orientale, pentru delicata sarcină de a avea grijă ca Biserica să-şi exprime în cel mai bun mod catolicitatea în misiunea anunţării Evangheliei chiar şi înaintea dificultăţilor ce pot apărea din convieţuirea variilor tradiţii bisericeşti şi rituri în acelaşi teritoriu.
Sinodul despre Noua Evanghelizare şi Bisericile catolice orientale
Episcopul de Oradea-Mare (România), PS Virgil Bercea, care a participat la ultimul Sinod al episcopilor despre noua evanghelizare, a împărtăşit participanţilor experienţa sa personală sinodală punând în lumină contribuţia părinţilor sinodali orientali la discuţie. Sinodul din luna octombrie a fost un moment de discernământ comunitar având ca scop descoperira stimulilor potriviţi pentru a răspunde provocării propovăduirii lui Cristos în contextul socio-cultural actual. Contribuţia specifică noii evanghelizări a Bisericilor orientale, trebuie să fie înainte de toate fidelă modelului de evanghelizare folosit de Sfinţii Chiril şi Metodiu, caracterizat de o propovăduire a Evangheliei inspirată şi alimentată de o spiritualitate puternică, de liturgia în limba poporului şi de fidelitatea faţă de Suveranul Pontif. La acest model se adaugă mărturia şi martiriul multor episcopi, preoţi şi credincioşi laici care se prezintă astăzi ca un dar în faţa crizei antropologice care adesea îl face pe omul modern incapabil să se justifice atât pe sine însuşi cât şi orientarea propriei existenţe. De asemenea, Bisericile orientale catolice se confruntă cu aceste fenomene globale, mai ales pentru că mulţi dintre credincioşii acestora, emigranţi, stârnesc problematici pastorale noi care necesită la rândul lor soluţii adecvate şi originale.
Catehismul Bisericii greco-catolice ucrainiene
În cadrul întâlnirii, PF Svjatoslav Shevchuk, arhiepiscopul major al Bisericii greco-catolice ucrainiene, a prezentat catehismul “Cristos Paştele nostru”, o carte prin care Biserica propune învăţătura sa despre credinţă şi morală. Este pentru prima dată în istoria Bisericii greco-catolice ucrainiene când aceasta se bucură de un catehism propriu. Catehismul este fructul unei munci de zece ani care a implicat întreaga Biserică greco-catolică ucraineană. Este vorba de un răspuns la însăşi invitaţia Catehismului Bisericii Catolice, care celebrează cea de-a 20-a aniversare de la publicare, şi care conferă bisericilor locale posibilitatea de a se înzestra cu un catehism adecvat propriilor exigenţe şi realităţi locale. Pentru Preafericirea Sa, îndatorirea catehismului recent realizat este aceea de a ajuta pe credincioşii greco-catolici ucrainieni să cunoască mai bine credinşa în Cristos, implementând-o mai profund în propria viaţă, de a păstra şi dezvolta tradiţia creştină a Sfântului Vladimir, de a mărturisi legătura dintre tradiţia creştină din Kiev şi creştinismul universal (catolic), şi de asemenea de a-i reinnoi şi întări pe credincioşii greco-catolici ucrainieni în credinţă, în tradiţia orientală catolică şi în unitate. Catehismul a fost tradus în limbile rusă şi engleză.
Sâmbătă, 24 noiembrie, participaţii s-au întâlnit într-o audienţă privată, cu preşedintele republicii Croate Ivo Josipović, care a evidenţiat contribuţia Bisericii greco-catolice croate în viaţa actualei societăţi croate. După amiază au făcut un pelerinaj la Sanctuarul “Maica Domnului” din Marija Bistrica.
Lucrările s-au încheiat duminică, 25 noiembrie a.c. cu celebrarea Sfintei Liturghii în Catedrala greco-catolică “Sfânta Treime” din Križevci, transmisă în direct de televiziunea naţională croată.
Lucrările s-au desfăşurat într-un climat de coordialitate şi prietenie, fiind îmbogăàite de momente de rugăciune şi de celebrare cotidiană a Euharistiei împreună cu cele două comunităţi locale: greco-catolică şi cea de rit latin. Liturgia - mereu bine pregătită şi la care a participat multă lume – a făcut astfel încât cuvintele întâlnirii să fie şi manifestări ale unei experienţe trăite. Totodată primirea PS Nikola Kekić, episcop de Križevci şi a cardinalului Josip Bozanić, episcop de Zagreb a fost apreciată în mod particular.
Întâlnirea din anul 2013, la invitaţia PS Milan Chautur, episcop Košice, se va desfăşura în perioada 17-20 octombrie, în Slovacia, la Košice, oraş care, anul viitor va fi capitala europeană a culturi, în acelaşi timp, împlinindu-se şi 1150 de ani de la misiunea Sfinţilor Chiril şi Metodiu în această ţară.
Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE) reuneşte preşedinţii celor 33 de Conferinţe Episcopale de pe continent, reprezentate de preşedinţii lor, şi Arhiepiscopul de Luxemburg, Arhiepiscopul Principatului de Monaco, Arhiepiscopul Maronit al Ciprului, precum şi Episcopul de Chişinău (Republica Moldova) şi Episcopul de Muncaci (Ucraina). Preşedintele CCEE este Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, Primat al Ungariei; vicepreşedinţi sunt: Cardinalul Angelo Bagnasco, Arhiepiscop de Genova, şi Arhiepiscopul de Przemyśl (Polonia), Józef Michalik. Secretarul General al CCEE este Părintele Duarte da Cunha. Sediul Secretariatului este în St. Gallen (Elveţia).
Biroul de presă CCEE

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Debutul Festivalului European Music Open » Titlu: 26321.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Debutul Festivalului European Music Open
Titlu: 26321.jpg