AcasăŞtiri201227 Noiembrie: Apelul pentru unitate al episcopilor catolici din Uniunea Europeană

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Apelul pentru unitate al episcopilor catolici din Uniunea Europeană

Apelul pentru unitate al episcopilor catolici din Uniunea Europeană

“Ne-am unit pentru mai bine”. Cu ocazia evenimentului deschiderii Adunării Plenare de Toamnă a episcopilor COMECE, care a avut loc la Bruxelles, în perioada 21-23 noiembrie, cardinalul Marx, preşedintele COMECE, a evocat această frază a Declaraţiei de la Berlin din martie 2007.
In discursul său, dedicat “provocărilor actuale ale UE şi contribuţiei creştinilor”, cardinalul Marx a invitat la reinventarea proiectului european: “Noi, europenii, suntem uniţi în pace, în vederea fericirii şi prosperităţii pe care le dorim pentru noi înşine şi pentru întreaga lume. Este necesar nu numai să afirmăm acest lucru, dar să-i şi câştigăm pe europeni pentru această idee, să ne aventurăm şi să căutăm un nou început“.
În contextul crizei actuale, episcopii COMECE sunt conştienţi că reformele care s-au întreprins în multe state din zona euro ar trebui considerate ca o modalitate pentru ca Europa să-şi menţină rolul său în secolul al XXI-lea. Sacrificiile impuse populaţiei de către guverne nu trebuie să meargă totuşi împotriva justiţiei sociale. Episcopii fac apel şi la cetăţeni, pentru a rămâne uniţi şi solidari în faţa crizei actuale.
Pentru a-şi aduce contribuţia proprie, episcopii COMECE doresc să trimită un puternic semnal de solidaritate europeană, mai ales către cei din ţările lovite în mod special de criza economică curentă. De aceea au decis ca în lunile următoare să reflecteze, în parteneriat cu Organizaţia Caritas Europa, asupra consolidării ajutorului intra-european furnizat de către Biserică.
Mai mult, pentru a pecetlui şi la nivel spiritual aceste legături de solidaritate, delegatul austriac Dl. Egon Kapellari a fost solicitat de către colegii săi din COMECE, să dezvolte o iniţiativă de Rugăciune pentru Europa, care ar putea fi introdusă în întreaga comunitate europeană, prin implicarea creştinilor din toate ţările, precum şi a comunităţilor religioase.
Pentru a depăşi numeroasele divergenţe naţionale şi culturale şi totodată pentru a ajunge la o mai mare unitate în munca lor, delegaţii COMECE ai Conferinţelor Episcopale din statele membre UE sunt angajaţi să promoveze – prin schimb de experienţă şi colaborare – conştiinţa apartenenţei la o singură Biserică în Europa: Ecclesia în Europa, la care s-a referit Papa Ioan Paul al II-lea. Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a Exortaţiei Apostolice cu acelaşi nume, COMECE va organiza anul viitor o serie de evenimente la Bruxelles.
Adunarea Plenară a vizat şi reformarea funcţionării interne a COMECE. Prin metode de lucru înnoite şi mai eficiente, COMECE va fi mai bine pregătită pentru a aborda noile provocări care derivă dintr-o Europă în criză, şi va fi, totodată, capabilă să fie un real partener – prin adăugarea concepţiilor sale socio-etice – în procesul de integrare europeană.
În timpul Adunării Plenare, episcopii COMECE au desemnat un nou secretar general, pentru un mandat de 3 ani. Pr. Patrick H. Daly este un preot de 61 de ani din dieceza de Birmingham (Marea Britanie), care îşi va lua în primire noua însărcinare în ianuarie 2013. Cu această ocazie, se va organiza o recepţie, pentru a onora atât secretarul general care-şi termină mandatul, cât şi pe cel nou ales. Episcopii doresc să-i mulţumească astfel părintelui Piotr Mazurkiewicz pentru munca depusă în aceşti 4 ani. Diaconul austriac, Dr. Michael Kuhn este însărcinat cu conducerea Secretariatului în perioada interimară.
COMECE este Comisia Conferinţelor Episcopale din Uniunea Europeană şi este compusă din 26 de episcopi, reprezentând toate statele membre ale UE. De mai mult de 30 de ani, COMECE a însoţit procesul de integrare europeană, oferindu-şi reflecţiile sale în această privinţă. COMECE este acum un partener al instituţiilor UE în dialogul prevăzut de art. 17 alineatul (3) din tratatul privind funcţionarea UE.
Biroul de presă COMECE

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940 » Titlu: 26272.jpg

Anul: 2018
Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940
Titlu: 26272.jpg