AcasăŞtiri200827 Noiembrie: Sesiunea ştiinţifică: „60 de ani de la scoaterea în afara legii a BRU”

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Sesiunea ştiinţifică: „60 de ani de la scoaterea în afara legii a BRU”

Sesiunea ştiinţifică internaţională „60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: 1 decembrie 1948 – 1 decembrie 2008” a fost organizată de către Facultatea de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, în zilele de 27-29 noiembrie 2008, sub patronajul P.S. Florentin Crihălmeanu.
Deschiderea festivă a avut loc în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai şi au susţinut alocuţiuni: prof. Andrei Marga – rectorul universităţii, P.S. Virgil Bercea – decanul facultăţii, P.S. Florentin Crihălmeanu – episcop de Cluj-Gherla, prof. Christoph Suttner de la Universitatea din Viena, Dieter Brandes – directorul Healing of Memories, prof. Nicolae Gudea, director de departament.
Lucrările au continuat la sediul Facultăţii de Teologie pe trei secţiuni: „Documente vii – mărturiile unor contemporani”, „Bisericile Greco-Catolice din spaţiul sovietic, 1945-1948” şi „Biserica Română Unită în faţa ameninţărilor cu unificarea religioasă, 1945-1948”. Au conferenţiat profesori de la diverse Universităţi din Austria, Ungaria, Slovacia şi Ucraina. Toate aceste conferinţe vor fi publicate într-un volum.
Mai jos prezentăm intervenţia P.S. Virgil Bercea:
„Fraţilor, Ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rosteşte, prin poporul său credincios dreptatea Sa însetată de veacuri”.
Este prima frază din discursul rostit de Cardinalul Iuliu Hosu la Alba Iulia în 1918. Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la Marea Unire şi 60 de ani de la desfiinţarea Bisericii Unite. Cuvintele Cardinalului Hosu sunt potrivite, am putea spune, pentru ambele evenimente trăite de poporul român în două momente istorice opuse, antitetice. Dacă la Alba Iulia în 1918 cuvintele acestea aveau greutate de arhanghel venite după lupte pentru emanciparea poporului şi a naţiunii române; la 1948 aceste cuvinte aveau simbol de robie babilonică. Cei care fuseseră promotorii Unirii de la Alba Iulia deveniseră duşmanii poporului, cei care au iluminat prin şcoli poporul erau trimişi în temniţe întunecate şi în gulaguri în numele poporului. Este greu de interpretat comunismul deoarece ideologic s-a apropriat, într-o oarecare manieră, de aceste cuvinte ale Cardinalului. Poporul era cel prin care Domnul vorbea în 1918, şi, conform ideologiei comuniste, acelaşi popor distrugea ceea ce prin veacuri s-a clădit cu trudă.
Sesiunea ştiinţifică organizată de Facultatea de Teologie Greco-Catolică doreşte să comemoreze cei 60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Unite. Acest gen de comemorări pun în evidenţă şi prezintă sacrificiul şi martiriul acestei Biserici dintr-o perioadă neagră a românilor. Sesiunea este un act istoric prin care nu se doreşte altceva decât să se reitereze adevărul şi jertfa unei instituţii: jertfa Bisericii Unite care a fost supusă unui genocid. Dicţionarul Explicativ al limbii romane, ediţia 2002 spune că „genocidul reprezintă exterminarea intenţionată a unei comunităţi naţionale, etnice, rasiale sau religioase, constituind o crimă împotriva umanităţii”.
„Somnul raţiunii naşte monştri” (Goya). Se ştie că această Instituţie a fost scoasă intenţionat în afara legii pentru a o face să dispară; se ştie că s-a urmărit constant exterminarea ierarhiei, a clerului şi a credincioşilor care nu şi-au părăsit credinţa; se ştie că au murit persoane in condiţii inumane. Concluzia este simplă: Desfiinţarea Bisericii Unite a fost o crimă împotriva umanităţii şi un genocid împotriva poporului român. Istoricii au datoria să continue cercetările pentru a dezvălui adevărul. Noi avem obligaţia să iertăm în numele Domnului şi, aceeaşi obligaţie sfântă, să nu uităm, pentru ca în viitor aceste tragedii să nu se mai repete niciodată.
Felicit organizatorii acestei Sesiuni Academice şi toţi conferenţiarii pentru probitate şi acurateţe în prezentarea evenimentelor. Cadrul academic nu permite festivisme sau exacerbări, ci presupune analize şi introspecţii pentru a înţelege fenomenele în contextul vremii.
Astăzi, aici în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai putem repeta fără să greşim cuvintele Cardinalului Iuliu Hosu: „A biruit Dreptatea. Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii Lui, pentru suferinţele veacurilor purtate de un neam, cu credinţă în Dumnezeu şi cu nădejdea în dreptatea Lui”.
Biroul de presă

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Inaugurare ”Casa Frenţiu” » Titlu: 25438.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Inaugurare ”Casa Frenţiu”
Titlu: 25438.jpg