AcasăŞtiri201212 Noiembrie: Apariţia Anuarului VI din seria Şcoala Ardeleană

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Apariţia Anuarului VI din seria Şcoala Ardeleană

Apariţia Anuarului VI din seria Şcoala Ardeleană

În urmă cu câteva zile a apărut la Oradea Anuarul VI din seria Şcoala Ardeleană. Proiectul a demarat în anul 2006 la iniţiativa Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Oradea şi a Asociaţiei Episcop Vasile Aftenie, prin organizarea simpozionului Şcoala Ardeleană şi publicarea lucrărilor prezentate într-o publicaţie care, odată cu trecerea anilor, şi-a dobândit un caracter periodic. Lucrările apărute sub această egidă s-au bucurat de o apreciere tot mai mare, abordând aspecte ce ţin de istoria culturii, istoria limbii şi literaturii, istoria artelor, istorie religioasă, istorie socială etc., cu accentul prevalent pe perioada iluministă. Începând cu volumul al V-lea formula publicistică a seriei Şcoala Ardeleană a fost regândită sub formă de anuar.
Volumul apărut recent cuprinde lucrări ale unor autori consacraţi, dar şi ale unor autori dornici de afirmare. Iată cuprinsul:
Studii şi articole.
Secţiunea I. Istoria limbii şi a cărţii vechi româneşti.
Vasilica Eugenia Cristea, Manuscrisele şcolare ale lui Ioan Giurgiu Patachi, Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Plângerea mănăstirii Solvaşului. O recitire actuală după manuscris, Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Un primat literar: Imitatio Christi a lui Thomas Kempis, în trei variante româneşti la Blaj, Anca Elisabeta Tatay, Frontispicii şi viniete religioase folosite pentru decorarea tipăriturilor româneşti la Buda (1780-1830), Cornel Tatay-Baltă, Litografiile din cartea lui Vasile Aaron, Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Sibiu, 1829, Monica Avram, Florin Bogdan, Tipărituri blăjene în colecţiile Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş, Otilia Urs, Cărţile româneşti vechi din biblioteca lui Timotei Cipariu.
Secţiunea II. Aspecte de istorie ecleziastică şi naţională.
Laura Stanciu, Andreea Mârza, Pionierii Blajului şi discursul politic al Şcolii Ardelene. Episodul 1748, Gabriela Rus, Conscriptio ecclesiae Varadiense (1778). The Greek-Catholic churches, Ana Victoria Sima, Şase ani la Roma, Atitudini, percepţii, comportament la studenţii români din Colegiul Grec Sfântul Atanasie în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Lavinia Buda, Consideraţii asupra reuniunilor mariane din Eparhia Greco-Catolică de Oradea în prima jumătate a secolului al XX-lea, Greta-Monica Miron, Perspective istoriografice. Biserica Unită din Transilvania secolului al XVIII-lea în scrisul istoric de după 1989, Lucian Turcu, Cum a ajuns Baia Mare sediul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş? Csaba Beke, Naţionalizarea unor şcoli catolice din Oradea, Oana Habor, Preotul şi medicul. Perspective asupra bolii sufletului reflectate în rândurile periodicelor de factură greco-catolică în Transilvania sfârşitului de secol XIX, Silviu-Iulian Sana, Şematisme în colecţiile Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai Bihor (I), Daniel I. Iancu, Corespondenţa lui Nicolae Densuşianu către D.A. Sturdza. Scrisori inedite, Florin Jula, Hrisov inedit al episcopului Demetriu Radu descoperit în turnul Catedralei Sfântul Nicolae.
Recenzii.
Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în mărturii antologice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, Augustin Bunea, Discursuri, Ediţie de Marcela Ciortea şi Ion Buzaşi. Prefaţă de Ion Buzaşi. Editura Galaxia Gutenberg, 2009, Anca Elisabeta Tatay, Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: gravura de la Buda (1780-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.
Instituţiile implicate în acest proiect sunt: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea, Asociaţia Episcop Vasile Aftenie, Asociaţia Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice, Filiala Cluj a Bibliotecii Academiei Române şi Primăria Municipiului Oradea. Volumul a fost coordonat de către dl. Ioan Chindriş, directorul Filialei Cluj a Bibliotecii Academiei şi doamna prof. univ. dr. Niculina Iacob din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.
Următoarea ediţie a Simpozionului Şcoala Ardeleană, cea de-a VIII-a, va avea loc la sediul Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai din Oradea, în perioada 12-13 aprilie 2013.
Pr. Florin Jula

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Corul de copii Radio în concert la Catedrala „Sfântul Nicolae” » Titlu: 26351.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Corul de copii Radio în concert la Catedrala „Sfântul Nicolae”
Titlu: 26351.jpg