AcasăŞtiri201218 Mai: Invitaţie: Întâlnire pentru stabilirea planului pastoral 2012-2013, an dedicat credinţei – 16 iunie 2012

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Invitaţie: Întâlnire pentru stabilirea planului pastoral 2012-2013, an dedicat credinţei – 16 iunie 2012

În atenţia preşedinţilor de asociaţii, conducătorilor de grupuri, părinţilor protopopi şi preoţilor responsabili cu pastoraţia din protopopiate

În data de 16 iunie 2012, va avea loc la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea Întâlnirea Pregătitoare pentru Anul Dedicat Credinţei:

„Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face”
(Sf. Ioan Gură de Aur)

Este un moment de întâlnire şi de împărtăşire între toţi cei care lucrează în Biserică şi dăruiesc din timpul lor pentru creşterea spirituală a credincioşilor.
Scopul acestei întâlniri este acela de a avea o viziune de ansamblu asupra pastoraţiei din Eparhia noastră şi astfel să întocmim un plan pastoral pe anul 2012-2013 care să fie ghidul nostru pe parcursul întregului an pastoral.
Vă aştept cu drag şi Spiritul Sfânt să vă însoţească în munca pe care o faceţi!

† Virgil Bercea
Episcop

Programul întâlnirii
16 iunie 2012
Seminarul Teologic Greco-Catolic, Aula Magna

10:00 – 10:15: Rugăciunea de deschidere
10:15 – 13:00: Salutul P.S. Virgil Bercea, intervenţia responsabililor de asociaţii, grupuri şi a reprezentanţilor protopopiatelor
13:00: Prânzul

PS: La cererea P.S. Virgil Bercea,va rugăm să organizaţi o întâlnire premergătoare în protopopiatul dumneavoastră sau asociaţia dumneavoastră prin care să identificaţi necesităţile pastorale şi perspectivele pe care le aveţi pentru anul pastoral 2012-2013 dedicat credinţei pe care să le prezentaţi în plen la întâlnire.
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vă rugam să le trimiteţi şi în format electronic pe adresa biroului pastoral, bpploradea@yahoo.it, până în data de 10 iunie 2012.

Din mandatul Papei Benedict al XVI-lea, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a redactat, în acord cu dicasterele competente ale Sfântului Scaun şi cu contribuţia Comitetului pentru Pregătirea Anului Credinţei, o Notă cu câteva indicaţii pentru a trăi acest timp de har, fără a bloca alte propuneri pe care Duhul Sfânt va voi să le trezească printre păstorii şi credincioşii din diferitele părţi ale lumii.
Începutul Anului Credinţei coincide cu două evenimente importante: 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II şi 20 de ani de la promulgarea Catehismului Bisericii Catolice. În partea de introducere a Notei se afirmă că Anul Credinţei „vrea să contribuie la o reînnoită convertire la Domnul”, la redescoperirea credinţei, pentru a-i ajuta pe toţi creştinii să dea mărturie „în mod credibil şi cu bucurie” pentru cei care sunt în căutarea lui Dumnezeu.
Cât priveşte propunerile pentru Biserica Universală, acestea vor fi caracterizate de numeroase evenimente la care va lua parte Sfântul Părinte (printre acestea, Sinodul Episcopilor din octombrie 2012). Sunt prevăzute şi celebrări ecumenice pentru a încuraja unitatea creştinilor.
La nivelul conferinţelor episcopale se încurajează calitatea formării catehetice. Se cere totodată favorizarea republicării documentelor Conciliului Vatican II, a Catehismului Bisericii Catolice şi a Compendiului, chiar şi în ediţii de buzunar şi economice, şi răspândirea lor mai mare cu ajutorul mijloacelor electronice şi al tehnologiilor moderne. În plus, va fi organizat şi lansat un sit internet special despre Anul Credinţei.
La nivel diecezan, anul special trebuie considerat o importantă ocazie de dialog creativ între credinţă şi raţiune, care apare tot mai importantă în zilele noastre, în care cei mai mulţi cred că raţiunea şi credinţa nu pot fi în armonie. Sfântul Părinte ne spune că poate fi găsită o colaborare între ele prin intermediul unor dezbateri, reuniuni de studiu şi simpozioane. În acelaşi timp, Anul Credinţei trebuie să ofere spaţii pentru „celebrări penitenţiale”, în care să se ceară iertare de la Dumnezeu, „mai ales pentru păcatele împotriva credinţei”. Fiecare episcop va putea să dedice o scrisoare pastorală temei credinţei, amintind de importanţa Conciliului şi a Catehismului Bisericii Catolice şi ţinând cont de circumstanţele pastorale specifice. Se doreşte ca în fiecare dieceză, sub responsabilitatea episcopului, să se organizeze momente de cateheză, destinate tinerilor şi celor care sunt în căutarea sensului vieţii, cu scopul de a descoperi frumuseţea credinţei ecleziale, şi să se promoveze întâlniri cu martorii săi semnificativi.
Din sugestiile pastorale pentru parohii, propunerea principală este foarte simplă, dar de importanţă fundamentală: celebrarea Euharistiei, pentru că Euharistia este misterul credinţei, în Euharistie Isus însuşi reînnoieşte credinţa în fiecare dintre noi, ne încurajează, ne sprijină şi ne întăreşte. Din Euharistie trebuie să decurgă toate celelalte propuneri la nivel parohial: reînnoirea catehezei, distribuirea Catehismului, colaborarea cu mişcările bisericeşti şi asociaţiile de credincioşi. Toţi credincioşii, chemaţi să reînsufleţească darul credinţei, vor căuta să comunice propria experienţă de credinţă şi de caritate dialogând cu fraţii şi surorile lor, chiar şi din celelalte confesiuni creştine, cu adepţii altor religii şi cu aceia care nu cred sau sunt indiferenţi. În felul acesta se doreşte ca întregul popor creştin să înceapă un soi de misiune faţă de cei cu care trăieşte şi lucrează, având conştiinţa că a „primit un mesaj de mântuire care trebuie propus tuturor”.
Orice iniţiativă pentru Anul Credinţei vrea să favorizeze redescoperirea bucuroasă şi reînnoita mărturie a credinţei. Indicaţiile oferite au scopul de a-i invita pe toţi membrii Bisericii să se angajeze pentru ca acest an să fie o ocazie privilegiată pentru a împărtăşi ceea ce are mai de preţ creştinul: pe Cristos Isus, Răscumpărătorul omului, Regele Universului, „începutul şi desăvârşirea credinţei” (Evr 12,2).
Biroul Pastoral

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Calendarul Pastoral 2018 – 2019 » Titlu: 26296.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Calendarul Pastoral 2018 – 2019
Titlu: 26296.jpg