AcasăŞtiri201220 Februarie: Mesajul domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, pentru Preafericitul Lucian cu ocazia primirii demnităţii de cardinal

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Mesajul domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, pentru Preafericitul Lucian cu ocazia primirii demnităţii de cardinal

Preafericirii Sale Cardinalului Lucian Mureşan
Arhiepiscop major de Alba Iulia şi Făgăraş
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preafericite Părinte Cardinal,
Primirea de către Preafericirea Voastră a demnităţii de Cardinal al Bisericii Catolice reprezintă un eveniment major al vieţii religioase din România, un moment de înaltă recunoaştere şi preţuire a lucrării de o viaţă a Preafericirii Voastre, care aţi contribuit prin sacrificiu de sine, credinţă neînfrântă şi îndelungă răbdare la supravieţuirea în suferinţă şi apoi la renaşterea în libertate a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, pe care astăzi o călăuziţi ca Arhiepiscop Major. Sunt deosebit de onorat şi bucuros să vă adresez, cu acest prilej, cele mai calde felicitări şi urări în numele Statului român şi al meu personal.
Biserica pe care o păstoriţi a cunoscut prigoana comunismului şi martiriul, dar a ştiut să rămână fidelă credinţei proprii şi a primit răsplata libertăţii şi a recunoaşterii meritelor sale. Biserica pe care o reprezentaţi acum în Colegiul Cardinalilor a avut un rol însemnat în istoria noastră, ştiind să unească spiritualitatea şi ataşamentul faţă de poporul român, morala creştină şi spiritul civic, credinţa şi valorile educaţiei. După cum se ştie, contribuţia membrilor Şcolii Ardelene constituie unul din momentele fondatoare ale culturii române, tot aşa cum unitatea naţională a românilor este legată de figura luminoasă a episcopului Iuliu Hossu, cel care a dat glas Proclamaţiei Unirii de la 1918.
Continuându-i, prin hotărârea Sanctităţii Sale Papa Benedict XVI, pe Cardinalii români Iuliu Hossu şi Alexandru Todea, pe care i-aţi cunoscut şi i-aţi urmat din tinereţe, Preafericirea Voastră ne transmiteţi, asemenea lor, puterea curajului, a înţelepciunii şi a blândeţii pe care, după o viaţă plină de încercări, le puneţi cu generozitate în slujba binelui comun, a dialogului şi a prezenţei în societate a virtuţilor credinţei creştine.
Fie ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, viaţă îndelungată şi plină de împliniri în slujirea înaltă la care aţi fost chemat. Întru mulţi ani!

Preşedintele României
Traian Băsescu

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Petrecerea de bun venit » Titlu: 27327.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Petrecerea de bun venit
Titlu: 27327.jpg