AcasăŞtiri201115 Decembrie: Seară mariană închinată Preacuratei Fecioare Maria

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Seară mariană închinată Preacuratei Fecioare Maria

Întâlnirile Reuniunii Mariane sunt întotdeauna momente de bucurie, ocazii de a ne apropia mai mult de Preacurata, Mama, Mijlocitoarea, Ocrotitoarea şi Modelul nostru. Cunoscând-o, o iubim mai mult, încercăm să-i imităm virtuţile şi, prin ea, să ne reînnoim viaţa noastră creştină.
La sărbătorile închinate Preacuratei, o cinstim, îi mulţumim pentru toate darurile şi o invocăm ca pe mijlocitoarea tuturor harurilor, pentru că ea ne-a dat pe Isus. Sfântul Bernard ne asigură că Sfânta Fecioară deschide inima milei, pentru ca toţi să primească haruri din mâinile sale: ,,… captivul libertatea, bolnavul vindecarea, mâhnitul mângâierea, păcătosul iertarea, dreptul harul, îngerul bucuria…”
De Sărbătoarea Imaculatei (Neprihănita Zămislire), la Catedrala „Sfântul Nicolae”, vineri, 9 decembrie a.c., Reuniunile Mariane de la Parohia I Oradea şi de la Mănăstirea Franciscană „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, împreună cu Biroul Pastoral Eparhial au închinat Preacuratei o seară de rugăciune şi cânt.
Era Sărbătoarea Preacuratei Fecioare Maria, cea aleasă de a fi Mama Fiului lui Dumnezeu, scutită de păcatul strămoşesc, plină de har, fără înclinări spre rău şi fără nici un păcat.
Seara mariană a început cu Sfânta Liturghie oferită Mariei, Liturghie celebrată de părintele spiritual al Reuniunii Mariane Eparhiale, Mihai Tegzeş, de Pr. Ovidiu Duma, parohul Catedralei „Sfântul Nicolae” şi de Pr. Paul Popa de la Biroul Pastoral Eparhial. În predica sa, Pr. Mihai Tegzeş a vorbit despre Dogma Neprihănitei Zămisliri, adevăr de credinţă formulat de Papa Pius al IX-lea, la 8 decembrie 1854: „Declarăm ca învăţătură care ţine că Preacurata Fecioară Maria din primul moment al conceperii sale a fost ferită, neatinsă de pata păcatului originar...” Preacurata însăşi a spus, în apariţia sa, Bernadettei: „Eu sunt Imaculata Concepţiune”.
Deschiderea programului serii mariane s-a făcut prin rugăciuni adresate Preacuratei Neprihănite de către doamnele Victoria Negrea, Silvia Pantiş şi domnul T. Omilescu: „Bucură-te, Marie, cea plină de har, că din prima clipă a existenţei tale, te-ai învrednicit de darurile răscumpărării mai mult ca oricine...”, reînnoind şi consfinţirea marianiştilor la Inima Neprihănită a Mariei.
Doamna Otilia Bălaş a evocat personalitatea Episcopului Martir Valeriu Traian Frenţiu, evlavia sa particulară pentru Sfânta Fercioară, amintind că Reuniunea Mariană şi Sfânta Euharistie erau cei doi piloni pe care Episcopul a ridicat întreaga spiritualitate în Eparhie. Cuvântul a fost o deschidere pentru cunoaşterea Episcopului Martir al Diecezei noastre, anul acesta pastoral fiind închinat cunoaşterii vieţii sale de credinţă şi martiriu.
În prag de mare sărbătoare, Crăciunul, seara mariană a continuat cu colinde susţinute de Corala Facultăţii de Teologie. Prin tulburătoarele şi tainicele melodii a fost evocată Noaptea Sfântă, luminată doar de strălucirea stelelor, când, în staulul sărăcăcios din Betleem s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cerul şi pământul răsunau de cântecul îngerilor: „Mărire în cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi bunăvoire”.
Toţi cei prezenţi la seara mariană ne apropiam cu sufletul de ieslea Pruncului Divin pentru a-L adora în braţele Mariei şi a-i primi învăţăturile şi-i mulţumeam Preacuratei pentru tot ce ne dăruieşte, pentru ocrotirea ei, uniţi în aceeaşi rugăciune: „O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine”.
„Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!”


Otilia Bălaş
Biroul Pastoral

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Conferinţă dedicată „Centenarului Marii Uniri” la Marghita » Titlu: 25874.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Conferinţă dedicată „Centenarului Marii Uniri” la Marghita
Titlu: 25874.jpg