AcasăŞtiri201116 Noiembrie: Episcopii catolici orientali s-au întâlnit la Oradea

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Episcopii catolici orientali s-au întâlnit la Oradea

Întâlnirea episcopilor catolici de rit oriental a fost organizată în acest an la Oradea, între 3-6 noiembrie. Unul din scopurile principale ale acestui eveniment, organizat în fiecare an, este schimbul de idei, reflecţia comună asupra temei stabilite anterior. Faptul în sine că episcopii, arhiepiscopii, mitropoliţii şi ceilalţi conducători ai Bisericii se pot întâlni într-un astfel de moment, este de mare importanţă.
A fost prezent şi Cardinalul dr. Erdő Péter, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene (C.C.E.E.), greco-catolicii maghiari fiind reprezentaţi de episcopul eparhial de Hajdúdorog Kocsis Fülöp şi de dr. Orosz Atanáz, episcopul Exarhatului Apostolic de Miskolc.
Întâlnirea a fost pregătită cu grijă de gazda întâlnirii, episcopul de Oradea, Virgil Bercea şi colaboratorii săi. Locul desfăşurării conferinţelor a fost Seminarul Greco-Catolic a cărui clădire este situată în inima oraşului.
La deschidere au fost prezente şi autorităţile orăşeneşti şi judeţene. A rostit un cuvânt de bun-venit Cardinalul dr. Erdő Péter, IPS Francisco Javier Lozano, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, precum şi PF Sviatoslav Shevciuk, Mitropolitul Kievului şi Galiţiei şi Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din Ucraina. Episcopul romano-catolic al locului, Böcskei László i-a salutat şi el pe oaspeţi, luând şi el parte cu generozitate la primirea acestora.
Prima zi de întruniri a debutat cu Sfânta Liturghie, celebrată împreună în catedrala greco-catolică, avându-l ca celebrant principal pe Preafericitul Arhiepiscop al Kievului Sviatoslav Shevciuk.
După Sfânta Liturghie au urmat comunicările. Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, ES Rino Fisichella a ţinut o prelegere cu titlul „Daţi mărturie despre Mine: Noua Evanghelizare în bisericile catolice orientale europene”. Ce înseamnă noua evanghelizare şi în ce poate consta contribuţia bisericilor orientale la aceasta? – a pus întrebarea, străduindu-se să ofere un răspuns exhaustiv. Noua evanghelizare este necesară, deoarece trăim într-o epocă schimbată. În epoca noastră, Biserica nu mai are aceeaşi semnificaţie în viaţa oamenilor ca şi de-a lungul secolelor trecute.
Odată cu schimbarea culturii, instrumentarul conceptelor, limbajului şi relaţiilor interpersonale s-a schimbat fundamental. Ca urmare s-a schimbat şi percepţia de sine a persoanei şi modul său de a se raporta la comunitate. Trebuie să înţelegem că indiferenţa nu este un lucru indiferent, deoarece poartă în sine sămânţa lepădării de Dumnezeu. Noua evanghelizare nu înseamnă nicidecum numai căutarea de forme, concepte sau instrumente noi. Ca punct de pornire se impune conştientizarea faptului că persoana trăieşte astăzi într-o reţea culturală diferită, care nu numai că nu-i vorbeşte despre existenţa lui Dumnezeu, ci o abate de-a dreptul de la această idee. Profesorul de teologie fundamentală din Roma a scos în evidenţă rolul liturgiei, care, având în vedere acest context, este şi mai accentuat – dacă acest lucru este posibil – decât înainte. Învăţătura Bisericii poate fi anunţată în mod autentic numai inserând-o în liturgie, deoarece în liturgie apare însuşi Cuvântul viu al lui Dumnezeu în cadrul comunităţii creştine. În rugăciunea liturgică, învăţătura este nu numai declamată, ci aceasta apare în mod real şi tangibil, se face prezentă. A-i permite liturgiei să-şi găsească locul specific în acest context cultural schimbat, reprezintă responsabilitatea cu totul deosebită a noii evanghelizări; o liturgie care nu se separă de contextul cultural, ci se inserează în acesta, la fel ca şi de-a lungul secolelor precedente.
Iar pentru aceasta – a continuat profesorul – frumosul devine un concept indispensabil. Putem iubi numai ceea ce poartă în sine frumosul. Fără iubire nu există evanghelizare, iar fără frumos nu există iubire. Binele şi frumosul în limbajul biblic şi deci şi în limbajul Bisericii sunt noţiuni inseparabile. Sarcina liturgiei este să adune în sine plinătatea manifestărilor de tot felul ale frumosului. Acesta nu este numai o caracteristică exterioară a Bunei-Vestiri, ci element care ţine de însăşi esenţa sa. În trăirea acestuia Bisericile Orientale au şi vor avea un rol important.
În cea de-a doua comunicare, Boris Gudziak, rectorul Universităţii Greco-Catolice din Lviv a expus situaţia actuală a Bisericii în ţările care s-au aflat sub oprimarea regimurilor totalitare la 20 de ani după prăbuşirea acestora. Trasând o paralelă expresivă între greutăţile şi speranţele acestor credincioşi, el a atras atenţia, pe deoparte, asupra precarietăţii raportului dintre ceea ce vede, spune şi face omul, şi, pe de altă parte, cât de evidentă este unitatea intrinsecă şi perenitatea a ceea ce Dumnezeu ne învaţă, arată şi împlineşte. În baza acestora trebuie să acţioneze Biserica în lumea noastră cea preschimbată.
Pe parcursul după-amiezii, părintele iezuit sloven Marko Ivan Rupnik, artistul de renume mondial în arta mozaicului, a analizat raportul dintre arta sacră bizantină şi noua evanghelizare. Practic, el a dus mai departe ideea profesorului Fisichella, conform căreia frumosul are un rol fundamental în răspândirea într-un mod autentic a Evangheliei. În Dumnezeul cel întrupat s-a făcut vizibilă bunătatea lui Dumnezeu, iar Biserica – mai ales în ritul oriental – trebuie să o facă accesibilă oamenilor.
Seara, conducătorii Bisericii au celebrat în catedrala romano-catolică vesperele de rit roman în limba latină, după care episcopul Böcskei László i-a invitat pe toţi în minunatul palat episcopal datând din sec. al XVIII-lea la un borş pescăresc.
A doua zi, primul orator a fost Prof. Cesare Alzati de la Facultatea Catolică Sacro Cuore din Milano. Vorbind despre antropologia orientală, a explicat, printre altele, modul în care preotul este icoana vie a lui Cristos printre oameni. El nu învaţă numai cu vorbele şi prin viaţa sa, dar prin însăşi pura sa existenţă trebuie să facă tangibilă prezenţa lui Cristos în Biserică, iar prin Biserică, în lume.
Următorul vorbitor a fost arhiepiscopul Cyril Vasil’, secretarul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. El a demonstrat, citând numeroase declaraţii ale Sfântului Scaun, că noua evanghelizare nu este nicidecum nouă în învăţătura Bisericii Catolice. Acest concept provine din decretul conciliar Ad Gentes, la care Magisteriul Bisericii a făcut referinţă adesea în deceniile care au urmat Conciliului. A atras atenţia asupra necesităţii de a ne confrunta, în munca de evanghelizare, cu posibilitatea de a fi respinşi, cu acea concepţie ostilă cu care este privit azi Cristos şi Biserica Sa. Urmărirea bunăstării materiale dictează omului o concepţie despre viaţă în care nu are nevoie de Dumnezeu. Prins în arsenalul mijloacelor tehnice, încetul cu încetul omul îşi pierde până şi sensibilitatea faţă de ceea ce este natural. Toate acestea, în mod firesc, îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, iar această îndepărtare se manifestă chiar şi în interiorul Bisericii. Este nevoie de o reînnoire interioară, cu referire în mod evident şi în primul rând la conducătorii Bisericii. Le-a vorbit episcopilor catolici orientali fără ocoliş, mustrându-i în mod deschis pentru întârzierea, în multe locuri, în aplicarea principiilor pe care Sfântul Scaun le-a formulat cu scopul stimulării reînnoirii interioare a Bisericilor Orientale. „Cât de fideli sunt astăzi Romei urmaşii martirilor?”
Bineînţeles că întâlnirea a dat participanţilor şi posibilitatea de a cunoaşte mai bine Biserica locală. În timpul liber au vizitat mai multe comunităţi ecleziale şi organizaţii bisericeşti; au vizitat de asemenea bisericile vechi şi noi ale oraşului, respectiv pe cele aflate în construcţie.
Întâlnirea conducătorilor Bisericilor orientale s-a încheiat duminică dimineaţa cu concelebrarea unei minunate Sfinte Liturghii, prezidată de Nunţiul Apostolic IPS Francisco Javier Lozano, care s-a rugat împreună cu marea mulţime a credincioşilor entuziaşti. În timpul liturghiei au fost rostite mai multe rugăciuni şi în limba maghiară, pe lângă cele în limba română, slavonă veche şi ucraineană.
La sfârşitul conferinţei, episcopii au căzut de acord în privinţa locului şi datei întâlnirii de anul viitor, care va avea loc la Zagreb, între 8-11 noiembrie, dat fiind faptul că greco-catolicii croaţi vor sărbători anul viitor 400 de ani de la unirea lor cu Roma.

Articol preluat de pe site-ul Eparhiei Greco-Catolice de Hajdúdorog din Ungaria
Traducere de Melinda Ferenczy
http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=1451

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Realităţi bihorene şi europene » Titlu: 27291.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Realităţi bihorene şi europene
Titlu: 27291.jpg