AcasăŞtiri20097 Iunie: Darul indulgenţei plenare pentru Mănăstirea Maica Domnului din Oradea

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Darul indulgenţei plenare pentru Mănăstirea Maica Domnului din Oradea

Darul indulgenţei plenare pentru Mănăstirea Maica Domnului din Oradea

Mănăstirea franciscană cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, a fost ctitorită de PS Vasile Hossu şi părintele franciscan Ştefan Tătaru - de sfântă amintire, amândoi trecuţi la cele veşnice – respectiv, episcop Vasile Hossu în anul 1997 şi Ştefan Tătaru în anul 1995.
Prima Sf. Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” a avut loc la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, din 15.08.1994, iar sfinţirea bisericii, a avut loc în 02.10.1994, sărbătoare la care au participat un mare sobor de arhierei şi preoţi.
Evenimentul atât de aşteptat şi dorit de credincioşii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a devenit memorabil în vieţile tuturor, pentru bucuria de-a ne fi putut construi o biserică, să avem un altar pentru rugăciune şi închinare, nu numai sub bolta cerului sau în încăperi transformate în capele.
Începând cu 15 august 1994, Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, a reluat tradiţia Bisericii Greco-Catolice de dinaintea desfiinţării ei, de regimul comunist din România în 01.12.1948, - de a organiza pelerinaje pentru credincioşi, în mănăstirile noastre din Transilvania – (Nicula, Bixad etc.) cu ocazia unor sărbători închinate Preacuratei Fecioare Maria şi unor sfinţi, ca Sf. Anton de Padova, cu mănăstire în Drăgeşti, Bihor.
În ajunul primului pelerinaj la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, în 14.08.1994, valuri de credincioşi s-au îndreptat pe aleea largă, umplând biserica până la refuz. La orele 17, a început serviciul religios cu „Paraclisul Maicii Domnului” şi celebrarea Sf. Liturghii, în frunte cu vicarul general Iosif Sabău şi părintele Damian Blăjuţ – de sfântă amintire în sufletele noastre, acum. În jurul orei 22, după Sf. Liturghie oficiată de P.S. Vasile Hossu, a urmat procesiunea în jurul bisericii cu statuia Maicii Domnului purtată pe umeri de studenţii teologi, urmată de mulţimea credincioşilor cu lumânări aprinse în mâini, creându-se o atmosferă de mare evlavie, în armonioase cântări mariane. În timpul nopţii a început Rozariul Sf. Maria, cu cântări şi predică la fiecare mister, ce a ţinut până la ora 5 dimineaţa, pentru fericiţii pelerini care au privegheat toată noaptea. Spre dimineaţă, când soarele şi-a revărsat primele sale raze, între orele 6-8 au început rugăciunile de devoţiune ale grupurilor de pelerini, urmate de o Sf. Liturghie cu predică şi împărtăşanie, pentru aceia care, în cursul nopţii s-au spovedit.
Pelerinajele pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de la 15 august s-au repetat de atunci şi până acum, an de an, la această mănăstire.
Este adevărat că Dumnezeu este prezent peste tot, dar iarăşi este adevărat că există locuri de o adâncă veneraţie, unde rugile noastre sunt mai primite, durerile noastre mai alinate.
În sânul Bisericii Catolice, a Bisericii Române Unite cu Roma, există o puternică tradiţie şi un puternic cult pentru sărbătorile Preacuratei Fecioare Maria, Mama Noastră cerească. La înălţarea Sa la cer, Isus a dat-o pe Maria popoarelor ca “Stăpână a neamului omenesc”; Maica Domnului este „corăscumpărătoare, susţinătoare şi mijlocitoare a neamului omenesc” şi aceste 3 prerogative recunoscute de Biserica Romei sunt fundamentul cultului oferit Mariei, a istoriei mariane.
„Prima Biserică construită în cinstea Sf. Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu, preamărită şi lăudată de Sinodul din Efes, este Santa Maria Maggiore – Sf. Maria cea Mare – din Roma. Sinodul din Efes a consfinţit cultul Preacuratei Fecioare Maria de secole şi, prin acest cult, nutrit mai ales de Papii din Roma, tot poporul lui Dumnezeu a dobândit de la Preacurata Fecioara Maria binefacerile sufleteşti.”
„În vederea înnoirii legăturii de comuniune spirituală cu Bazilica Papală, ţinând cont de necesităţi concrete, se acordă o mare atenţie darului numit: Unitatea comuniunii spirituale, pe care Penitenţieria Apostolică o recomandă prin săvârşirea de rugăciuni şi care asigură obţinerea indulgenţelor plenare de care se bucură însăşi Bazilica Santa Maria Maggiore”.
Mănăstirea franciscană cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Eparhia Românilor din Oradea, primeşte bunăvoinţa acordării indulgenţelor plenare credincioşilor, în unul din următoarele cazuri şi anume:
1. La sărbătoarea sfinţirii Bazilicii Liberiene (construită de Papa Liberiu), în data de 5 august;
2. La sărbătorirea hramului Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 15 august;
3. La fiecare sărbătoare de poruncă şi solemnitate a Sf. Fecioare Maria Născătoarea de Dumnezeu (08.09 - Naşterea Maicii Domnului; 21.11 - Intrarea în Templu a Maicii Domnului; 26.12 - Serbarea Maicii Domnului; 25.03 - Buna Vestire; 15.08 - Adormirea şi ridicarea la cer a Maicii Domnului);
4. O dată pe an, în ziua liber aleasă de către credincioşi;
5. Cu ocazia fiecărui pelerinaj devoţional.
Astfel, documentul Peniteţieriei Apostolice din Vatican, prin care ni se oferă privilegiul acordării indulgenţelor, decretează: „Preafericite Părinte Mihai Vătămănelu, Parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Oradea, Excelenţa Voastră, episcop al Românilor din Oradea, susţinându-vă cu tot zelul prin acordul exprimat cu multă bucurie de Eminenţa Sa Cardinal Arhiprezbiter al Bisericii Papale Santa Maria Maggiore (Sf. Maria cea Mare din Roma) luând în consideraţie cererea exprimată cu umilinţă de sfinţia Ta, oferim Indulgenţa plenară credincioşilor care vor vizita cu devoţiune această Biserică .... cu deosebită pietate către Sf. Născătoare de Dumnezeu Maria, să se bucure de roadele cuvenite prin ceea ce o astfel de devoţiune sinceră aduce cu sine prin însăşi natura sa, spre îmbunătăţirea vieţii şi spre angajarea generoasă în trăirea crescândă a virtuţilor, mai ales a Credinţei, a Speranţei şi a Dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de fraţi, oferim această indulgenţă, cu tot ceea ce ea cere, îndepărtând pornirile spre orice fel de păcat, se oferă această zi pentru ca pietatea să înflorească pe deplin în viaţă.
De asemenea, uniunea spirituală prin rugăciune şi fapte bune, cu prima Bazilică Mariană după modelul căreia vi se oferă zilele de Indulgenţă, dă naştere comuniunii filiale ierarhice cu Sfinţia Ta, întărindu-se în acelaşi timp şi sensul unităţii catolice, căci cu siguranţă uniunea dintre credincioşi se revarsă în orice parte a Bisericii, drept pentru care trebuie să se aducă mulţumire lui Dumnezeu”.
În 10.03.2009, Penitenţieria Apostolică, prin facultatea specială ce i-a fost acordată de Pontiful Suprem – la rugămintea voastră – acordă Indulgenţa plenară creştinilor care intră ca adevăraţi penitenţi în Biserica Adormirii Maicii Domnului, cu condiţia să îndeplinească riturile necesare (Mărturisirea sacramentală, Împărtăşirea euharistică şi rugăciunea după intenţia Sf. Părinte), participând cu devoţiune la aceste funcţii sacre, sau recitând Rugăciunea Domnească „Tatăl Nostru” şi Simbolul Credinţei: Crezul, în ocaziile când se asigură obţinerea indulgenţelor plenare (amintite în punctele: 1 la 5).
Documentul primit are valabilitate perpetuă. Împotriva oricărui obstacol din orice timp. Este înregistrat în arhiva Bisericii Santa Maria Maggiore din Roma şi semnat de Cardinal al Bisericii Papale: Bernard Francis – Card. Law.
Menţionăm în final că Mănăstirea franciscană „Adormirea Maicii Domnului” este prima biserică română unită cu Roma, greco-catolică din ţară, care a primit darul Indulgenţelor Plenare.
Cu mare emoţie şi bucurie sufletească îi mulţumim din inimă lui Isus şi Preacuratei!
Maria Hetco

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Vernisajul expoziţie „Monumente în mişcare – Memoria Rezistenţei” » Titlu: 25807.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Vernisajul expoziţie „Monumente în mişcare – Memoria Rezistenţei”
Titlu: 25807.jpg