AcasăŞtiri201119 Octombrie: A şasea ediţie a Simpozionului „Şcoala Ardeleană”

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

A şasea ediţie a Simpozionului „Şcoala Ardeleană”

A şasea ediţie a Simpozionului „Şcoala Ardeleană”

În perioada 14-15 octombrie 2011 s-a desfăşurat la sediul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai” din Oradea cea de-a şasea ediţie a Simpozionului „Şcoala Ardeleană”. Simpozionul a fost organizat de către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea, în colaborare cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea, Asociaţia „Episcop Vasile Aftenie”, Primăria Municipiului Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”.
Lucrările au debutat vineri, 14 octombrie 2011, de la ora 16:30, cu un preambul bibliofil, şi anume vernisajul expoziţiei „Şematisme şi calendare în colecţiile Bibliotecii Judeţene «Gheorghe Şincai» Bihor”, expoziţie prezentată de către dr. Silviu Sana.
Apoi, în Sala Amfiteatru a luat cuvântul Preasfinţitul Virgil Bercea, care a prezentat trei dintre cărţile lansate, şi anume: Ioan. F. Pop, „Tăceri de la margine”, Cluj-Napoca, 2011 şi „Poemele absenţei”, Cluj-Napoca, 2011; Cornel Tatai-Baltă şi Ioan Fărcaş, „Iconostasul Catedralei Greco-Catolice «Sfânta Treime» din Blaj (sec. XVIII)”, Alba Iulia, 2011; Ioan Rus, „Icoana pământului sau carte de geografie”, Blaj, 1842. Ediţie îngrijită de către: dr. Florica - Elisabeta Nuţiu; dr. Elena - Doina Horhoi; pr. dr. Adrian Podar.
Au urmat o serie de conferinţe la secţiunea Repere fundamentale:
Prof. dr. Remus Câmpeanu, „Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice”;
Pr. dr. Mircea Remus Birtz şi consilier aulic dr. Manfred Kierein, „Antecesori şi succesori apostolici ai episcopilor catolici orientali din Transilvania (1700-1800)”;
Prof. dr. Niculina Iacob şi prof. dr. Ioan Chindriş, „Şcoala latinistă şi traducerea Bibliei in limba română”;
Pr. dr. Adrian Podar, „Un studiu comparativ al literaturii canonice ortodoxe şi greco-catolice din secolul al XIX-lea. Doi importanţi canonişti: Andrei Şaguna şi Iosif Papp-Szilágyi”.
Sâmbătă, 15 octombrie 2011, de la ora 09:30, lucrările au continuat pe secţiuni. La secţiunea Şcoala Ardeleană, moderată de conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta, au fost prezentate următoarele lucrări:
Conf. dr. Ovidiu Ghitta, „Episcopul Grigore Maior, ctitor la Sărăuad”;
Prof. dr. Mircea Popa, „O tipăritură iluministă mai puţin cunoscută: «Cheia prieteşugului»”;
Dr. Florica-Elisabeta Nuţiu şi dr. Elena-Doina Horhoi, „Marginalii la manuscrisul lui Samuil Micu: «Despre descoperirea dumnezeiască»”;
Drd. Gabriela Rus, „Conscriptio Ecclesiae Varadiense (1778). Lăcaşe de cult greco-catolice”;
Prof. dr. Cornel Tatai-Baltă, „Litografiile din cartea lui Vasile Aaron, «Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos», Sibiu, 1829”;
Prof. dr. Ion Buzaşi, „Profesorul blăjean Nicolae Albu - exeget al Şcolii Ardelene”;
Drd. Anca Elisabeta Tatay, „Reprezentările xilogravate ale Sfântului Ioan Damaschin din Octoihurile de la Buda (1811, 1826) cu surse de inspiraţie din Moscova, Kiev, Râmnic şi Blaj”;
Dr. Silviu Sana, „Şematisme şi calendare în colecţiile Bibliotecii Judeţene «Gheorghe Şincai» Bihor”.
Drd. Sever Cristian Oancea, „Misiunea piaristă din Bistriţa în secolul XVIII”;
Drd. Irina Iliescu, „Arta creştină şi dansul. Reprezentări coregrafice în pictura bisericilor româneşti (secolele XIV – XVIII)”.
La secţiunea Istoria culturii şi a bisericii, moderată de către prof. univ. dr. Remus Câmpeanu s-au prezentat următoarele materiale:
Pr. Dr. Zaharie Pintea, „Reflecţii asupra statutului teologiei dogmatice şi moraliceşti: Despre taina Euvaristiei. Blaj, 1802”;
Sidonia Puiu, „Începuturile umanismului românesc. Ioan Caioni”;
Drd. Daniel I. Iancu, „Debutul publicistic al istoricului Nicolae Densuşianu. Colaborarea la revista «Familia» din Oradea.
Drd. Claudiu Călin, „Administratura Apostolică din Timişoara şi episcopul dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1930)”;
Dr. Beke Csaba, „Naţionalizarea unor şcoli catolice din Oradea”;
Raimondo Mario Rupp, „Eparhia de Lugoj după căderea comunismului în Romania”;
Drd. Lavinia Buda, „Incursiuni în istoria unor practici de pietate mariană”;
Dr. Ioana Mihaela Bonda, „Sub semnul începutului. Înfiinţarea seminarului teologic greco-catolic de la Gherla”;
Drd. Sergiu Soica, „Itinerarul elitelor Bisericii Greco-Catolice din Banat în timpul regimului comunist”;
Drd. Lucian Turcu, „Români de rangul doi? Locul Bisericii Greco-Catolice în România Mare”.
La finalul conferinţelor au avut loc o serie de discuţii. Între altele, s-a analizat oportunitatea ca volumul editat cu ocazia acestui simpozion să fie conceput într-o manieră deosebită în ceea ce priveşte conţinutul şi valoarea materialelor cuprinse.
Diacon Florin Jula

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Debutul Festivalului European Music Open » Titlu: 26311.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Debutul Festivalului European Music Open
Titlu: 26311.jpg