AcasăŞtiri201127 Mai: Comunicat de presă al Conferinţei Episcopilor din România

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Comunicat de presă al Conferinţei Episcopilor din România

Comunicat de presă al Conferinţei Episcopilor din România

Biserica Catolică din România doreşte să participe la dezbaterile legislative
care privesc activităţile sale sociale şi educative

Episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România consideră discriminatorie actuala formă a Proiectului de Lege care stabileşte parteneriatul între Stat şi culte în domeniul asistenţei sociale şi susţin principiul egalităţii de şanse a furnizorilor de servicii în accesarea fondurilor publice şi principiul competiţiei deschise şi transparente. Înalţii ierarhi au dezbătut această problemă în cadrul sesiunii ordinare a Conferinţei Episcopale Române ce a avut loc în perioada 24-26 mai, la Mănăstirea călugărilor carmelitani desculţi de la Ciofliceni (Snagov). În acest sens, episcopii au decis ca la dezbaterile ce vor avea loc în data de 31 mai la Senatul României, Biserica Catolică din România să fie reprezentată de PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, Pr. Nicolae Anuşcă şi dl. Eugen Ştefănescu.
Episcopii au dezbătut şi asupra textului Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011), din perspectiva modului în care aceasta reglementează activitatea educativă în unităţile de învăţământ înfiinţate la solicitarea cultului catolic. Ierarhii Bisericii Catolice au solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ca în activitatea de elaborare a metodologiilor şi protocoalelor care reglementează învăţământul confesional să participe şi o delegaţie din partea Bisericii Catolice.
De asemenea, în cadrul lucrărilor au fost dezbătute diferite probleme de ordine interioară şi s-a stabilit programul Întâlnirii animatorilor implicaţi în pastoraţia familiilor în diecezele şi eparhiile catolice din România. Această întâlnire are ca scop pregătirea pentru Întâlnirea Mondială a Familiilor care va avea loc la Milano în perioada 30 mai-3 iunie 2012.
S-a stabilit ca următoarea sesiune ordinară a Conferinţei Episcopilor Catolici din România să se desfăşoare la Chişinău (Republica Moldova), la invitaţia PS Anton Coşa, episcopul Diecezei de Chişinău, în perioada 20-23 septembrie 2011. Conferinţa Episcopală Română îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu Urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte.
Biroul de presă CER

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Vizită la „Casa Sfântul Iosif” de la Odorheiul Secuiesc » Titlu: 26293.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Vizită la „Casa Sfântul Iosif” de la Odorheiul Secuiesc
Titlu: 26293.jpg