AcasăŞtiri20182 Octombrie: Episcop Ioan Bob

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Episcop Ioan Bob

Episcop Ioan Bob

25 noiembrie 1739 - 2 octombrie 1830
188 de ani de la sfârşitul vieţii

„Ioan Bob, pe cât a fost de modest în viaţă, făcând bine în ascuns, aşa a fost şi ca Părinte ’’ .
Pr. Marinel Sâmbotelecan
Episcopul Ioan Bob „a fost mare prin eficienţă, după Inochentie Întemeietorul, care a fost mare prin viziune”.
În diploma de numire a lui Ioan Bob, ca Episcop al Diecezei de Alba Iulia şi Făgăraş, în 1782, Împăratul Iosif al II-lea motiva hotărârea: „ … pentru memorabilele virtuţi, învăţătură, pietate şi moravuri desăvârşite ale candidatului desemnat”.
Sinodul electoral, pentru numirea noului Episcop, după demisia Episcopului Grigore Maior, a propus Împăratului trei candidaţi: Ignatie Darabant şi Iacob Aron, cu voturi mai multe, şi pe Ioan Bob, cu voturi mai puţine. Sunt câteva motive pentru care Împăratul l-a preferat pe Ioan Bob, unul este şi faptul că era preot, nu călugăr.
Papa Pius al VI-lea a confirmat numirea şi la 6 iunie 1784 Ioan Bob a fost consacrat episcop de către Grigore Maior Episcopul demisionat.
Ioan Bob s-a născut în comuna Orman, judeţul Cluj, într-o familie de nobili români, Andrei Bob şi Candida, fiica vicarului greco-catolic din Jucu de Jos. După primii ani de şcoală, urmaţi în localitatea natală, unde a avut îndrumător un învăţător reformat, a continuat să studieze la Ocna Dej, Jula, la Colegiul iezuit „Sfântul Iosif’’ din Cluj şi apoi la Blaj.
Dorind să devină călugăr, intră în Mănăstirea „Sfânta Treime” din Blaj, face doi ani de noviciat, dar îşi dă seama că alta îi este chemarea: dorea să fie preot, nu călugăr.
Superiorul iezuiţilor din Odorheiul Secuiesc, apreciindu-l şi fiindu-i prieten, îl primeşte ca administrator la reşedinţa din localitate, unde va rămâne între anii 1765-1769, ca apoi să se înapoieze la Blaj, tot ca administrator la Mănăstirea basilienilor. În 1773, Episcopul Grigore Maior îl va trimite la Târnavia, cunoscuta „Roma slovacă” sau Sâmbăta Mare, unde, în Biserica „Sfântul Nicolae’’ este mormântul lui Nicolaus Olahus; la Târnavia va studia Teologia timp de patru ani. De Sfintele Sărbători ale Paştelui din anul 1778, Episcopul Grigore Maior îl hirotoneşte preot. Câteva luni a fost secretar episcopal la Blaj, dar, cunoscându-i calităţile deosebite, Episcopul îl va numi protopop la Daia Română şi în scurt timp la Târgu Mureş.
Episcopul Ioan Bob l-a avut predecesor pe Grigore Maior şi succesor pe Ioan Lemeni, între aceştia doi se încadrează episcopatul lui Bob, cel mai lung din istoria Bisericii noastre - 48 de ani. Perioadă în adevăr lungă, cea mai lungă pentru un arhiereu, dar si cu „cea mai grea păstorire dintre toţi arhiereii Bisericii Unite din Ardeal”.
A fost Episcopul care şi-a făcut datoria cu „subtilă inteligenţă şi luciditate”. Cei mai mulţi dintre biografii săi insistă asupra disensiunilor dintre Episcop şi corifeii Şcolii Ardelene. Pentru că motivul disensiunilor nu era de natură personală, viza diferende de principii, credem că readucându-l în atenţie, la un moment comemorativ, este mai bine să reţinem însemnătatea episcopatului său „momentul Ioan Bob” în şirul neîntrerupt al Episcopilor uniţi.
Transilvania Episcopului Ioan Bob este cea a Iluminismului, a Iluminismului catolic din Imperiul Habsburgic, când Curtea vieneză este angajată în reforme structurale politice, culturale, administrative şi sociale, emanciparea omului fiind gândită a fi posibilă prin raţiune şi luminare, adică prin cultură şi educaţie.
Prin Unirea cu Roma de la 1700, ne-am înapoiat în Biserica Catolică de care am fost rupţi fără voia noastră şi istoria noastră va lua un alt curs; desprinşi de influenţa Orientului, ne-am regăsit locul în Europa. În noul cadru, Şcoala Ardeleană, creaţia Bisericii Greco-Catolice, în cultură este „hotarul dintre ieri şi mâine, ea marchează începutul modernitaţii noastre în toate domeniile”. Ideile stimulatoare ale Iluminismului european cuprind Transilvania şi dau naştere curajului de a gândi, dar se creează totodată şi un nou mod de gândire. Acesta este „Momentul istoric Ioan Bob”.
De la început grija Episcopului a fost organizarea conducerii Diecezei după modelul latin, dovedit, de mai bine de un mileniu, a fi cel mai bun: a introdus capitulul (capitlu) catedral alcătuit din şapte canonici, cu atribuţii de cult, dar şi cu responsabilităţi bine stabilite, condus de un prepozit.
De la Blaj, cuvântul Episcopului Ioan Bob ajungea la toţi preoţii, la toţi laicii, ajungea îndemnul de credinţă şi de trăirea ei. A ridicat biserici şi case parohiale, unele îi păstrează şi azi numele: „Biserica Bob” din Cluj, „Biserica Bob” din Mediaş şi „Biserica Bob” din Târgu Mureş.
Una dintre cele mai însemnate activităţi a Episcopului a fost cea editorială, deosebit de benefică pentru Biserică: a tipărit aproape toate cărţile de cult necesare, a sprijinit învăţământul, a tipărit manuale, a scris personal manuale şi a publicat cărţi pentru „luminarea poporului”. Este autorul primei ample lucrări lexicografice româneşti: „Dictionariu romanesc, lateinesc şi unguresc”, Cluj, 1822-1823, care cuprinde aproximativ 11.000 de cuvinte româneşti cărora le dă echivalentul în latină şi maghiară.
Episcopul Bob a tipărit din lucrările corifeilor Şcolii Ardelene, astfel amintim: „Theologie moralicească sau Bogoslovia” 2 volume, 1796, „Theologie dogmatică şi moralicească după Taine peste tot”, 1801, şapte lucrări despre fiecare „Taină şi Urmarea lui Cristos” de Thomas a Kempis.
O pastoraţie înfloritoare, care reţine ca una dintre cele mai însemnate realizări tipărirea Bibliei de la Blaj ,1795, sau Biblia lui Clain, sau Biblia lui Bob, în traducerea Septuagintei de către Samuil Micu Clain. Este a doua traducere a Sfintei Scripturi în limba română, prima fiind Biblia de la Bucureşti, dar Biblia de la Blaj o întrece în frumuseţea limbii şi în evoluţia ei literară. Mitropolitul Andrei Şaguna a retipărit-o la Sibiu, iar la Bucureşti a fost retipărită în anul 1914, cu un alt titlu: Biblia Sinodală.
În anul 2000, la iniţiativa Preasfinţiei Sale Virgil Bercea Biblia de la Blaj a fost republicată într-o ediţie jubiliară la Tipografia Vaticană din Roma. Noua ediţie este realizarea unui grup de istorici şi filologi clujeni, volum care în partea stângă cuprinde reproducerea anastatică a textului, cu caractere chirilice, iar în partea dreaptă este transcrierea cu litere latine. Lansarea Bibliei lui Bob s-a făcut la Roma, la 31 mai 2001, în prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea, care a admirat-o şi a adus laude Bisericii Romîne Unite cu Roma. În ţară, opera a fost distinsă de Academie, cu Premiul „Timotei Cipariu”.
Ioan Bob a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania; personal, a înaintat Curţii de la Viena Memoriu „Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae” (1792), alcătuit de corifeii Şcolii Ardelene şi alţi preoţi, în deosebi uniţi, semnat şi de Episcopul ortodox Gherasim Adamovici.
Nu putem să încheim evocarea Episcopului Ioan Bob fără să amintim sufletul său bun, întotdeauna aplecat să facă binele, în taină mai ales, pentru că era de rară modestie, „blând, paşnic şi iertător fără a leza dreptatea şi disciplina canonică, spun cei care i-au fost în apropiere. Sensibilitatea sufleteacă o cunoaştem şi din fidelitatea şi recunoştinţa ce i-a purtat-o binefăcătorului său, Episcopului Grigore Maior. Demisia şi plecarea din Blaj a lui Grigore Maior îl doare şi mărturiseşte: „ ... m-a durut, căci Episcopul Maior mi-a fost mie ca un preabun părinte”.
Sunt 188 de ani de la intrarea Episcopului Ioan Bob în Eternitate ... Să-i aducem, învăluite în rugăciune, recunoştinţa şi omagiul nostru, pentru că şi-a dăruit viaţa Bisericii noastre şi din roadele acelei dăruiri ne bucurăm şi astăzi.
Pe Episcopul nostru Ioan Bob, ţine-l, Doamne, în Lumina şi Iubirea Ta!
Profesor Otilia Bălaş

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Sfinţirea Bisericii din Becheni-Chisău » Titlu: 27218.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Sfinţirea Bisericii din Becheni-Chisău
Titlu: 27218.jpg