AcasăŞtiri201810 Septembrie: Martiriul celor şapte episcopi greco-catolici - argumentare

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Martiriul celor şapte episcopi greco-catolici - argumentare

Martiriul celor şapte episcopi greco-catolici - argumentare

Redacţia: Dragi prieteni, în perioada următoare vom publica o serie de articole despre martiriul celor şapte episcopi greco-catolici, precum şi despre persecuţia împotriva Bisericii Române Unite. Materialele reprezintă adevărate documente de aprofundare şi studiu, fiind opera domnului Emanuel Cosmovici, în colaborare cu Pr. Cristian Langa.
Introducere
Seria de 12 articole care vor fi postate pe acest site prezintă într-o formă sintetică, folosind metodologia Congregaţiei Cauzelor Sfinţilor, argumentarea martiriului celor şapte episcopi greco-catolici morţi în timpul prigoanei comuniste, precum şi persecuţia împotriva Bisericii Române Unite.
În forma lor extinsă, aceste articole – incluse în două volume intitulate POSITIO super martyrio, cu un total de 1939 de pagini – au fost predate Congregaţiei la 5.04.2018.
Într-o formă redusă, ele au fost publicate în revista Viaţa Creştină în perioada mai 2017 - august 2018.
În prezentarea de faţă, articolele sunt îmbogăţite faţă de varianta din Viaţa Creştină cu unele precizări suplimentare şi cu un plus de citate edificatoare din POSITIO super martyrio.
În materialele prezentate se vor regăsi:
► Argumentarea martiriului şi un rezumat biografic pentru fiecare dintre episcopi în parte (7 articole);
► Persecuţia împotriva Bisericii Greco-Catolice Române şi răspunsul Episcopatului (5 articole).
Cititorii pot începe lectura fie cu argumentarea martiriului, fie cu persecuţia. Facem totuşi observaţia că majoritatea evenimentelor şi a mărturiilor de epocă devin pe deplin inteligibile de-abia după descifrarea planului şi a desfăşurării acestuia pe teren.
Metodologia Congregaţiei Cauzelor Sfinţilor
Cristalizată de-a lungul mai multor secole, metodologia cere ca actul unic al martiriului să fie analizat din trei unghiuri de vedere, care-l fragmentează într-un fel, dar care permit în acelaşi timp o apropiere de acesta.
Într-o omilie pronunţată la 7.04.2008 la Roma, în bazilica San Bartolomeo all'Isola Tiberina, Papa Benedict al XVI-lea a atins subiectul triplei analize a martiriului într-un mod foarte firesc:
În acest loc încărcat de memorie ne întrebăm: pentru ce aceşti fraţi ai noştri care au suferit martiriul nu au încercat să-şi salveze cu orice preţ binele de neînlocuit al vieţii? Pentru ce au continuat să slujească Biserica, în pofida unor grave ameninţări şi încercări de intimidare? În această bazilică, […] simţim cum răsună mărturia grăitoare a tuturor celor care, nu numai de-a lungul secolului al XX-lea, dar chiar de la începuturile Bisericii, au trăit iubirea şi şi-au oferit în martiriu viaţa lui Cristos.
În citatul de mai sus apar următoarele elemente definitorii ale martiriului:
1) martirii nu au încercat să-şi salveze cu orice preţ viaţa;
2) au existat grave ameninţări şi încercări de intimidare din partea
persecutorului;
3) în pofida acestora, martirii au continuat să slujească Biserica.
Reformulate, acestea sunt tocmai cele trei unghiuri de analiză a martiriului:
1) patima şi moartea Servului lui Dumnezeu provocată de persecutor;
2) persecuţia din ură faţă de credinţă;
3) poziţia şi acţiunea Servului lui Dumnezeu înaintea şi în timpul fazelor
martiriale.
Argumentarea martiriului trebuie înţeleasă ca o pledoarie în faţa unui tribunal bisericesc competent. În scopul de a răspunde limitărilor impuse de Congregaţie, în POSITIO super martyrio, „pledoaria” s-a bazat pe o selecţie din numeroasele documentele şi mărturii existente azi. Pentru prezentarea rezumativă de faţă, a fost inevitabilă o nouă selecţie a argumentelor din POSITIO, care pot duce cu siguranţă la formarea unei convingeri.
Argumentarea martiriului unui Serv al lui Dumnezeu
Pentru a rămâne pe linia unei prezentări cât mai simplificate, în cadrul expunerii noastre am intitulat cele trei unghiuri de analiză a martiriului astfel:
1. Calea Crucii şi moartea episcopului
2. Persecuţia împotriva episcopului
3. Atitudinea episcopului[1]
Vom face în continuare câteva observaţii pentru fiecare dintre aceste trei analize:
1. Calea Crucii şi moartea episcopului
Ca primă analiză, metodologia Congregaţiei cere să se înceapă argumentarea martiriului prin documentarea morţii provocate de persecutor. Se va descrie astfel, pas cu pas, Calea Crucii parcursă de episcop până la moarte. La acest punct 1 nu se vor lua în considerare nici planul sau acţiunea persecutorului, nici atitudinea episcopului în timpul persecuţiei (care sunt tratate separat în cele două analize care urmează).
Foarte concret, ne putem imagina că-l însoţim pe episcop cu un aparat de filmat şi înregistrăm sistematic tot ce a trăit el din momentul arestării şi până la moarte.
2. Persecuţia împotriva episcopului
Metodologia Congregaţiei cere să se schiţeze aici:
Situaţia istorică specifică şi desfăşurarea precisă a evenimentelor, evidenţiindu-se ura faţă de credinţă din partea persecutorului, cu referire precisă şi continuă la probele testimoniale şi documentare, cu identificarea precisă a diferitelor personaje şi a rolului exercitat de ele în evenimentul martiriului.
Papa Benedict al XVI‑lea a arătat că este necesar să se găsească dovezi de necontestat cu privire la ura faţă de credinţă din partea persecutorului:
În lipsa acestui element, nu va fi un martiriu veritabil, conform doctrinei teologice şi juridice dintotdeauna a Bisericii.
La acest punct trebuie să facem mai multe observaţii:
a) Noile arhive şi documentele selectate
Postulatura din faza romană a beneficiat, între anii 2012-2014, de descoperirea neaşteptată a patru mari arhive, necunoscute sau neutilizate până atunci pentru Cauza greco-catolică. S-au identificat astfel, printre altele, ordinele concrete pentru „lichidarea” Bisericii Române Unite şi modul în care s-a desfăşurat această „lichidare” pe teren. De asemenea, au ieşit la iveală noi documente definitorii pentru răspunsul Episcopatului, al preoţilor şi al poporului la persecuţie.
În volumul II al lucrării POSITIO super martyrio au fost introduse largi extrase din 571 de documente din aceste arhive, care dovedesc existenţa persecuţiei şi pledează pentru martiriu. Documentele selectate reprezintă o adevărată Carte Albă a Bisericii Române Unite.
b) Persecuţia împotriva Bisericii şi persecuţia particulară împotriva episcopilor
Una dintre primele concluzii ce rezultă din cercetarea arhivelor este aceea că persecuţia stalinistă s-a îndreptat împotriva Bisericii Greco-Catolice Române în ansamblul ei, iar persecuţia împotriva Episcopatului greco-catolic a fost numai unul dintre obiectivele persecuţiei împotriva Bisericii. De aceea, a fost necesar să se trateze două teme:
- persecuţia generală împotriva Bisericii;
- persecuţia particulară împotriva fiecărui episcop în parte, până la moartea acestuia; tot aici trebuie făcută observaţia că şi persecuţia generală a fost resimţită personal de fiecare episcop.
c) Episcopii şi-au apărat credinţa şi Biserica – ei nu au făcut politică
În lipsa arhivelor semnificative pentru înţelegerea persecuţiei, multe lucrări istorice anterioare anilor 2012-2014 au explicat suprimarea Bisericii Române Unite şi prin poziţia anti-comunistă a episcopilor, bazându-se mai ales pe notele informative, evident distorsionate, ale agenţilor care îi urmăreau pe episcopi pe teren. Această cauzalitate nu este confirmată de noile arhive, care dovedesc că persecuţia s-a îndreptat împotriva credinţei catolice şi a Bisericii Române Unite ca atare. Episcopii şi-au apărat, cu preţul vieţii, credinţa şi Biserica. Ei nu au evitat să se exprime cu privire la comunism, dar nu comunismul a fost motivaţia acţiunilor lor. Ei au afirmat întotdeauna că nu se poate accepta nicio tranzacţie care ar atinge autoritatea infailibilă a Cuvântului lui Dumnezeu şi legătura cu Scaunul Apostolic.
3. Atitudinea episcopului
Cerinţele metodologiei Congregaţiei sunt următoarele:
Se va specifica purtarea Servului lui Dumnezeu în diferitele faze precedente şi concomitente martiriului şi mai ales se vor identifica motivaţiile precise, tot cu referire la probele testimoniale şi documentare; se va descrie atitudinea exterioară şi interioară asumată de-a lungul fazelor martiriului, subliniind ura faţă de credinţă [a persecutorului] şi acceptarea de bunăvoie [din partea Servului lui Dumnezeu] a morţii pentru credinţa în Cristos sau pentru altă virtute creştină.
Observaţii finale
a) Menţionăm că, în POSITIO super martyrio, practic fiecare afirmaţie face trimitere printr-o notă de subsol la documente din arhive sau la secţiunea denumită Summarium documentorum, unde se găsesc cele 571 de documente selectate. În scopul de a uşura lectura în această variantă rezumativă, nu am preluat din POSITIO decât câteva note de subsol.
b) În descrierea Căii Crucii comune parcurse de fiecare episcop în parte, am fost obligaţi uneori să reluăm pasaje care se regăsesc şi la ceilalţi episcopi (de exemplu, trecerea prin lagărul de la Dragoslavele, de la Căldăruşani sau prin închisoarea Sighet). Această repetiţie a fost necesară pentru a asigura continuitatea lecturii la fiecare martiriu în parte.
c) Atât volumele POSITIO super martyrio, cât şi prezentările noastre rezumative din Viaţa Creştină şi cea de pe E‑communio nu sunt decât o argumentare în aşteptarea deciziei finale a Sântului Părinte cu privire la recunoaşterea martiriului episcopilor greco-catolici.
Citiţi şi: Argumentarea martiriului episcopului Vasile Aftenie
Emanuel Cosmovici, în colaborare cu Pr. Cristian Langa
[1] Menţionăm că numele „oficiale”, utilizate de Congregaţie, ale celor trei analize sunt: Martiriul material, Martiriul formal ex parte persecutoris, Maritirul formal ex parte Servi Dei.

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Părintele Tarciziu Albert Omfv.Conv. - 25 ani de preoţie » Titlu: 27062.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Părintele Tarciziu Albert Omfv.Conv. - 25 ani de preoţie
Titlu: 27062.jpg