AcasăŞtiri20189 August: ITINERARIU MARIAN - Hrană pentru suflet din Tezaurul Bisericii

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

ITINERARIU MARIAN - Hrană pentru suflet din Tezaurul Bisericii

ITINERARIU MARIAN - Hrană pentru suflet din Tezaurul Bisericii

Postul Sfintei Marii, ziua a IX-a: Învăţăm de la Preasfânta Fecioară Maria să trăim ca fraţii
„Aşadar, văzând Isus că stătea acolo mama lui şi discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: "Femeie, iată-l pe fiul tău!" Apoi, i-a spus discipolului: "Iat-o pe mama ta!"
Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el.” (In 19,26-27)
„Isus Cristos, în momentul celui mai mare dar al vieţii sale, pe cruce, n-a voit să ţină nimic pentru sine şi încredinţându-şi viaţa ne-a încredinţat-o şi pe Mama sa. I-a spus Mariei: iată fiul tău, iată fiii tăi. Şi noi vrem s-o primim în casele noastre, în familiile noastre, în comunităţile noastre, în ţările noastre. Vrem să întâlnim privirea sa maternă. Acea privire care ne eliberează de orfanitate; acea privire care ne aminteşte că suntem fraţi: că eu îţi aparţin, cu tu îmi aparţii, că suntem din aceeaşi carne. Acea privire care ne învaţă că trebuie să învăţăm să ne îngrijim de viaţă în acelaşi mod şi cu aceeaşi duioşie cu care s-a îngrijit ea: semănând speranţă, semănând apartenenţă, semănând fraternitate.
A o celebra pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu ne aminteşte că o avem pe Mama; nu suntem orfani, avem o mamă.” (fragment din predica Papei Francisc, 1 ianuarie 2017)
RUGĂCIUNE:
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, Maica Bisericii, ţie îţi încredinţăm întreaga Biserică. Pe tine, Ajutorul episcopilor, te rugăm să-i aperi şi să-i întăreşti pe episcopi în misiunea lor apostolică, precum şi pe preoţii, călugării şi laicii care îi ajută în munca lor grea.
În clipa morţii sale răscumpărătoare, dumnezeiescul tău Fiu te-a dat ucenicului său iubit ca Mamă: adu-ţi aminte de poporul creştin, care se încredinţează ţie.
Adu-ţi aminte de toţi fiii tăi: du rugăciunile lor la Dumnezeu, păstrează-le neştirbită credinţa, întăreşte-le speranţa, înflăcărează-le iubirea.
Adu-ţi aminte de cei aflaţi în strâmtorări, în lipsuri şi în primejdii, de cei prigoniţi... Dăruieşte-le tărie şi grăbeşte clipa mult-doritei eliberări.
Priveşte cu bunătate la fraţii noştri despărţiţi şi dăruieşte-ne unirea, Tu care l-ai născut pe Cristos, puntea de unire între Dumnezeu şi oameni.
Lăcaş al luminii neumbrite şi neprihănite, roagă-l pe Fiul tău, Mijlocitorul împăcării noastre cu Tatăl, să ierte cu îndurare greşelile noastre şi să îndepărteze dintre noi orice dezbinare, dând sufletelor noastre bucuria dragostei frăţeşti.
Inimii tale Neprihănite, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, îi încredinţăm întregul neam omenesc. Du-l la cunoaşterea singurului şi adevăratului Mântuitor, Isus Cristos, îndepărtează toate nenorocirile pe care păcatul le aduce asupra lui şi dăruieşte-i pacea rod al adevărului, al libertăţii şi al iubirii.
Fă ca Biserica întreagă să înalţe către Dumnezeul îndurărilor imnul de laudă şi mulţumire, imnul de bucurie şi veselie, căci lucruri mari a făcut Domnul prin tine, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie! Amin. (cf. Papa Paul al VI-lea, Rugăciune la încheierea Conciliului Vatican II)
Congregaţia Surorilor Maicii Domnului

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Întâlnirea familiilor din Protopopiatul Greco-Catolic Şimleu Şilvaniei » Titlu: 27325.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Întâlnirea familiilor din Protopopiatul Greco-Catolic Şimleu Şilvaniei
Titlu: 27325.jpg