AcasăŞtiri201115 Martie: Conferinţa internaţională ecumenică – Budapesta, 10-12 martie 2011

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Conferinţa internaţională ecumenică – Budapesta, 10-12 martie 2011

Conferinţa internaţională ecumenică – Budapesta, 10-12 martie 2011

În perioada 10-12 martie 2011, o delegaţie din partea Bisericii Greco-Catolice româneşti (pr. Lect. Univ. dr. Alexandru Buzalic, drd. Silviu Sana şi drd. Sergiu Soica) a participat la Conferinţa internaţională ecumenică „Rolul de reconciliere al Bisericilor în Europa centrală şi de sud-est. Europa centrală ca model al diversităţii confesionale”. Conferinţa a reunit participanţi ai Bisericilor reformată, evenghelică-luterană, romano-catolică, greco-catolică, ortodoxă, baptistă şi metodistă din Austria, Serbia, Slovacia, Ungaria şi România. Scopul întâlnirii a fost cunoaşterea reciprocă a istoriei bisericilor locale din Europa centrală şi de sud-est, în contextul marilor evenimente ale secolului XX.
Lucrările conferinţei au fost organizate pe trei nivele, dorindu-se, pe de o parte, cunoaşterea reciprocă a istoriei propriei biserici, iar pe de alta parte, cunoaşterea raporturilor dintre Stat şi Biserică pe parcursul secolului XX. Primul nivel, care a debutat cu deschiderea lucrărilor conferinţei, a avut două teme pricipale de discuţie: „Diversitatea istorică şi culturală – şansă sau provocare pentru societate şi Biserică în Europa centrală şi de Sud-Est” şi „Semnificaţia valorilor religioase în privinţa reconcilierii în Europa Centrală şi de Sud-Est după schimbările politice din 1989”. Dintre toate intervenţiile făcute, tema reconcilierii şi a împăcării a ocupat un loc central al discuţiilor. În acelaşi timp, din punct de vedere istoric, s-a amintit de multe ori de Tratatul de la Trianon, ca un eveniment major care a schimbat configuraţia geo-politică a acestei părţi a Europei. În această privinţă, remarcabile au fost cuvintele episcopului luteran dr. Christof Klein, preşedinte al Fundaţiei „Reconciliation in South East Europe”: „Europa este un continent al amintirilor dureroase. Însă, conferinţa aceasta îşi propune rezolvarea conflictelor dintre confesiuni şi etnii tocmai prin cunoaşterea şi acceptarea diversităţii. Însă, pentru ca diversitatea să devină valoare, ea trebuie animată de reconciliere şi împăcare”. Între invitaţii care au luat cuvântul a fost şi şef-rabinul A. Schoner din Ungaria care, în emoţionanta sa mărturie, a amintit de cuvintele din Sfânta Scriptură: „Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, ceea ce, într-o interpretare de exegeză biblică, semnifică „iubeşte pe aproapele tău pentru că e la fel ca tine”. La finalul primei zile a conferinţei, moderatorul Rev. Dieter Brandes (Consiliul Mondial al Bisericilor – Geneva) a cerut participanţilor să răspundă la următoarea întrebare: „Ce pot să fac şi să spun politicienilor, ca reprezentant al propriei Biserici, despre împăcarea dintre confesiuni şi religii?” Între răspunsurile referenţilor amintim: „Dacă nu pot rezolva conflictele sau / şi împăcarea, măcar să nu le cauzeze”; „Mai multă umilinţă şi mai puţină mândrie”; „E nevoie de politicieni care să se roage împreună, să fie credincioşi, să nu mintă”; „E nevoie de politicieni care să se aproprie de Dumnezeu şi, astfel, se vor apropia şi de soluţiile care trebuie luate pentru rezolvarea problemelor.”
Al doilea nivel al conferinţei, s-a desfăşurat pe coordonatele istoriei Bisericilor, având ca temă „Importanţa evenimentelor istorice ale secolului XX din punct de vedere al Bisericilor. Ca un preambul, au existat câteva comunicări care au tratat problema strict din punct de vedere istoric. Din partea delegaţiei româneşti îi amintim pe prof. univ. dr. Ioan Zainea (Univ. Oradea), prof. univ. dr. Gheorghe Gorun (Univ. Partium), Pr. lect. univ. dr. Alexandru Buzalic (Facultatea de Teologie greco-catolică Oradea, UBB), Pr. prof. univ. dr. Vasile Leb (Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, UBB) şi prof. univ. dr. Herman Pitters (Biserica luterană-evanghelică, Sibiu).
Al treilea nivel al conferinţei a fost marcat de prezentarea istoriei propriei biserici în raport cu celelalte confesiuni. Grupurile de lucru au fost alcătuite din experţi (istorici, preoţi şi teologi) ai ţărilor participante, care, la finalul lucrărilor au discutat asupra punctelor comune ale istoriei locale. În privinţa regiunii istorice Bihor şi Transilvania, amintim câteva sugestii pentru îmbunătăţirea colaborării dintre Bisericile locale: editarea unei enciclopedii a civilizaţiei creştine pentru regiunea Bihar-Hajdu-Bihar, informarea politicienilor asupra greşelilor făcute de propria confesiune asupra celeilalte, crearea unor grupe de lucru mixte (istorici şi teologi) care să scrie o istorie comună a confesiunilor.
La finalul conferinţei, în urma propunerilor făcute de participanţi, s-a redactat o declaraţie finală asupra rolului de reconciliere al Bisericilor în Europa Centrală şi de Sud-Est, iar în numele organizatorilor, domnii Hans Kaiser (director Fundaţia „Konrad Adenauer” – Budapesta) şi Dr. Walter Gebharth (director Fundaţia „Reconciliation” - Sibiu) au mulţumit invitaţiilor pentru participare.
La final, putem spune că bogaţia acestei conferinţe s-a dovedit benefică sub mai multe aspecte: cultural, prin cunoaşterea istoriei celorlalte confesiuni şi naţiuni; spiritual, prin receptarea unor noi idei faţă de tema „reconcilierii” şi „împăcării”; şi social, prin prieteniile legate, care, în spirit evanghelic, sunt adevarata punte de legătură dintre culturi, naţiuni şi Biserici.
Silviu Sana

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Calendarul Pastoral 2018 – 2019 » Titlu: 26304.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Calendarul Pastoral 2018 – 2019
Titlu: 26304.jpg