AcasăŞtiri201813 Iunie: Parohia Greco-Catolică din Tăuţii de Sus evacuată din propria biserică

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Parohia Greco-Catolică din Tăuţii de Sus evacuată din propria biserică

Parohia Greco-Catolică din Tăuţii de Sus evacuată din propria biserică

În data de 12 iunie 2018, comunitatea greco-catolică din Tăuţii de Sus a fost nevoită să predea biserica greco-catolică, monument istoric, parohiei ortodoxe din aceeaşi localitate. Construită în anul 1773, biserica cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel a deservit ca biserică parohială pentru credincioşii greco-catolici români din localitate.
După instaurarea regimului comunist, România devine o închisoare mare cât ţara, iar într-o Românie ocupată de armata sovietică şi supusă izolării în lagărul comunist, Biserica Greco-Catolică era condamnată după un plan bine stabilit de la Moscova şi care urma să fie pus în aplicare de către statul comunist român.
Presiunile, intimidările, arestările şi torturile au fost încununate cu Decretul nr. 358 din 1 decembrie 1948, prin care Biserica Greco-Catolică este suprimată şi toate bunurile sunt trecute în posesia Bisericii Ortodoxe. Cu biserica şi casa parohială confiscate de statul comunist şi date Bisericii Ortodoxe, comunitatea greco-catolică din Tăuţii de Sus îşi continuă drumul de credinţă în catacombe prin celebrarea serviciilor religioase în diverse locuri improvizate.
După căderea regimului comunist, comunitatea greco-catolică din Tăuţii de Sus încearcă să reintre în posesia propriei biserici, în ciuda ostilităţilor parohiei ortodoxe din localitate, care îşi construise o biserică nouă. În urma refuzului parohiei ortodoxe de a retroceda comunităţii greco-catolice biserica, aceasta din urmă s-a văzut nevoită să apeleze la instanţele civile, în speranţa că i se va face dreptate.
Prin Decizia Civilă nr. 388/A/2015 a Curţii de Apel Cluj din 6 martie 2015, Parohiei Greco-Catolice Tăuţii de Sus i se recunoştea dreptul de proprietate asupra bisericii monument istoric din localitate, şi se dispunea restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară, în sensul reînscrierii în favoarea Parohiei Greco-Catolice Tăuţii de Sus a dreptului de proprietate asupra lăcaşului de cult, decizia fiind definitivă şi executorie. Această decizie a fost executată, fapt ce adus la situaţia ca greco-catolicii din Tăuţii de Sus să intre de drept şi de fapt în posesia propriului lăcaş de cult.
Iată că după trei ani de când comunitatea greco-catolică din Tăuţii de Sus a fost pusă în posesie şi se roagă în propria biserică, azi, 12 iunie a.c., această comunitate se vede pusă în situaţia de a părăsi biserica construită de strămoşii lor la 1773, în urma altei decizii a aceleiaşi instanţe, Curtea de Apel Cluj, care anulează propria decizie din 6 martie 2015.
Ceea ce se întâmplă azi la Tăuţii de Sus ne întristează şi are la origini lipsa unei legislaţii clare, care să reglementeze situaţia juridică a lăcaşurilor de cult confiscate de regimul comunist, precum şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române şi lipsa de voinţă a puterii politice din România, care neglijează Biserica Greco-Catolică minoritară în ţara noastră.
Suntem la 100 ani de la Marea Unire a tuturor românilor, la care şi-a adus un aport deosebit şi Biserica Greco-Catolică din Transilvania, prin toţi arhiereii, preoţii şi cărturarii ei, care au deşteptat în mentalul românilor din Ardeal sentimentul naţional român şi dorinţa de unire cu fraţii lor de peste munţi. Pentru toată această jertfă, Biserica Greco-Catolică nu ar merita să fie tratată cu atâta indiferenţă şi soluţii nedrepte. Abuzul regimului comunist din 1948 nu a fost nici astăzi reparat în totalitate.
Comunitatea greco-catolică din Tăuţii de Sus se va ruga în continuare în spaţii improvizate şi va privi cu întristare la locaşul de cult, care va rămâne gol (întrucât parohia ortodoxă mai are o altă biserică mai mare) şi care, probabil, va reveni la folosinţa pe care a avut-o înainte vreme, aceea de capelă mortuară.
Spiritul României moderne, la care au visat înaintaşii noştri şi pe care trebuie şi noi să îl menţinem viu, ʺo Românie Mare, întemeiată pe Dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului săuʺ, după cum spunea Cardinalul Iuliu Hossu la Alba Iulia, nu stă numai într-un sistem juridic care să împartă dreptatea omenească după principiul majorităţii, ci stă mai ales în Dreptatea lui Dumnezeu, vizibilă în atitudinea şi spiritul de înţelegere a situaţiilor concrete, în care fiecare persoană umană îşi regăseşte locul în societate, având ca fundament credinţa creştină, bazată pe valorile evanghelice.

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Deschiderea anului şcolar 2018-2019 la LTGC » Titlu: 27084.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Deschiderea anului şcolar 2018-2019 la LTGC
Titlu: 27084.jpg