AcasăŞtiri201114 Februarie: Comunicat - O nouă sesiune de lucru a Subcomisiei pentru Învăţământ Preuniversitar

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Comunicat - O nouă sesiune de lucru a Subcomisiei pentru Învăţământ Preuniversitar

În perioada 10-12 februarie, s-a desfăşurat la Oradea o nouă sesiune de lucru a Subcomisiei pentru Învăţământ Preuniversitar din cadrul Comisiei pentru Educaţie Catolică. La această sesiunea de lucru au participat: Preasfinţia Sa Dr. Virgil Bercea - preşedintele comisiei, Florin Jula - secretarul comisiei, pr. Daniel-Petrică Tintelecan, prof. Adriana Tuşa, prof. Otilia David, prof. Nicoleta Marţian, prof. Andrei Cristea, prof. Ana Dura, sora Ligia Man, sora Luminiţa Avram, prof. Angela Moşneag, sora Maria Fodoca, pr. Codrea Viorel.
Lucrările au fost deschise de către Preasfinţitul Virgil, episcopul Oradiei şi au avut pe ordinea de zi: analizarea şi îmbunătăţirea planurilor cadru de învăţământ pentru profilul teologic, analizarea şi îmbunătăţirea programelor şcolare, analizarea şi îmbunătăţirea planificărilor anuale pentru religie şi discipline teologice de specialitate în liceele teologice, în vederea postării acestora pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, avizarea manualului de religie pentru clasa a VII-a, conceput şi realizat de către autorii Nicoleta şi Sorin Marţian şi diverse alte probleme.
În cadrul activităţii s-au analizat planurile cadru de învăţământ pentru fiecare clasă din cadrul liceelor cu profil teologic greco-catolic, curriculum-ul diferenţiat pe ciclul inferior şi superior al liceului, filiera vocaţională, profil teologic, cultul greco-catolic, specializarea teologie greco-catolică. În acest context pentru fiecare clasă s-au adus modificări la numărul de ore pentru diferite discipline.
În continuare, s-au luat în discuţie programele şcolare în vigoare pentru disciplina religie - cultul greco-catolic, pentru fiecare clasă din învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru şcoli, altele decât cele cu profil teologic. Urmare a analizei detaliate a competenţelor şi conţinuturilor învăţării, decizia membrilor subcomisiei a fost ca, pentru ciclul primar şi gimnazial, să se menţină actualele programe şcolare, fără modificări. În schimb, pentru ciclul liceal, s-au făcut propuneri de modificare a conţinuturilor şi competenţelor specifice, urmând ca acestea să fie finalizate într-un interval de timp scurt. Pentru programele şcolare la disciplinele de specialitate din cadrul învăţământului teologic liceal, s-au discutat şi finalizat modificările aspectelor metodologice de conţinut şi competenţe pentru Studiu Biblic , Catehism şi Spiritualitate.
De asemenea, pentru al treilea punct din ordinea de zi, care a vizat analizarea şi îmbunătăţirea planificărilor calendaristice orientative anuale pentru disciplinele teologice de specialitate în liceele teologice, în vederea postării acestora pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, urmează să fie definitivate forma şi conţinutul acestora.
Pe parcursul celor trei zile de desfăşurare a sesiunii de lucru s-au abordat şi alte aspecte privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ specific: aspecte legate de cadrul legislativ (noile perspective conferite de adoptarea Legii Educaţiei Naţionale - cu referire la învăţământul teologic, predarea religiei, modalităţile de finanţare, statutul juridic al instituţiilor greco-catolice de învăţământ etc.), oportunităţile oferite de parteneriatele educaţionale între liceele teologice greco-catolice din Oradea, Bucureşti, Cluj Napoca, Blaj.
Florin Jula

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Monumentala lucrare 'Te Deum', de Bruckner, interpretată la Oradea în Festivalul European Music Open » Titlu: 26350.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Monumentala lucrare 'Te Deum', de Bruckner, interpretată la Oradea în Festivalul European Music Open
Titlu: 26350.jpg