AcasăŞtiri20113 Februarie: Doi noi preoţi doctori în teologie: Gheorghe Zorel Zima şi Victor Dumitrescu

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Doi noi preoţi doctori în teologie: Gheorghe Zorel Zima şi Victor Dumitrescu

Doi noi preoţi doctori în teologie: Gheorghe Zorel Zima şi Victor Dumitrescu

Vineri, 28 ianuarie, de la ora 10, şi-au susţinut teza de doctorat şi au primit titlul de doctor în teologie doi preoţi: Victor Dumitrescu (din Bucureşti) şi Gheorghe Zorel Zima (paroh în Valea lui Mihai, BH). Preoţii, ce au urmat Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii din Bucureşti, au prezentat lucrările: Spiritul Sfânt, experienţa şi spiritualitatea Rusaliilor – pr. Dumitrescu – şi Studiu comparativ al Catehismului lui Iosif de Camillis cu Catehismul Bisericii Catolice – pr. Zima. Ambii l-au avut ca şi coordonator pe prof. univ. dr. pr. Isidor Mărtincă.
Teza părintelui Zima studiază Catehismul scris de Iosif de Camillis, episcop de Muncaci - centru spiritual şi eclezial al Bisericii Greco-Catolice din Ucraina (născută în primăvara anului 1646 prin unirea de la Ujgorod). Interesul cercetării este motivat de extinderea jurisdicţiei acestui ierarh şi asupra actualelor judeţe româneşti: Maramureş, Satu-Mare şi Bihor.
Instalat în scaunul eparhial în aprilie 1690, de Camillis şi-a fixat ca obiective: reforma clerului şi emanciparea sa spiritual-intelectuală, oferirea unei structuri instituţionale funcţionale tinerei Biserici Unite şi obţinerea unui statut social şi juridic privilegiat pentru clerul unit.
În decursul celor 16 ani de episcopat şi-a meritat pe deplin atributul de „apostol al unirii” şi pentru români. În mai 1690 i se declară uniţi preoţii din zona oraşului Satu-Mare, în august 1692 preoţimea din jurul Orăzii, iar în 1693 ajunge în faţa Dietei din Transilvania, însă nu i se acordă dreptul de a prezenta mişcarea de unire.
Cu scopul consolidării acestei uniri religioase cu Biserica Catolică, dorind să formeze identitatea credinciosului greco-catolic, de Camillis scrie un catehism. Conform jurnalului şi-a finalizat lucrarea în varianta greacă în 1693 la Roma, redactat apoi în 1696 în latină. Ediţia ruso-ruteană a catehismului a apărut în 1698, iar cea în limba română după unii autori doar în 1726, însă după unii istorici deja în 1696. Notând răspândirea vertiginoasă a unirii în rândul românilor, precum instituirea în ianuarie 1694 a unui vicariat pentru românii din regiunile ungureşti, apariţia unei ediţii deja în 1696 nu ar fi fost prematură. Acest catehism devine astfel primul catehism greco-catolic, care a circulat între ruteni şi români.
Ediţia română, care constituie obiectul studiului tezei se numeşte „Catechismuş sau învăţătura creştinească în folosul neamului rusescu din Ţara Ungurească. Dat afară pin osârdia şi osteneala Mării Salea Domnului D[omn] Ioan Iosif Decamilis, Ipiscupul Sebastului şi al Muncaciului: proci. Cinului preoţescu unit din legea grecească vicariş Apostolicescu în Ţara Ungurească, Sfintei şi Înălţatei Împărăţii Rîmului sfetnicu. Iar acum în folosul neamului rumânescu, în limba rumânească întoarsă şi tipărită. În Sâmbăta Mare, în Tipografia Academicească. Anul de la Hs. [1726]”
Catehismul cuprinde plenitudinea credinţei catolice pe care o prezintă bine sistematizat în jurul virtuţiilor teologale. Formei catehetice clasice: “întrebare şi răspuns”, episcopul îi adaugă “vocea preotului” pentru a explica mai deplin adevărurile de credinţă, diferenţele rituale dintre greci şi latini, elementele specifice tipicului grec şi imaginea preotului unit. Am notat o bogată argumentaţie biblico-patristică, desigur şi din dorinţa unei însuşiri raţionale a tezaurului credinţei. Studiul a evidenţiat deplinătatea şi corectitudinea învăţăturii cuprinse în acest Catechismuş, precum şi originalitatea autorului. A fost un adevărat instrument în favoarea unirii şi dincolo de arhaismele sale, este chiar un catehism actual.
Lucrarea părintelui Zima este un omagiu adus episcopului Iosif de Camillis, cel care a realizat unirea românilor din judeţele actuale Satu-Mare, Maramureş şi Bihor cu Biserica Catolică, anticipând Unirea din Transilvania din anii 1700.
Biroul de presă

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Sfinţirea Bisericii din Becheni-Chisău » Titlu: 27235.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Sfinţirea Bisericii din Becheni-Chisău
Titlu: 27235.jpg