AcasăŞtiri20189 Ianuarie: Papa Francisc, Corpului Diplomatic: Promovarea păcii presupune apărarea dreptului la viaţă

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Papa Francisc, Corpului Diplomatic: Promovarea păcii presupune apărarea dreptului la viaţă

Papa Francisc, Corpului Diplomatic: Promovarea păcii presupune apărarea dreptului la viaţă

«Asemenea raporturilor umane, şi raporturile dintre naţiuni "se reglementează în spiritul adevărului, al dreptăţii, al solidarităţii active şi al libertăţii"», a spus papa Francisc primind luni, 8 ianuarie, cu începere de la ora 10.30, în Sala Regia din Palatul Apostolic, membrii Corpului Diplomatic de la Vatican, pentru tradiţionalul schimb de urări la începutul noului an. Cuvântul de salut din partea diplomaţilor a fost adresat Sfântului Părinte de decanului Corpului Diplomatic, ambasadorul Angolei, Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira.
Evidenţiind necesitatea aplicării principiului potrivit căruia toate comunităţile politice sunt egale prin demnitatea naturală, pornind de la premiza afirmării demnităţii fiecărei persoane umane, pontiful a amintit că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertăţii, al dreptăţii şi al păcii în lume. Însă, pontiful a atras atenţia asupra unui paradox ca, în numele drepturilor omului, să fie instaurate forme moderne de colonizare ideologică:
Papa Francisc: «Poate exista aşadar riscul, în certe aspecte paradoxal, ca în numele aceloraşi drepturi ale omului să se instaureze noi forme de colonizare ideologică a celor mai puternici şi a celor mai bogaţi în dauna celor mai săraci şi a celor mai slabi. În acelaşi timp, este bine de ţinut cont că tradiţiile fiecărui popor în parte nu pot fi invocate ca pretext pentru a neglija necesara respectare a drepturilor fundamentale enunţate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. »
În discursul adresat la început de an membrilor Corpului Diplomatic, Papa Francisc a abordat un amplu evantai de chestiuni, nelipsind tema apărării dreptului la viaţă şi integritate fizică; apărarea dreptului la sănătate; dezarmarea integrală şi dezvoltarea integrală, interzicerea armelor nucleare…
Papa Francisc: «Apărarea dreptului la viaţă implică şi implicarea activă în favoarea păcii, universal recunoscută ca una dintre cele mai înalte valori de urmărit şi de apărat. Şi totuşi, grave conflicte locale continuă să inflameze diferite regiuni ale lumii. Eforturile colective ale comunităţii internaţionale, acţiunea umanitară a organizaţiilor internaţionale şi neîncetatele implorări ale păcii ce se înalţă din ţinuturile însângerate de lupte par să fie tot mai ineficiente în faţa logicii aberante a războiului.»
Pontiful a dedicat un gând special familiei, scoţând în evidenţă dreptul de a forma o familie ca nucleu natural şi fundamental al societăţii.
Papa Francisc: «Din păcate, se ştie că îndeosebi în Occident, familia este considerată o instituţie depăşită. Stabilităţii unui proiect definitiv, azi se preferă relaţii trecătoare. Însă nu stă în picioare casa construită pe nisipul raporturilor fragile şi nestatornice. Este necesară mai curând stânca pe care să se ancoreze fundamente solide. Iar stânca este tocmai acea comuniune de iubire fidelă şi indisolubilă, care uneşte bărbatul şi femeia, comuniune care are o frumuseţe austeră şi simplă, un caracter sacru şi inviolabil şi o funcţiune naturală în ordinea socială.»
«Sfântul Scaun», a continuat pontiful, «afirmă încă o dată convingerea că eventualele controverse între popoare nu trebuie să fie rezolvate făcând recurs la arme, ci prin intermediul negocierilor».
«La fel de importantă este continuarea, într-un climat pozitiv şi de sporită încredere între părţi, a diferitelor iniţiative de pace în curs în favoarea Siriei, pentru a se pune în sfârşit capăt unui lung conflict care a implicat ţara şi a cauzat enorme suferinţe », a spus Sfântul Părinte, evidenţiind importanţa revenirii în ţară a numeroşi refugiaţi care au aflat primire şi refugiu în naţiunile vecine, îndeosebi în Iordania, în Liban şi în Turcia.

RV/AM

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Manifestări dedicate Centenarului la Vintere » Titlu: 27139.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Manifestări dedicate Centenarului la Vintere
Titlu: 27139.jpg