AcasăŞtiri201729 Iunie: Papa Francisc prezidează un consistoriu public pentru crearea a cinci cardinali

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Papa Francisc prezidează un consistoriu public pentru crearea a cinci cardinali

Papa Francisc prezidează un consistoriu public pentru crearea a cinci cardinali

Miercuri, 28 iunie 2017, în preziua solemnităţii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, papa Francisc prezidează la ora 16.00 în bazilica San Pietro consistoriul public pentru crearea de noi cardinali. Anunţul privind consistoriul şi numele noilor cardinali a fost făcut de Sfântul Părinte la rugăciunea mariană pascală ”Regina Coeli” recitată duminică, 21 mai a.c.
Papa Francisc: «Doresc să anunţ că miercuri, 28 iunie, voi ţine un consistoriu pentru numirea a cinci noi cardinali. Provenienţa lor din diferite părţi ale lumii manifestă catolicitatea Bisericii răspândită pe întregul pământ şi atribuirea unui titlu sau a unei diaconii în Urbe exprimă apartenenţa cardinalilor la dieceza Romei care, după cunoscuta expresie a Sf. Ignaţiu, ”prezidează în caritate” toate Bisericile. Joi, 29 iunie, solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Paul, voi concelebra Sfânta Liturghie împreună cu noii cardinali, Colegiul cardinalilor, noii arhiepiscopi mitropoliţi, episcopii şi câţiva preoţi. Iată numele noilor cardinali: mons. Jean Zerbo, arhiepiscop di Bamako (Mali), mons. Juan José Omella, arhiepiscop de Barcelona (Spania), mons. Anders Arborelius, episcop de Stockholm (Suedia), mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, episcop titular de Acque nuove di Proconsolare, vicar apostolic de Paksé (Laos), şi mons. Gregorio Rosa Chávez, episcop titular de Mulli, auxiliar al arhidiecezei de San Salvador (El Salvador). Să-i încredinţăm pe noii cardinali ocrotirii Sfinţilor Petru şi Paul pentru ca, prin mijlocirea Principelui Apostolilor, să fie slujitori autentici ai comuniunii bisericeşti şi, prin cea a Apostolului neamurilor, să fie vestitori plini de bucurie ai Evangheliei în lumea întreagă, iar prin mărturia şi sfatul lor, să mă sprijine cu mai mare intensitate în slujirea mea de Episcop al Romei, păstor universal al Bisericii».
Ceremonia liturgică a consistoriului începe miercuri la ora 16.00 cu procesiunea solemnă a papei şi a noilor cardinali în timp ce adunarea liturgică şi Corul Capelei Sixtine intonează imnul ”Tu es Petrus”. După salutul iniţial, primul dintre cardinali, mons. Jean Zerbo, adresează Sfântului Părinte un cuvânt de mulţumire. Urmează rugăciunea slujbei, după care un lector proclamă lectura biblică, iar papa Francisc prezintă o scurtă alocuţiune. Ceremonia începe după ora închiderii ediţiei noastre de miercuri, drept care vom reveni asupra alocuţiunii în emisiunea următoare.
Formula de creare a noilor cardinali
După alocuţiune, Succesorul Sfântului Apostol Petru pronunţă formula de creare a noilor cardinali, enumerând numele acestora şi anunţând pentru fiecare în parte ordinul prezbiteral sau diaconal. Preluăm şi noi formula solemnă care cuprinde natura şi misiunea cardinalilor în viaţa şi lucrarea Bisericii:
«Fraţilor preaiubiţi, ne pregătim să săvârşim o lucrare plăcută şi importantă a sfintei noastre slujiri. Aceasta priveşte mai întâi de toate Biserica Romei, dar este importantă şi pentru întreaga comunitate bisericească: îi vom chema să facă parte din Colegiul cardinalilor pe unii fraţi ai noştri ca să fie uniţi cu Scaunul lui Petru printr-o legătură mai strânsă, să devină membri ai clerului Romei şi să conlucreze cu mai mare ardoare la slujirea noastră apostolică. Primind purpura sacră, ei vor trebui să fie mărturisitori neînfricaţi ai lui Cristos şi ai Evangheliei sale în Cetatea Romei şi în cele mai îndepărtate ţinuturi. De aceea, cu autoritatea lui Dumnezeu atotputernicul, a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi a Noastră, îi creăm şi îi proclamăm solemn cardinali ai Sfintei Romane Biserici pe aceşti fraţi ai noştri…».
Jurământul de fidelitate
Noii cardinalii se ridică în picioare şi recită Crezul prin care îşi mărturisesc public credinţa. Mai puţin cunoscut, datorită faptului că este recitat numai în astfel de împrejurări, este jurământul de fidelitate şi ascultare pe care noii cardinali îl fac faţă de papa şi de succesorii săi:
«Eu, N.N., cardinal al Sfintei Romane Biserici, făgăduiesc şi jur să rămân, de acum şi în toată viaţa, credincios lui Cristos şi Evangheliei sale, ascultător mereu de Sfânta şi Apostolica Biserică Romană, de Fericitul [apostol] Petru în persoana Suveranului Pontif Francisc şi a succesorilor săi aleşi după normele canonice; să păstrez întotdeauna, prin cuvânt şi faptă, comuniunea cu Biserica catolică; să nu dezvălui nimănui ceea ce mi se va încredinţa spre păstrare şi a cărei destăinuire ar putea aduce pagubă sau necinste Sfintei Biserici; să îndeplinesc cu mare silinţă şi credincioşie îndatoririle la care, după normele dreptului, voi fi chemat în slujirea mea adusă Bisericii. Aşa să mă ajute atotputernicul Dumnezeu!».
În fine, ceremonia se încheie cu ritul punerii cunoscutei berete roşii pe capul noului cardinal, înmânarea inelului şi încredinţarea unei biserici din Roma, semn al încadrării cardinalilor în clerul roman. Fiecăruia în parte, Sfântul Părinte îi spune: ”Pax Domini sit sempre tecum” – ”Pacea Domnului să fie pururi cu tine!”. După ce toţi cardinalii au primit bereta roşie, inelul şi numele bisericii, Sfântul Părinte intonează rugăciunea ”Tatăl Nostru”, urmată de rugăciunea finală şi Binecuvântarea Apostolică.
După cum s-a spus, joi, 29 iunie 2017, solemnitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, papa Francisc prezidează la ora 9.30 în bazilica San Pietro o Sfântă Liturghie solemnă cu noii cardinali şi cu noii arhiepiscopi mitropoliţi care vor primi pallium-ul comuniunii ecleziale cu Scaunul Apostolic al Romei. Potrivit tradiţiei, la celebrarea euharistică din 29 iunie asistă, ca semn al apropierii şi al dorinţei de unitate între Biserici, şi o delegaţie a Patriarhatului Ecumenic de Constantinopol.
La Sfânta Liturghie din Piaţa Sfântul Petru a participat şi Preasfinţitul Părinte Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea.
La ora 12.00, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, papa Francisc recită rugăciunea ”Îngerul Domnului” împreună cu romanii şi pelerinii prezenţi în Piaţa Sfântul Petru.
(rv – A. Dancă)

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940 » Titlu: 26270.jpg

Anul: 2018
Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940
Titlu: 26270.jpg